Téma:Sport

Opravy dětských hřišť? Jen to nejdražší je pro naše děti dost dobré

Bohužel už i dětská hřiště mo­hou na Praze 10 sloužit jako penězovod. Chceme prosadit lepší údržbu hřišť, víc obyčejných hou­paček, kolotočů, trampolín. Víme, kde na to vzít. Peníze v současnosti totiž mizí v předražených smlouvách. Nám se podařilo jednu takovou kau­zu rozkrýt.

obrazek hriste

Kouzlo výhradního distributora

Když Praha 10 poptávala výstavbu, nebo rekonstrukci dětského hřiště, tak přesně specifikovala nejen poža­dovanou skladbu a množství herních prvků, ale tím i konkrétního výrobce. Že to zákon o veřejných zakázkách zakazuje? Nevadí, tvařme se, že je to malá zakázka a tam se to může. Dále stačí mít dvě firmy se stejným maji­telem. V tomto poptávkovém řízení byla oslovena společnosti CONEP s.r.o. (jednatel pan Stašek) a pak ně­jaké to „křoví“. Druhou firmou pana Staška je totiž Gartensta plus s.r.o., která je výhradním distributorem to­hoto výrobce pro českou republiku, a tím je „křoví“ ze hry.

Gartensta plus s.r.o. a ČSSD

Společnost Gartensta plus s.r.o. je pro Prahu 10 dlouholetým a osvědčeným partnerem. Již v roce 2002 koupila Gartensta plus s.r.o., areál bývalé školky Úvalská a přestavěla ji na své školicí středisko. Podle některých teh­dejších zastupitelů tímto obchodem přišla Praha 10 o pět až šest miliónů korun. Spolupráci s Gartestou s.r.o. plus prosazoval tehdejší místostarosta A. Weinert (ČSSD), který je v letoš­ních volbách opět na kandidátní lis­tině této strany. Od té doby je správa dětských hřišť a jejich rekonstrukce stále v kompetenci ČSSD, konkrétně starosty Vladimíra Nováka (aktuálně již hnutí Pro Prahu) a předsedkyně sportovního výboru Kateřiny Peštové (ČSSD).

300 000 Kč navíc na jediné zakázce

Detailně jsme analyzovali smlouvu na mobiliář pro dětská hřiště v uli­cích Vrátkovská a Jířičkové na cel­kovou částku 2 373 931 Kč. Podle zadávací dokumentace šlo znovu o herní prvky od výhradního do­vozce Gartensta plus. Zakázka byla nakonec zadána společnosti CONEP. Ta sice nemá ani webové stránky nebo dohledatelné reference, ale rad­nice si nějaký kontakt našla. Ihned po zveřejnění smlouvy v registru, jsme u tohoto dovozce poptali zcela totožné herní prvky jako MČ Praha 10.

Na této konkrétní zakázce jsme zís­kali nabídku o 314 000 Kč nižší. Pro ilustraci: herní prvek s klouzačkou MČ Praha 10, dle smlouvy, stál bez DPH 193 447 Kč, nám byl nabídnut za 123 447 Kč, což je úspora 70 000 Kč na této jediné položce. Tato spe­cifická cenová politika se praktikuje u všech herních prvků, jejichž cenu jsme si ověřovali.

Zdůrazňujeme, že se jednalo o indi­viduální poptávku, která nezohledňu­je předpokládané množstevní slevy. Od roku 2008 naše MČ totiž uhradila pouze společnosti Gartensta plus bez­mála 50 milionů Kč. Na Praze 10 má radnice ve své správě na 90 dětských hřišť.

Současná správa hřišť probíhá chaoticky a její hnací silou je především fakturace. Zodpovědnou správou obce dokážeme ušetřit mnoho prostředků a ty investo­vat do jejího rozvoje a do vybudování sportovišť pro další věkové kategorie.

Pusťte nás na ně i v komunálu!

Petr Beneš

Solidarita se spojuje v boji proti florbalové hale

Nebývale rušno bylo včera odpoledne na chátrajícím hřišti vedle základní školy Brigádníků. Díky Pirátům Prahy 10 se totiž na sociálních sítích otevřela kauza záměru výstavby florbalové haly na tomto místě. Informace na sociálních sítích strhla doslova lavinu sdílení a komentářů. Na veřejné setkání, které svolala místní komunita, dorazilo odhadem kolem 80 lidí z okolí a na místě bylo skutečně živo.

Solidarita

Dorazilo i několik zástupců místní politiky, bohužel ti nejdůležitější si čas nenašli. Jak jsme se na místě dozvěděli, myšlenka florbalové haly s kapacitou 1200 diváků v tomto místě, pochází z dílny FbŠ Bohemians a magistrátní ČSSD zastoupené Petrem Dolínkem. A ta stejná ČSSD, tentokrát zastoupena předsedkyní sportovního výboru Kateřinou Peštovou, předložila tento materiál sportovnímu výboru Prahy 10 bez jakékoliv informace či materiálů předem. Tak říkajíc „hlavně nenápadně…“.

Rozhodovat o hale z tepla kanceláře, možná nad mapou a možná i bez ní, je snadné. Zdá se to být dokonce skvělý nápad. Hala bude sloužit v létě i v zimě, každý má rád zeleného klokana, bude to „zadarmo“, protože to postaví magistrát, tak kdo by to rozporoval, a my se nakonec s tím klokanem vyfotíme.

Jenže včerejší setkání na místě bylo víc než další z řady anonymních, předražených studií nebo průzkumů. Hlas místních obyvatel zněl zcela jasně. Halu nechtějí! Argumentů proti hale zaznělo mnoho, namátkou:

  • Využívání hřiště ZŠ k venkovnímu sportování dětí.

  • Děti zde aktivně tráví mnoho času i mimo školu.

  • Využívání hřiště ke sportu i dospělými.

  • Pokud je otevřené venkovní sportoviště, může ho využívat kdokoliv a kdykoliv zdarma.

  • Hala by místní lokalitu zatížila značnou dopravou, kdy teď mohou děti v této klidné části chodit zcela sami ze školy/do školy

  • Přineslo by to dramatické zhoršení parkování v okolí.

  • Zcela by to změnilo poklidný ráz Solidarity.

Na druhou stranu zazněly i takové hlasy, že je to zbytečná hysterie, že vlastně zveřejněný návrh je jen taková bezvýznamná skica, kterou bychom vlastně neměli vůbec komentovat. Nesmysl! Jen díky informovanosti veřejnosti se o tom mluví včas a má to ten správný dopad.

Spontální potlesk sklidil Mirek Kos, který připomněl, že právě díky Pirátům se informace dostaly mezi lidi. A předseda místních Pirátů Pavel Hájek lidem doporučil už teď vyvinout maximální aktivitu a ozvat se předně na magistrátním výboru pro sport, kde jsou zatím slyšet jen stoupenci výstavby nové haly. Doporučil jim, aby navrhli vlastní úpravu prostoru hřiště, kterou podpoří místní obyvatelé i přilehlá Základní škola a pak jejich společný hlas bude silnější než lobby florbalového klubu nebo některých politiků.

Pokud zjistíme jakékoliv další informace, rádi je znovu zveřejníme.

Report a fotografie přinesl Petr Beneš, sympatizant Pirátů

U ZŠ Brigádníků má vyrůst nová víceúčelová hala

hala_strasnice
Na jednání Sportovního výboru 21.3.2018 představili zástupci florbalové školy Bohemians návrh stavby nové víceúčelové haly v ulici Brigádníků. Potřebné pozemky (na mapce modře) patří hl. městu Praze a jsou v současné době zanedbané. Prezentovaná představa je taková, že by z ¼ budoucí halu využívala Základní škola Brigádníků, většinu zbylého času byla hala využívána pro trénink sportovních klubů a například o víkendech fungovala jako regulerní hala pro sportovní utkání. Pro tyto účely má mít hala teleskopické tribuny pro 1.200 diváků. Na stejném pozemku má být venkovní parkoviště pro 80 automobilů. Odhadovaná cena stavby je 100 mil. Kč a měla by se dokončit v horizontu 5 let.
Jako Piráti nemáme ve Sportovním výboru žádného zástupce, jednání jsme se proto účastnili pouze jako aktivní veřejnost a vznesli jsme několik připomínek.
Předně kvitujeme, že město má zájem stavět v metropoli nová sportoviště, protože si vzpomínáme na první představení urbanistické studie Slatin, kdy studie Prahy 10 plánovala nahradit současná sportoviště kolem stadionu Slávie novou obytnou výstavbou. Líbí se nám i plánovaná čtvrtinová časová kapacita nové haly vyčleněná pro ZŠ Brigádníků. Zde jsme ale obezřetní a počkáme si na skutečný návrh smlouvy, která by to základní škole zaručila a bude nás samozřejmě zajímat i kdo a jakým způsobem ponese náklady na její provoz v tuto vyhrazenou dobu.
Dle představené koncepce by investorem a majitelem haly mělo být hl. m. Praha. V okolních MČ jsme zaznamenali obdobné projekty, kdy měla být postavena na pozemcích přilehlých k základním školám sportovní hala v majetku soukromých investorů. Variantu, kdy nemovitosti zůstanou v majetku města považujeme za lepší, jelikož se nechceme v žádném případě zbavovat klíčových nemovitostí, které mohou sloužit školám a přímo s nimi sousedí.
Posledním otazníkem je řešení parkování a dopravy. Domníváme se, že obyvatelé okolních ulic nebudou spokojeni s plánovanou kapacitou 80 nových parkovací míst.
Bydlíte na Solidaritě? Napište nám svůj pohled do komentářů na facebooku.
Pavel Hájek a Miroslav Kos za pirátskou posádku na Praze 10