Téma:Bezpečnost

Platit dva spáče za půl mega z veřejných peněz?! Nemožné? S novou desítkovou koalicí je leccos možné

Žádáme Martin Valovič, starosta Prahy 10 a Tomáš Pek o okamžité zrušení nemravné objednávky na absolutně nekvalitní a nefunkční ostrahu objektu určeného k demolici za 514 182,- Kč/cca. měsíc.
Platit dva spáče za půl mega z veřejných peněz?! Nemožné? Ale ano, s novou desítkovou koalicí je a evidentně bude leccos ještě nedávno nemyslitelné možné!
Jedná se o výsměch nám všem. Koalice na počátku slíbila pomáhat (citace starosty): „obyvatelům desítky, kteří kvůli stávajícím cenám energií a zdražování obecně se ocitnout ve složité životní situaci“.
Uvedený půl milion může tedy být:
  •  buď využit smysluplně – na kultivaci prostoru v lokalitě Malínská, na nákup potravin do potravinové banky či cílenou pomoc sociálně slabým obyvatelům;
  • nebo ušetřen, kdyby se pokračovalo v Piráty zavedené tradici elektronického zabezpečení budov s napojením na Městskou policii, která má pochopitelně vyšší kompetence než (chrápající) borci z agentury. Policie garantuje dobu dojezdu do 3 min.

Šokující je bezpochyby i rychlost vystavení objednávky: 6. 12. se zahájilo poptávkové řízení, 7. 12. se objednávka uzavře. Kolik firem bylo asi poptáno a kolik nabídek obdrženo? Budeme se ptát na prosincovém zastupitelstvu, které jsme včera pomohli panu starostovi svolat.

Link na předmětnou objednávku: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22643233

SENIORSKÁ OBÁLKA – Lepší být připraven než překvapen!

Pomoc pro případ náhlé změny zdravotního stavu nově nabízí občanům Prahy 10 „Seniorská obálka“.

O co se jedná?

Obálka má podobu karty v plastovém obalu, do které (zpravidla senior) vyplní základní údaje o své osobě – lécích, nemocech, alergiích, kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Vyplněný tiskopis umístí na dveře lednice či vnitřní stranu vchodových dveří bytu.

Karta může přispět k efektivnějšímu zásahu zdravotníků, policie či hasičů, pokud by se držitel karty ocitl v ohrožení života nebo zdraví a nebyl schopen se záchranáři spolupracovat. Formulář je žádoucí průběžně aktualizovat!

Na kartě jsou předtištěny stěžejní kontakty pro přivolání akutní pomoci či sjednání sociální služby v rámci Prahy 10.

Karta je rovněž k dispozici ve formátu MINI, který lze nosit např. v peněžence.

Klientům pečovatelské služby CSOP bude nabídnuta automaticky.

Krátký spot k projektu Seniorské obálky zde.

Kartu je možno si:

  • vyzvednout na odboru sociálním;
  • vyzvednout při Dnu IZS Prahy 10 konaném v sobotu 11.6. – fcb událost zde;
  • stáhnout z radničního portálu zde.

Pokles nákladů na ostrahu o 12 mil. Kč!

„Při našem nástupu na radnici v roce 2018 činily roční výdaje na recepční služby, fyzickou ostrahu objektů a veřejných prostranství bezmála 19 mil. Kč. V dnešní době moderních technologií za mě zcela nesmyslně přemrštěná částka“, říká náš radní pro oblast bezpečnosti Michal Kočí. Jen za permanentní ostrahu KD Eden za více než 12 let bývalé vedení radnice Prahy 10 utratilo přes 12 mil. Kč – psali jsme zde.

Postupně jsme proto vypověděli všechny smlouvy na fyzickou ostrahu objektů a nahradili je smlouvami na elektronickou ostrahu. Smlouvy na recepční služby, u kterých jsme vnímali možnost snížení částky, jsme přesoutěžili. Výsledek – pokles částky o 12 mil. Kč, tedy na současnou výši cca 7 mil. Kč ročně.

To však není vše …

Současně jsme sjednotili do té doby velmi roztříštěné podmínky ostrahy školských budov ve správě MČ Praha 10. Nově jejich ostrahu zabezpečuje Městská policie hl. m. Prahy. Díky tomu opět došlo k poklesu nákladů na ostrahu, navíc strážníci garantují dobu dojezdu 3 min. na „místo činu“ a pochopitelně disponují vyššími pravomocemi než bezpečnostní agentura.

Při přepojování na pult strážníků jsme „objevili“ tři „nové“ školské budovy, které chyběly v evidenci. (To jen pro ilustraci, v jakém „pořádku“ jsme radnici přebírali).

Jak vidno, držíme kurz v důrazu na hospodárnost a efektivitu v nakládání s veřejnými prostředky.

MČ Praha 10 opět podpořila složky IZS na svém území. Předala jim vybavení a poskytla peníze na motivační odměny.

MČ Praha 10 podpořila složky integrovaného záchranného systému (IZS) na svém území a ocenila jejich práci. Policii a hasičskému záchrannému sboru věnovala vybavení v hodnotě 300 tisíc korun, městským strážníkům pak 400 tisíc na motivační odměny pro své zaměstnance.

Poskytnutí finančních a nefinančních darů v celkové hodnotě milion korun schválilo červnové Zastupitelstvo desáté městské části, v uplynulých dnech došlo k jejich samotnému předání. Náš radní Michal Kočí, který je ve vedení radnice odpovědný za bezpečnost, oceňuje konkrétní přínos každé z oceněných složek.

„U policie bych vyzdvihl, že dlouhodobě a koncepčně neřeší jen následky, tedy samotnou kriminální činnost, ale i to, jak jí předcházet. Přibližně jednou za měsíc probíhají bezpečnostně-preventivní akce, spojené s kontrolou vytipovaných rizikových míst. Oddělení prevence z krajského ředitelství pak pořádá přednášky ve školách či domovech seniorů, kde speciálně upozorňuje například na praktiky tzv. šmejdů,“ vypočítává radní Kočí, který policejnímu obvodnímu ředitelství Praha IV předal nové záchranářské nože, vesty a další vybavení v celkové hodnotě 300 tisíc korun.

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 pak může na motivační odměny pro své zaměstnance využít 400 tisíc korun od městské části. „Její práce je často nedoceněná, přitom pro nás je spolupráce se strážníky klíčová, velmi dobře doplňují činnost státní policie, i vzhledem k vynikající znalosti místního prostředí,“ zdůrazňuje Michal Kočí. „O tom, že i oni kladou velký důraz na prevenci násilí a nebezpečných společenských jevů, se mohli přesvědčit také návštěvníci našeho říjnového veletrhu Zdravá Praha 10, kde měla městská policie vlastní stánek. Kontakt na ´svého´ strážníka si občané mohou dohledat na portálu www.mppraha.cz,“ doplňuje radní Kočí.

Nedílnou součástí IZS na území MČ Praha 10 je také stanice číslo 5 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Také ona od radnice obdržela vybavení v hodnotě 300 tisíc korun, například přetlakový ventilátor sloužící k odvětrávání zakouřených prostor nebo nové dýchací přístroje. „Jejich skvělou práci jsme nedávno mohli vidět při požáru malešické spalovny, kde zasahovalo celkem 98 hasičů z 11 profesionálních a sedmi dobrovolných jednotek,“ uvádí Michal Kočí konkrétní příklad.

 

 

MČ Praha 10 chce na svém území nulovou toleranci hazardu

Městská část Praha 10 nechce na svém území ani jedno místo pro provozování hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Napsala to magistrátu ve vyjádření k návrhu obecně závazné vyhlášky. Vedení Desítky tak trvá na svém prohlášení z června loňského roku, ve kterém vnímá hazard za společensky velmi nebezpečný fenomén.

„Provozování hazardních her považujeme za velmi problematické, protože v jeho důsledku narůstá množství negativních jevů. Závislost na hazardních hrách v mnoha případech vede ke značným sociálním problémům hráčů, nezřídka i ke kriminalitě. Vítáme proto záměr hlavního města Prahy o nové nastavení vyhlášky a oceňujeme zejména otevřený přístup radní Hany Kordové Marvanové, která usiluje o co největší zapojení městských části do přípravy obecně závazné vyhlášky,“ říká Michal Kočí, radní pro sociální a zdravotní oblast, bezpečnost a hazard.

Patologické hráčství řadí Světová zdravotnická organizace mezi nemoci (tzv. nutkavé a impulzivní poruchy) a na základě dlouhodobých výzkumů se odhaduje, že se v Česku nachází v kategorii problémových hráčů až 350 tisíc lidí, tedy pět procent obyvatel, již hrají v nějaké pravidelné frekvenci.

„Gamblerstvím jsou dotčeny také veřejné zájmy městské části, která má povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Důsledky patologického hráčství přitom dopadají na celé okolí hráčů, mohou vést k narušení sociálních, pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k zadluženosti,“ vypočítává Michal Kočí. V okolí provozoven hazardních her může také docházet ke koncentraci z bezpečnostního hlediska problémových osob,“ doplňuje.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády pak poukazuje na konkrétní negativní „bezpečnostní rizika“ související s gamblerstvím: hraní příjemců sociálních dávek, násilná trestná činnost, majetková kriminalita či nadměrná konzumace drog. Na lehkou váhu nelze brát ani působení na mladistvé, kteří mohou být strháváni k hráčství,uvádí radní Kočí. 

MČ Praha 10 usiluje o přísnější regulaci hazardu na svém území dlouhodobě. Od roku 2007 došlo k redukci míst, na kterých je možné provozovat hazardní hry, ze 140 na 14.

O našem úsilí o nulovou toleranci hazardu již v uplynulém volebním období, tedy z pozice občanů a opozičních zastupitelů, jsme dříve psali zde.

Policisté a hasiči dostanou odměny a nové vybavení. Návrhy schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10

Záchranářská obuv, balistické vesty i motivační odměny. Zastupitelstvo MČ Praha 10 tento týden schválilo nákup vybavení a finance na odměny pro policisty a hasiče působící na Desítce. Na nové vybavení dostanou složky Integrovaného záchranného systému (IZS) příspěvky výši 600 tisíc korun, na motivační odměny je určena částka 400 tisíc.

V případě technického vybavení Zastupitelstvo vyhovělo žádostem Obvodního ředitelství Policie České republiky Praha IV a Hasičského záchrannému sboru hl. m. Prahy (Hasičská stanice č. 5 – Strašnice). U obou základních složek integrovaného záchranného systému se jedná o dovybavení technickými a jinými prostředky pro přímý výkon služby do částky 300 tisíc korun. Strašničtí hasiči dostanou primárně 60 kusů záchranářské obuvi pro všechny své příslušníky a tréninkovou figurínu. Policisté zase obdrží univerzální balistické vesty pro skryté i vnější nošení a dokovací stanice pro osobní kamery.

Vzhledem k dlouhodobému podfinancování všech složek IZS je zlepšení podmínek pro výkon služby policistů i hasičů, kteří chrání občany Prahy 10 a pomáhají jim ve složitých životních situacích, naší morální povinností. Alespoň v takové míře, kterou napjatý rozpočet desítky dovoluje,“ uvedl Michal Kočí (Piráti), radní, do jehož gesce spadá mj. bezpečnost.

Velmi důležitým partnerem v otázce místní bezpečnosti je pro radnici i Městská policie hlavního města Prahy. Spolupráce se strážníky i policisty je pro nás klíčová. Proto městská část již několik let podporuje místní obvodní oddělení prostřednictvím finančních darů, přidělováním obecních bytů novým strážníkům nebo formou materiálního dovybavení,“ vypočítává Michal Kočí. Nově byla pro městské strážníky schválena finanční podpora ve výši 400 tisíc korun, která bude přesunuta v rámci rozpočtu hlavního města ve prospěch Obvodního ředitelství Prahy 10 a bude sloužit ke stabilizaci personálního stavu strážníků v Praze 10.