Téma:Transparentní radnice

Útěk koaličních zastupitelů z kontrolního výboru

Pokud sledujete politiku na Praze 10, tak Vám určitě neunikly trapnosti s volbou předsedy kontrolního výboru (KoV). Koaliční zastupitelé si nevyzvedávají hlasovací lístky a tím sabotují volbu. Přesto se na sociálních sítích místostarosta David Kašpar chlubil, jak to pěkně v koalici vymysleli, když svoláním a řízením KoV pověřili Mgr.Adama Šilara.

Mgr.Šilar byl zjevně tak nadšený z nové „funkce“, že si nepřečetl ani usnesení, kterým byl zvolen, ani jednací řád výboru a už vůbec ne zákon. Přestože tedy bere 75 tis. Kč měsíčně, zneužil ke svolání tajemníka výboru a napodepisoval dokumenty, k jejichž podpisu nebyl zmocněn, čímž porušil zákon.

Když byli s těmito fakty on a další zástupci koalice na jednání KoV konfrontováni, po několika minutách zbaběle utekli z jednání výboru, který tak musel jednat bez nich. Což byla škoda, protože by se mohli vyjádřit v rámci zahájené „Kontroly nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy KoV Mgr. Šilarem“.

Zbývá tak jen doufat, že na příštím zastupitelstvu bude už předseda KoV zvolen a všichni budeme ušetřeni tohoto nezákonného kutilství ze strany ODS, TOP 09 (Společně pro Prahu 10) a VLASTY.

Zápis z předmétného jednání kontrolního výboru:

1

2

3

4

5

Opozice svolává jednání zastupitelstva, Praha 10 stále nemá předsedu kontrolního výboru a míří do provizoria

Svolání zastupitelstva MČ Praha 10 si kvůli nečinnosti starosty Martina Valoviče (ODS) musela vyžádat opozice, doložila k tomu potřebných 15 podpisů zastupitelů. Současná rada totiž vládne bez funkčního kontrolního výboru, a přitom schvaluje zakázky za desítky milionů korun. Zastupitelé budou požadovat vysvětlení, proč nebyl předložen ke schválení rozpočet na rok 2023 a Prahu 10 tak zcela jistě čeká rozpočtové provizorium.

“Pan starosta zaspal. Co nejrychlejší svolání zasedání zastupitelstva je stěžejní. Chybí předseda kontrolního výboru, směřujeme do rozpočtového provizoria a radnice nám dál padá na hlavu. V zájmu občanů Prahy 10 by měla městská rada se zastupitelstvem znovu projednat i materiály, které již stihla od listopadu schválit a jsou tam např. dotace na paliativní péči,” říká naše zastupitelka Jana Komrsková.

Starosta Valovič na listopadovém ustavujícím zastupitelstvu veřejně slíbil, že další zasedání zastupitelstva se bude konat ještě v prosinci, následně však radnice oznámila nejbližší termín až na 30. ledna 2023.

Předběžný program opozicí svolaného prosincového zasedání zastupitelstva je následující:

1)     Informace návrhu rozpočtu 2023 a jeho časový harmonogram

2)     Volba předsedy kontrolního výboru ZMČ

3)     Volba předsedy výboru pro životní prostředí ZMČ

4)     Aktuální situace objektu Černokostelecká/Malínská

5)     Rekonstrukce Radnice – harmonogram rekonstrukce, dosavadní náklady na rekonstrukci (projektová příprava a další), přehled přidělených dotací a jejich čerpání

Zasedání zastupitelstva MČ se musí konat v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena Úřadu Městské části Praha 10.

Jednání zastupitelstva je veřejné a je přenášeno online.
Občané mohou vystoupit k projednávaným bodům či vystoupit s vlastním příspěvkem v pevném čase (aktuálně v 17 hod.). Podrodněji v Jednacím řádu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.