„Při našem nástupu na radnici v roce 2018 činily roční výdaje na recepční služby, fyzickou ostrahu objektů a veřejných prostranství bezmála 19 mil. Kč. V dnešní době moderních technologií za mě zcela nesmyslně přemrštěná částka“, říká náš radní pro oblast bezpečnosti Michal Kočí. Jen za permanentní ostrahu KD Eden za více než 12 let bývalé vedení radnice Prahy 10 utratilo přes 12 mil. Kč – psali jsme zde.

Postupně jsme proto vypověděli všechny smlouvy na fyzickou ostrahu objektů a nahradili je smlouvami na elektronickou ostrahu. Smlouvy na recepční služby, u kterých jsme vnímali možnost snížení částky, jsme přesoutěžili. Výsledek – pokles částky o 12 mil. Kč, tedy na současnou výši cca 7 mil. Kč ročně.

To však není vše …

Současně jsme sjednotili do té doby velmi roztříštěné podmínky ostrahy školských budov ve správě MČ Praha 10. Nově jejich ostrahu zabezpečuje Městská policie hl. m. Prahy. Díky tomu opět došlo k poklesu nákladů na ostrahu, navíc strážníci garantují dobu dojezdu 3 min. na „místo činu“ a pochopitelně disponují vyššími pravomocemi než bezpečnostní agentura.

Při přepojování na pult strážníků jsme „objevili“ tři „nové“ školské budovy, které chyběly v evidenci. (To jen pro ilustraci, v jakém „pořádku“ jsme radnici přebírali).

Jak vidno, držíme kurz v důrazu na hospodárnost a efektivitu v nakládání s veřejnými prostředky.