Articles Tagged with: Životní prostředí

MČ Praha 10 stojí vandalismus v parcích přes 160 tisíc korun ročně

MČ Praha 10 se dlouhodobě potýká s vandalismem ve svém veřejném prostoru. Náklady na opravy mobiliáře v parcích se za posledních osm let vyšplhaly na bezmála 1,3 milionu korun, tedy více než 160 tisíc korun ročně. Desítka nyní zpracovala vizuální materiály, na nichž názorně ukazuje křiklavé příklady poničení svých venkovních prvků.

Nelichotivým evegreenem jsou opravy poškozených vodních kaskád v Malešickém parku a v parku Malinová-Chrpová. „Za posledních osm let stály nutné opravy přes 722 tisíc korun. Nejčastějím důvodem oprav je koupání se a odhazování věcí a odpadků do kaskád. Ty následně ucpou filtry a spálí čerpadla, která pumpují vodu zpět do oběhu. Potýkáme se rovněž s krádežemi výpustných ventilů, nebo poškozováním pítek a fontán, kde jsou náklady téměř 300 tisíc,” upřesňuje naše místostarostka Jana Komrsková, která má v gesci životní prostředí, a tedy i správu parků a dalších veřejných prostranství. Místostarostka zároveň zdůrazňuje, že částky zahrnují opravdu jen opravy, nikoliv výrazně vyšší náklady na pořizování nových prvků namísto nefukčních.

„Častým jevem je také poškozování knihovniček, laviček, košů nebo postřikovačů. Ať už rozbíjení, nebo posprejování. Je smutné, když musíme pravidelně investovat do oprav něčeho, co má sloužit nám všem a pár jedinců to bezdůvodně ničí. Přitom bychom mohli zbytečně vynaložené desítky tisíc korun investovat do dalšího zlepšování veřejného prostoru,” říká místostarostka Komrsková.

Městská část se proto rozhodla občanům na konkrétních příkladech demonstrovat, jak vandalismus vypadá v praxi. Fotografie poničeného mobiliáře doprovozené sumou, kterou radnice ročně vynaloží na opravy, umístí na své sociální sítě i přímo do veřejného prostoru. „Chceme občany přimět, aby si naplno uvědomili finanční i estetické důsledky pro městskou část. A zároveň také ty funkční, zejména u vodních prvků jejich poškozování bohužel často vede k tomu, že je musíme dočasně vyřazovat z provozu,” vysvětluje Jana Komrsková.

MČ Praha 10 vysadila 33 nových stromů za narozené děti

Na území Prahy 10 je 33 nových dřevin. Městská část je na přelomu dubna a května vysadila v rámci projektu Stromy za narozené děti. Stejně jako vloni na podzim, i nyní byla výsadba z důvodu koronavirových opatření neveřejná. Rodiče ovšem od radnice dostali informaci o druhu stromku, místě, kde stojí, a jeho fotografii. Všechny stromy jsou doplněné cedulkou s křestními jmény dětí.

Osázeno bylo celkem 22 míst po celé Desítce, nejvíce stromků (5) nově stojí na ploše ohraničené ulicemi Kišiněvská, Pitkovická, Benická a Gruzínská ve Vršovicích. Ve všech případech byl vysazený hloh obecný. Populární Malešický park je bohatší o dva duby letní, nechybí ani občany oblíbená sakura ozdobná (v ulici Křenická).

Program výsadby stromů má letitou tradici a mnoho dětí a rodičů se na ´svůj´ stromek chodí pravidelně dívat a sledovat, jak společně s dítětem roste. Je to velmi milá připomínka narození nových občánků Prahy 10. Zároveň nové stromy zkrášlují veřejný prostor a zpříjemňují nám všem pobyt venku. Zejména v horních letních měsících naplno oceníme jejich termoregulační funkci. Dřeviny také postupně doplňujeme o zasakovací vaky, které jim v suchém období dodávají vodu, a brání tak jejich usychání,“ vysvětluje naše místostarostka pro oblast životního prostředí.

Projekt Stromy za narozené děti realizuje MČ Praha 10 od roku 2007, za tu dobu díky němu vysadila už více než 4 500 dřevin. Na „svůj“ strom má nárok každé dítě narozené na Desítce, rodiče jsou s nabídkou oslovováni při slavnostním aktu vítání občánků. Jeden strom je věnovaný maximálně deseti novým obyvatelům Desítky, radnice vždy hledá nejvhodnější místo i s ohledem na bydliště rodin.

Za duben vyprodukoval každý občan Desítky 16,2 kilo směsného komunálního odpadu

Celý duben a první polovinu května věnovala MČ Praha 10 ekologické osvětě. V rámci kampaně Duben bez odpadů občany informovala, jak správně nakládat s odpadem a jak jeho vzniku úplně předcházet. Nyní bude průběžně sledovat, jak se iniciativa projeví v praxi. V dubnu bylo množství směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele srovnatelné jako vloni, a to přestože v celé České republice jeho produkce setrvale stoupá.

1 833 000 kilogramů. Takové množství směsného komunálního odpadu svezla společnost AVE Pražské komunální služby a.s. v dubnu z kontejnerů. Je to o 44 000 kilogramů (2,46 %) více než vloni za stejné období, počet občanů na Desítce ale zároveň meziročně o 2,45 % vzrostl (nyní 113 279, dříve 110 571). Poměr směsných komunálních odpadů na obyvatele byl letos 16,2 kilogramu, tedy obdobný jako v loňském roce.

„Množství směsného odpadu, který každý z nás na Desítce vyprodukuje, neroste v řádu procent, jak je v České republice běžné, ale zůstává na stejné úrovni. Naším ambiciózním cílem ovšem je, aby měl vývoj mírně klesající tendenci. Proto jsme občanům více než měsíc přinášeli rady vedoucí ke snížení produkce odpadů a apelovali na jejich osobní zodpovědnost, a to ve spolupráci s odborníky z našeho úřadu i z profesních organizací, “ říká naše místostarostka Jana Komrsková, která na vršovické radnici zodpovídá za životní prostředí.

Co se týká objemu vytříděného odpadu, toho bylo letos v dubnu 428 tun, vloni se jednalo o 419 tun. „Poměr na obyvatele je tedy rovněž stejný, 3,8 kilogramů. Vzhledem k tomu, že třídění je obecně silnou stránkou Čechů, vidím v tomto směru ještě rezervy. Na třídění jsme se v kampani hodně zaměřovali. Vyrobili jsme i velmi podrobný návodný materiál, který ukazuje, kam patří konkrétní, takřka stovka, odpadků. Cílili jsme i na děti, jejichž edukace je klíčová pro budoucnost, a zároveň pak i ony samy ovlivňují chování svých rodičů,“ popisuje místostarostka Komrsková.

Velkým tématem je bioodpad, jehož měsíční množství za duben na Desítce oproti loňskému roku výrazně vzrostlo, o 17,50 % (vloni 40 000, letos 47 000 kilogramů). „Občané mohou získat nádobu na bioodpady a její pravidelný svoz za zvýhodněnou cenu, protože její část je hrazena Hlavním městem Prahou. Tuto službu může vlastník objektu objednat online,“ upřesňuje Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

Počet domovních stanovišť na separaci odpadů meziročně více než dvojnásobně vzrostl (ze 14 na 36). „Naši obyvatelé, respektive společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, si o nádoby na tříděný odpad mohou zažádat, služba je poskytovaná v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Jedná se o velmi efektivní metodu, protože lidem v domě s možností třídění odpadá odnos odpadu na sběrná místa, který určitou skupinu lidí od třídění odrazuje. Naším cílem je neustále zvyšovat poměr nádob v domech na úkor těch ve veřejném prostoru, kde jeho část zabírají a ne vždy působí esteticky,“ nastiňuje Jana Komrsková.

Veřejných stanovišť na separaci odpadu je v Praze 10 celkem 274, která v četnostech 3x až 7x týdně uklízí společnost AVE, podzemní kontejner ve Francouzské ulici dokonce dvakrát denně. „Přesto se bohužel lidé ne vždy chovají zodpovědně a odpadky často odkládají vedle

nádob. Pro představu: Jen za duben to bylo 61 000 kilo odpadu,“ říká Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

O iniciativě Duben bez odpadů:

Jedná se o osvětovou kampaň MČ Praha 10. V průběhu dubna (a první poloviny května) Desítka občanům radí, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem a jak správně třídit. Spolupracuje při tom s řadou profesních organizací. Informačně-edukativní materiály radnice umístila také do veřejného prostoru. Do něj (poblíž OC Cíl) rovněž instalovala, společně s iniciativou „Každá plechovka se počítá“, speciální srdce na plechovky (více zde).

Na květen Desítka naplánovala diskuzní „odpadová“ fóra za účasti zástupců profesních organizací i aktivních občanů. První proběhlo v úterý 11. května, druhé bude následovat 25. května od 18:00, zájemci ho budou moci sledovat on-line na Facebooku městské části (více zde)

Podrobnosti o kampani najdete zde.

Tabulka – meziroční srovnání měsíce dubna:

MČ Praha 10 posílila úklid venkovních ploch, po 15 letech má nové dodavatele

Po více než 15 letech se nám nyní podařilo vybrat nové dodavatele. Pozitivním a současně překvapivým výsledkem tohoto tendru je skutečnost, že nabídková cena za soubor tří zakázek na údržbu zeleně je o téměř o 20 miliónů nižší, než dosud platné smlouvy, přestože obecné ceny výkonů v této oblasti na trhu výrazně vzrostly.

Svoz odpadkových košů na ulicích, strojní úklid psích exkrementů, zimní čištění chodníků či odvoz černých skládek z veřejných ploch. Tyto činnosti musí nově vykonávat společnosti, které si MČ Praha 10 najímá na úklid svého území. Správní firma PRAHA 10 – Majetková a.s. navíc pečuje o vybraná místa, jež jsou sice na Desítce, ale zároveň ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

„Čistotu veřejného prostoru, občané vnímají velmi citlivě, a ani já v tomto směru nejsem výjimkou. Proto jsem věnovala velké úsilí tomu, abychom úklid oproti minulosti posílili a zefektivnili,“ říká pirátská místostarostka Jana Komrsková, která měla vypsání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ ve své gesci.

K němu došlo už v minulém roce, v tom letošním byli vybráni dodavatelé a došlo k podpisu smluv. Od 1. listopadu zajišťuje společnost Zenova úklid v oblasti Vršovic (zahrnuje i katastr Vinohrad a Michle) a AVE v Záběhlicích (vč. části Strašnic a Michle). Oblast Malešic a části Strašnic převezme 1. ledna příštího roku firma AKROP.

Naším cílem nebylo jen vybrat nové dodavatele, ale především koncepčně rozšířit spektrum činností, za které jsou zodpovědní. Dříve byl úklid chodníků součástí mandátní smlouvy zahrnující i zeleň, nyní jsme obě oblasti oddělili. Do úklidu nově spadá i pravidelný svoz odpadkových košů, které jsou rozmístěny mimo zelené plochy. Doplnili jsme také odvoz černých skládek, které bohužel stále vznikají zejména v okolí nádob na tříděny odpad. Jejich likvidace byla doposud nekoncepčně řešena samostatnými objednávkami. Strojní úklid psích exkrementů a zimní čištění chodníků nově patří mezi standardní činnosti, které jsou smlouvami pokryty,“ vypočítává místostarostka Komrsková.

„Z konkrétních úkonů bych pak jako novinku zmínila, že firmy budou zajišťovat kromě ručního i strojní úklid chodníků či vymetání prostor citybloků přiléhajících k chodníkům. Vybrané ulice a koše se budou uklízet a svážet i v neděli,“ doplňuje Jana Komrsková.

PRAHA 10 – Majetková, správní firma městské části, navíc pravidelně uklízí v deseti lokalitách, které byly vytipovány na základě zkušeností pracovníků úřadu z terénu a podnětů ze strany občanů. „Většinu z nich nemáme povinnost uklízet, protože jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, obyvatelé ale berou Desítku jako celek a spolupráce s Magistrátem nám v této oblasti přijde velmi účinná,“ vysvětluje Jana Komrsková.

K tématu jsme psali dříve zde a zde.