Celý duben a první polovinu května věnovala MČ Praha 10 ekologické osvětě. V rámci kampaně Duben bez odpadů občany informovala, jak správně nakládat s odpadem a jak jeho vzniku úplně předcházet. Nyní bude průběžně sledovat, jak se iniciativa projeví v praxi. V dubnu bylo množství směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele srovnatelné jako vloni, a to přestože v celé České republice jeho produkce setrvale stoupá.

1 833 000 kilogramů. Takové množství směsného komunálního odpadu svezla společnost AVE Pražské komunální služby a.s. v dubnu z kontejnerů. Je to o 44 000 kilogramů (2,46 %) více než vloni za stejné období, počet občanů na Desítce ale zároveň meziročně o 2,45 % vzrostl (nyní 113 279, dříve 110 571). Poměr směsných komunálních odpadů na obyvatele byl letos 16,2 kilogramu, tedy obdobný jako v loňském roce.

„Množství směsného odpadu, který každý z nás na Desítce vyprodukuje, neroste v řádu procent, jak je v České republice běžné, ale zůstává na stejné úrovni. Naším ambiciózním cílem ovšem je, aby měl vývoj mírně klesající tendenci. Proto jsme občanům více než měsíc přinášeli rady vedoucí ke snížení produkce odpadů a apelovali na jejich osobní zodpovědnost, a to ve spolupráci s odborníky z našeho úřadu i z profesních organizací, “ říká naše místostarostka Jana Komrsková, která na vršovické radnici zodpovídá za životní prostředí.

Co se týká objemu vytříděného odpadu, toho bylo letos v dubnu 428 tun, vloni se jednalo o 419 tun. „Poměr na obyvatele je tedy rovněž stejný, 3,8 kilogramů. Vzhledem k tomu, že třídění je obecně silnou stránkou Čechů, vidím v tomto směru ještě rezervy. Na třídění jsme se v kampani hodně zaměřovali. Vyrobili jsme i velmi podrobný návodný materiál, který ukazuje, kam patří konkrétní, takřka stovka, odpadků. Cílili jsme i na děti, jejichž edukace je klíčová pro budoucnost, a zároveň pak i ony samy ovlivňují chování svých rodičů,“ popisuje místostarostka Komrsková.

Velkým tématem je bioodpad, jehož měsíční množství za duben na Desítce oproti loňskému roku výrazně vzrostlo, o 17,50 % (vloni 40 000, letos 47 000 kilogramů). „Občané mohou získat nádobu na bioodpady a její pravidelný svoz za zvýhodněnou cenu, protože její část je hrazena Hlavním městem Prahou. Tuto službu může vlastník objektu objednat online,“ upřesňuje Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

Počet domovních stanovišť na separaci odpadů meziročně více než dvojnásobně vzrostl (ze 14 na 36). „Naši obyvatelé, respektive společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, si o nádoby na tříděný odpad mohou zažádat, služba je poskytovaná v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Jedná se o velmi efektivní metodu, protože lidem v domě s možností třídění odpadá odnos odpadu na sběrná místa, který určitou skupinu lidí od třídění odrazuje. Naším cílem je neustále zvyšovat poměr nádob v domech na úkor těch ve veřejném prostoru, kde jeho část zabírají a ne vždy působí esteticky,“ nastiňuje Jana Komrsková.

Veřejných stanovišť na separaci odpadu je v Praze 10 celkem 274, která v četnostech 3x až 7x týdně uklízí společnost AVE, podzemní kontejner ve Francouzské ulici dokonce dvakrát denně. „Přesto se bohužel lidé ne vždy chovají zodpovědně a odpadky často odkládají vedle

nádob. Pro představu: Jen za duben to bylo 61 000 kilo odpadu,“ říká Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

O iniciativě Duben bez odpadů:

Jedná se o osvětovou kampaň MČ Praha 10. V průběhu dubna (a první poloviny května) Desítka občanům radí, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem a jak správně třídit. Spolupracuje při tom s řadou profesních organizací. Informačně-edukativní materiály radnice umístila také do veřejného prostoru. Do něj (poblíž OC Cíl) rovněž instalovala, společně s iniciativou „Každá plechovka se počítá“, speciální srdce na plechovky (více zde).

Na květen Desítka naplánovala diskuzní „odpadová“ fóra za účasti zástupců profesních organizací i aktivních občanů. První proběhlo v úterý 11. května, druhé bude následovat 25. května od 18:00, zájemci ho budou moci sledovat on-line na Facebooku městské části (více zde)

Podrobnosti o kampani najdete zde.

Tabulka – meziroční srovnání měsíce dubna: