Articles Tagged with: Jana Komrsková

Odvolání radní Koumarové žádá už třetina zastupitelů

Opoziční zastupitelé MČ Praha 10 žádají svolání zastupitelstva. Chtějí řešit nezákonné přisvojení si pravomocí předsedy kontrolního výboru Adamem Šilarem (KDU-ČSL) i jeho porušování usnesení zastupitelstva. Na programu je také kumulace uvolněných funkcí místostarosty Tomáše Peka (TOP 09) či manipulace s rozpočtem místostarostkou Olgou Koumarovou (ODS).

Není to poprvé, co opoziční zastupitelé zvažovali svolání mimořádného zastupitelstva. Už loni v prosinci bylo tématem neobsazení pozice předsedy kontrolního výboru či hrozba rozpočtového provizoria.

“Praha 10 stále nemá řádně zvoleného předsedu kontrolního výboru. Vedení radnice situaci “vyřešilo” tím, že do funkce svévolně dosadilo svého koaličního kolegu Adama Šilara. Ten, jak se zdá, ale nestíhá svou práci, pro kterou je uvolněn a pobírá plat. Zastupitelstvu nepředložil Zprávu o své činnosti v oblasti digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů a porušil tím jeho usnesení. I bez toho, je prostě nepředstavitelné, aby městská část o velikosti krajského města neměla řádně zvoleného předsedu kontrolního výboru a její vedení tedy mohlo nakládat s prostředky občanů a majetkem města bez kontroly,” říká předsedkyně zastupitelského klubu za Piráty Jana Komrsková.

Opoziční zastupitelé chtějí také odvolat místostarostku Olgu Koumarovou (ODS) za nekorektní manipulaci s položkami v rozpočtu MČ Prahy 10.

Opravdu považujeme za – kulantně řečeno – velmi nestandardní a nezodpovědné, aby součástí rozpočtu byly dosud neschválené dotace, u kterých Praha 10 nemá žádnou jistotu, že tyto finanční zdroje budou zajištěny. Nesprávnost tohoto postupu nám potvrdilo také ministerstvo financí.

Koalice se potýká také s kumulací funkcí svých členů, a to konkrétně u exponované funkce prvního místostarosty. Místostarosta Tomáš Pek z TOP 09 by si měl konečně vybrat mezi funkcí uvolněného prvního místostarosty a funkcí uvolněného předsedy výboru zastupitelstva hl.m. Prahy a říct, kdy na jednu z nich rezignuje, nebo zda hodlá pokračovat v jejich kumulaci a dál pobírat přes 200 tisíc měsíčně, i přesto že je souběh obou funkcí neslučitelný.

Široká koalice Společně pro Prahu 10 (ODS a TOP09), koalice Vlasta,STAN s podporou KDU-ČSL se opírá o dva přeběhlíky z ANO a tichou podporu SPD. V případě SPD koalice rozdala funkce v komisích a výborech významně nad rámec jejího volebního výsledku. Upřednostňuje tak zástupce SPD vůči jiným opozičním zastupitelům. 

Program svolávaného zastupitelstva: pozvánka 3. ZMC 3.4.2023

Pirátská žádost o svolání „mimořádného“ zastupitelstva Prahy 10

Pirátská žádost o svolání „mimořádného“ zastupitelstva Prahy 10

 

 

Do voleb jdeme s číslem 3!

Milí sousedé,

díky Vaší důvěře ve volbách v roce 2018 jsme získali možnost měnit poměry na radnici městské části Praha 10, které se do té doby nelichotivě přezdívalo „Zátoka sviní“.

V souladu s pirátským důrazem na transparentnost, hospodárnost a morální bezúhonnost jsme revidovali a postupně ukončovali nevýhodné smluvní vztahy a zaváděli nové formy nakládání s obecním majetkem. Položili jsme základy energetického managementu, zahájili jsme efektivní údržbu zeleně, chodníků, hřišť a sportovišť.

Výsledkem jsou mnohamilionové úspory, přehledná evidence a jednodušší organizace správy obecního majetku. Povedlo se nám rovněž zavést nové sociální služby, a to včetně výstavby nového klubu pro mládež ve Vršovicích. Úspěšně jsme také dokončili rekonstrukci polikliniky Malešice a zahájili rekonstrukci tzv. nové strašnické školy.

Vnímáme Vaše starosti v důsledku pandemie, energetické krize, inflace a dalších těžkostí současnosti. Vždy budeme na Vaší straně a v příštích čtyřech letech se chceme zaměřit hlavně na:

školství s ohledem na demografický vývoj a společenskou situaci nás čeká mnoho výzev. Od navýšení kapacity škol a školek, po podporu práce školních psychologů a motivace pedagogických pracovníků;

bydlení potřebujeme stavět výrazně více dostupných bytů než doposud. V celé Praze se to díky pirátskému vedení děje, staví se rekordní počet nových bytů a tento trend musíme i v dalších letech udržet;

energetiku budeme pokračovat v námi započatém trendu efektivního využívání energií a vody. Zároveň podpoříme rozvoj komunitní energetiky tam, kde to bude v možnostech městské části, a to včetně tlaku na změnu nevyhovující legislativy;

životní prostředí nadále budeme klást důraz na množství a kvalitu veřejné zeleně i reagovatna klimatickou změnu. Pojďme společně vysázet další stromy, které budou chladit naše ulice.

Těší nás, že díky průhlednému řízení není Praha 10 za celé čtyři roky spojována s žádným korupčním ani jiným skandálem. Praha 10 má dobrou pověst i jméno.

Podpořte Piráty v komunálních volbách, které se konají v pátek a v sobotu 23. 24. září 2022.
Budete tak mít záruku, že Praha 10 zůstane bez korupčních kauz i nadále.

Náš program naleznete zde.
Pirátské listy jsou zde.

V Záběhlicích je nová plocha pro míčové sporty

Ze záběhlického plácku využívaného na občasné protažení těla vzniká opravdové sportoviště! Plocha v Práčské ulici je nově zarovnaná, rozšířená a upravená, fotbal na zdejším hřišti tak získává nový rozměr. Městská část sem navíc zavěsila basketbalové koše a brzy přibydou sloupky na síť pro volejbal, tenis či nohejbal.

Místo nedaleko skautské klubovny původně fungovalo jako plac pro neorganizovanou hru míčových sportů. Desátá městská část ho již v minulosti doplnila o branky na fotbal a o hrazení, aby míče často nelétaly mimo hřiště.

Pak se na nás obrátili skauti, že by uvítali, kdybychom plácek ještě víc zvelebili. V průběhu prázdnin jsme proto celou plochu vyrovnali a částečně rozšířili. Úplně nově jsme přidali basketbalové koše a dalším krokem bude osazení tyčí na síť pro tenis, volejbal nebo nohejbal. Hřiště budou obsluhovat zástupci klubovny,“ popisuje naše místostarostka Jana Komrsková, která je na vršovické radnici odpovědná za životní prostředí i sport.

Na šotolinové ploše jsou i nové lavičky pro náhradníky kolektivních sportů a případnou relaxaci, nechybí ani odpadkový koš.

 

Desítka nasazuje Rychlou Četu pro další zlepšení veřejného prostoru

Občané Desítky mohou nově využívat služeb tzv. Rychlé Čety. Ta se postará o drobné úpravy a opravy ve veřejném prostoru, případně o bleskový úklid konkrétních míst. Obyvatelé si Četu mohou „přivolat“ telefonem nebo prostřednictvím formuláře na webu městské části.

„Rychlou Četu tvoří zaměstnanci radnice, našich správních firem a akciové společnosti PRAHA 10 – Majetková. Princip je jednoduchý: Lidé nám dají podnět, my ho okamžitě vyhodnotíme a pošleme na místo naši opravářsko-úklidovou jednotku,“ popisuje naše místostarostka Jana Komrsková, která na radnici zodpovídá mj. za oblast životního prostředí.

Cílem naší nové služby je řešit rychle drobné nedostatky ve veřejném prostoru. Tedy například opravu herního prvku na dětském hřišti, který se zrovna rozbil, či úklid aktuálně znečištěného místa. Vzhledem k velikosti naší městské části není reálné, abychom se o všech podobných nešvarech hned dozvěděli. Naopak občané, kteří jsou v daném místě doma, je zaregistrují okamžitě, a pokud nám o nich dají vědět, můžeme hned zjednat nápravu,“ vysvětluje místostarostka Komrsková.

Zažádat o Rychlou Četu občané mohou na , kde je pro ně připravený jednoduchý formulář. Stačí zadat přesnou lokalitu a popsat zjištěný nedostatek. Radnice zřídila také speciální telefonní linku na čísle 605 197 625. „Prosím o podněty na opravdu jednodušší práce. Složitější opravy či rozsáhlejší rekonstrukce řešíme jinými způsoby. Naši pracovníci jsou takovými ´hodinovými manžely´ pro veřejný prostor,“ říká Jana Komrsková.

 

Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu byly zastupitelstvem jednoznačně schváleny

V uplynulém týdnu předala Jana Komrsková, 1. místostarostka Prahy 10 magistrátu soubor Zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu, které schválilo naprostou většinou hlasů zastupitelstvo městské části na svém jednání 27.6.2022.

Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je připravovaný nový územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, pořizovaný od roku 2013.

Zásadními tématy budoucího rozvoje MČ ve vztahu k Metropolitnímu plánu (a nejen k němu) jsou:

 • Transformační území Bohdalec – Slatiny – Brownfield Strašnice
  Připomínky k transformačnímu území Bohdalec – Slatiny jsou koncipovány v souladu s urbanistickou studií Bohdalec – Slatiny – Brownfield Strašnice (2019), kterou dne 16. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 (usn. číslo 13/3/2019) a současně uložilo Radě MČ Praha 10 zohledňovat ve svých rozhodnutích týkajících se připomínkování Metropolitního plánu v procesu projednávání, ve smyslu §50 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), a při rozhodováních týkajících se územního rozvoje městské části Praha 10.
 • Malešická průmyslová oblast
  Připomínky k Malešické průmyslové oblasti vycházejí z dlouhodobé strategie MČ Praha 10 o urbanizaci tohoto území a jeho budoucí transformaci v novou městskou čtvrť s částečně obytným využitím.

Zastupitelé jednoznačně deklarovali napříč politickým spektrem shodu na odborně připravených připomínkách, které řeší např.:

 • pěší prostupy v území,
 • budoucí rozvoj oblastí Slatin,
 • Malešické průmyslové oblasti,
 • ochranu přírodního charakteru Trojmezí,
 • nové stezky,
 • veřejnou vybavenost.Tato shoda  je podle nás zárukou konzistentního postoje i v následujících čtyřech letech, které odstartují po zářijových komunálních volbách.
  Kompletní materiál předložený Zastupitelstvu MČ Praha 10 je k dispozici zde.

Otevíráme „novou Malinovou“! Rekonstrukcí a úpravami projde ještě 7 dalších dětských hřišť

Desátá městská část pokračuje v modernizaci svých dětských hřišť. Od července bude po kompletní rekonstrukci otevřené hřiště Malinová, šest dalších prostorů pro hraní dětí a relax rodičů bude opraveno do konce prázdnin. Na podzim se radnice pustí do rekonstrukce hřiště Přípotoční.

Výraznou proměnou prošlo dětské hřiště Malinová. Rozsáhlá plocha na Zahradním Městě se může nově pochlubit zcela novými herními prvky a opravenými povrchy, z nichž část byla zatravněná. „Vypíchla bych velké sestavy pro lezení i hru v písku a pískoviště, které dříve nebylo pevně vymezené. Samozřejmostí jsou houpačky, skluzavky či péráky,“ říká naše místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková. „Nyní už na místě probíhají poslední přípravy a na začátku prázdnin hřiště otevřeme,“ popisuje Jana a doplňuje, že v případě Malinové se jedná o jednu z největších rekonstrukcí veřejně přístupných hřišť, kterou radnice za poslední roky realizovala – investovala do ní 3,6 milionu korun a odstartovala ji začátkem května.

Další 4 miliony korun z radničního rozpočtu půjdou do kultivace dětských hřišť Čestlická (Benická), Jahodová, Jiřího Karena, Nučická, do hřiště na náměstí Svatopluka Čecha a do sportoviště Práčská. U hřišť Jiřího Karena, Jahodová a Nučická navíc rozšíříme herní plochy, v prvním případě na základě žádosti místních obyvatel,“ upřesňuje Jana. Na všech místech dojde k údržbě či úpravě herních ploch a prvků.

Na kompletní rekonstrukci čeká dětské hřiště Přípotoční, které se nachází nedaleko stadionu Bohemians. Městská část si na ni vyčlenila 5 milionů korun a práce budou probíhat na podzim tohoto roku.

To „své“ hřiště si můžete vyhledat třeba zde.

„Nová Malinová“

„Nová Malinová“

„Nová Malinová“

Soutěž o tržní místo u OC Cíl

Dostali jsme skvělou odezvu na výsledek první soutěže o tržní místo v Malešickém parku, kterou vyhrálo Bistro Salute Malešický park.Pokračujeme proto dál!

Podařilo se změnit tržní řád před Městská knihovna v Praze u OC Cíl a tak můžeme začít transparentně soutěžit.

Prostoru mezi OC Cíl a knihovnou hodláme díky provozovateli občerstvení vdechnout nový život, aby zde vzniklo nové místo setkávání.

Nejde jen o výši nájmu, ale také o kvalitu služeb!

Stejně jako u předchozí soutěže jsme stanovili následující kritéria:

 • 50% výše nájemného;
 • 40% celková koncepce (architektonické řešení stánku, koncept provozu, kulturně společenské akce);
 • 10% reference.

Lhůta pro podání nabídek běží do 15.7.2022.

Celé podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny zde: https://bit.ly/3xd1r3C.

Čím více zájemců, tím lepší výsledek! Proto prosím SDÍLEJTE tuto informaci dál.

ROBIN – náš nový sociální pracovník

ROBIN – 

měří něco přes metr, připomíná kluka v džínových lacláčích na koloběžce.

V Centru sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) bude pracovat do konce letošního roku na rozličných místech.

Umí spoustu věcí, kterými ulehčí mnohdy přetíženému personálu a zároveň potěší klienty. Je naprogramovaný k tomu, aby reagoval na hlasové povely, komunikoval se seniory, předčítal jim zprávy z internetu a hrál třeba bingo. Klientům vypráví vtipy, hraje písničky na přání, je pro ně vítaným zpestřením. Umí rovněž zprostředkovat kontakt s rodinou pomocí videohovoru nebo fotografií, pomáhá s ergoterapií. Když na to přijde, s pomocí přístrojů zvládne změřit tlak, tep i teplotu. Reaguje na doteky, otáčí se za nimi. Největší odměnou za jeho práci je drbání za uchem.

Vývoj robota v zájmu rozvoje asistivních technologií v sociálních službách trval okolo roku a probíhal ve spolupráci společnosti HIGH TECH PARK a ČVUT.

CSOP robota získala do svých služeb díky sponzorskému příspěvku. Děkujeme!

ZAČALA REKONSTRUKCE NOVÉ STRAŠNICKÉ ŠKOLY. OTEVŘE SE ZA DVA ROKY.

Dnešním symbolickým poklepáním na základní stavební kámen odstartovala očekávaná rekonstrukce. Secesní Nová strašnická škola, od roku 2014 kulturní památka, je zavřená už třináct let a od té doby čeká na svou opravu.

Jedná se o velkou rekonstrukci ikonického objektu, a podle toho jsme také přistupovali k projektu, který jsme po našich předchůdcích upravili směrem k větší střídmosti. Vycházíme z původních dispozic, zásahy do zachovaných konstrukcí budou minimální. Děti se mohou těšit na dvanáct kmenových učeben, chybět nebude jídelna s vlastní kuchyní. Vedle školy vznikne polyfunkční sportovní hřiště s nízkou tribunou, v parčíku západně od budovy přibydou nové cestičky, stromy i odpočinkové plochy.

Rekonstrukce kulturních památek, kam spadá i tato školní budova postavená v secesním slohu, je pro stavaře vždy zajímavá, ale i náročná. Jednak zachraňujeme chátrající objekt a navracíme mu život, současně také máte možnost obdivovat ruční práci dřívějších stavařů. Pravda, i my se zde setkáme ne zrovna s odbornými zásahy, ale fakt, že svislé konstrukce jsou relativně zachovalé, ukazuje na kvalitně odvedenou práci a i my se vynasnažíme, aby po rekonstrukci škola dobře sloužila dalším generacím dětí. Časově náročné budou restaurátorské práce na reliéfních prvcích na fasádě či římsách, a stavaře tak čeká úzká spolupráce s NPÚ.

Některé nové prvky, které v objektu školy vzniknou. Do dvorní fasády objektu je nově začleněn výtah, který propojuje všechna patra školy a umožňuje tak bezbariérové užívání stavby. Revitalizace školního dvora umožní studentům trávit volný čas na čerstvém vzduchu. Nad dvorním vstupem do budovy jsou na fasádě nově osazeny veliké hodiny, které dodávají tomuto vedlejšímu vstupu důležitost a napomáhají orientaci.

Po dlouhých letech se konečně podařilo zahájit rekonstrukci, kterou zachráníme kulturní památku, a zároveň navýšíme kapacity našich základních škol. Děti se budou moci učit v krásném prostředí, které bude nové, kvalitní a zároveň bude historicky a kulturně hodnotné.

Žáci se mohou těšit na 12 kmenových učeben, družinu, 4 odborné učebny a 2 tělocvičny, jejich učitelé na 5 kabinetů, 5 kanceláří a sborovnu, všichni pak na jídelnu s vlastní kuchyní.
Vedle školy vznikne polyfunkční sportovní hřiště s nízkou tribunou, v parčíku západně od budovy přibydou nové cestičky, stromy i odpočinkové plochy

Praha 10 – Majetková, a.s. přebírá správu bytů

Za stručnou informací uvedenou v nadpise se schovává úsilí 3,5 roku snah za ozdravení zmíněné městské akciové společnosti.

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. jsme přebrali s de facto chybějícím účetnictvím za roky 2017-18 (sic!). To znamenalo jeho rekonstrukci i odepsání a zdanění několika milionů nedaňových odpisů v důsledku minulých chyb. Na doporučení právníků jsme se dohodli na mimosoudním vyrovnání s bývalými účetními.

Co se v městské firmě za pirátského působení změnilo? Mimo jiné:

 • za právní služby v roce 2018 se zaplatilo přes 3 mil. Kč, dnes platíme v řádu statisíců za vedení soudních sporů, veřejné soutěže apod.;
 • za zastupování v SVJ platil úřad 5 mil. Kč, dnes tuto činnost vykonává jediný referent úřadu;
 • vypověděli jsme nevýhodnou smlouvu na pronájem parkovišť, který dnes, místo cca 100 tis. Kč, vynáší několik milionů (sic!);
 • „Majetkovou“ postupně opustila polovina původních zaměstnanců;
 • vybrali jsme nového ředitele z více, než padesáti uchazečů.
 • Dnes je firma transparentně vedená, poctivě vydělává a je připravena na převzetí správy bytového fondu městské části.

Více, než dvouleté úspěšné úsilí, dát do pořádku městkou správní firmu PRAHA 10 – Majetková, a.s., otevřelo možnost vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci ve správě bytového fondu. Pro úřad to bude znamenat zefektivnění správy a lepší komunikaci, jak se to daří v dalších oblastech působnosti městské firmy.

Pro současné nájemníky bude změna prakticky znamenat jen jiný kontakt na technika a správní firmu, které budou uvedeny v každém domě. Čísla účtů pro placení nájemného a záloh, stejně jako variabilní symboly a užití SIPO zůstávají beze změny.