Articles Tagged with: „NA PRAHU ZMĚNY”

Praha 10 – Majetková, a.s. přebírá správu bytů

Za stručnou informací uvedenou v nadpise se schovává úsilí 3,5 roku snah za ozdravení zmíněné městské akciové společnosti.

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. jsme přebrali s de facto chybějícím účetnictvím za roky 2017-18 (sic!). To znamenalo jeho rekonstrukci i odepsání a zdanění několika milionů nedaňových odpisů v důsledku minulých chyb. Na doporučení právníků jsme se dohodli na mimosoudním vyrovnání s bývalými účetními.

Co se v městské firmě za pirátského působení změnilo? Mimo jiné:

  • za právní služby v roce 2018 se zaplatilo přes 3 mil. Kč, dnes platíme v řádu statisíců za vedení soudních sporů, veřejné soutěže apod.;
  • za zastupování v SVJ platil úřad 5 mil. Kč, dnes tuto činnost vykonává jediný referent úřadu;
  • vypověděli jsme nevýhodnou smlouvu na pronájem parkovišť, který dnes, místo cca 100 tis. Kč, vynáší několik milionů (sic!);
  • „Majetkovou“ postupně opustila polovina původních zaměstnanců;
  • vybrali jsme nového ředitele z více, než padesáti uchazečů.
  • Dnes je firma transparentně vedená, poctivě vydělává a je připravena na převzetí správy bytového fondu městské části.

Více, než dvouleté úspěšné úsilí, dát do pořádku městkou správní firmu PRAHA 10 – Majetková, a.s., otevřelo možnost vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci ve správě bytového fondu. Pro úřad to bude znamenat zefektivnění správy a lepší komunikaci, jak se to daří v dalších oblastech působnosti městské firmy.

Pro současné nájemníky bude změna prakticky znamenat jen jiný kontakt na technika a správní firmu, které budou uvedeny v každém domě. Čísla účtů pro placení nájemného a záloh, stejně jako variabilní symboly a užití SIPO zůstávají beze změny.

Na Solidaritě vznikne nové zahradnictví!

Na křižovatce ulic Dvouletky a Úvalské bude brzy v provozu nové zahradnictví. Rada MČ Praha 10 schválila uzavření smlouvy o nájmu s novým nájemcem, který předložil nejlepší záměr na obnovení provozu zahradnictví.

Na místě bude možné zakoupit ovocné a okrasné stromy i keře, potřeby pro zahrádkáře, chalupáře či pěstitele. V nabídce budou i květiny řezané, pokojové a vazba kytic. Samozřejmostí bude prodej čerstvého ovoce a zeleniny. Budete si zde moci zakoupit odbornou literaturu, dárkové předměty, sezónní zboží (Velikonoce, Vánoce) a v létě i zmrzlinu.

Nejenže se na Solidaritu vrátí zahradnictví, ale po letech se uzavře příběh jedné z mnoha starých a nevýhodných smluv. Poctivé a otevřené výběrové řízení na tento pozemek přineslo do městské kasy téměř čtyřicetkrát větší nájemné, než jaké zde bylo v minulosti.

O pro MČ Praha 10 předchozím nevýhodném pronájmu v místě jsme v roce 2018 psali zde.

ENERGIE NA DESÍTCE JSOU DÍKY PIRÁTŮM POD KONTROLOU

Moderní měření a regulace dokáže uspořit až 30 % nákladů na energie a vodu.
 
Praha 10 má ve své správě desítky budov, u kterých před našim nástupem na radnici nikdo neřešil jejich energetickou náročnost.  
Moderní měření a regulace (MaR, MaRka) dokáže uspořit kolem 30% nákladů na energie a vodu. Bohužel na Praze 10, s desítkami budov ve správě ÚMČ a zřizovaných organizací, de facto nebyla „MaRka“ využívána. Proto  jsme v roce 2019 rozhodli o spuštění pilotního projektu.

S ohledem na mix budov různých vlastností a aktuálního stavu jsme pro projekt vybrali ZŠ Jakutská, ZŠ Eden (Vladivostocká), ZŠ Švehlova, ZŠ Zvonková a MŠ Dvouletky. Výsledky využíváme k získání podkladů pro optimální užití omezených investičních prostředků na opravy a rekonstrukce i s ohledem na možné úspory a použité technologie. Přínos zapojení výsledků do připravovaného energo-managementu MČ je i v možnosti rychlého zjištění poruch v objektu – například úniku vody nebo topného média, ponechání zapnutých spotřebičů ve dnech volna a podobně.

Díky spolupráci s Operátorem ICT, a.s. se s využitím 700 000 Kč grantu (dotace MHMP 450 tis.) byl projekt spuštěn koncem roku 2021 s plánovaným rozšířením na všechny budovy ZŠ a MŠ do konce roku 2022.

Díky grantům šetříme energie!

V roce 2019 jsme zažádali o čtyři granty v rámci konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. V roce 2020 byla podepsána smlouva o čerpání s pražským Operátorem ICT, a.s.
Dva z projektů byly v loňském roce dokončeny a umožňují nám šetřit finanční prostředky a lépe řídit nakládání s energiemi a vodou. Pojďme si představit první z nich, díky jehož opatřením jsme již v roce 2021 uspořili cca 1 mil. Kč, tedy více, než 30% do té doby vynakládaných prostředků.

Modelová a testovací soustava optimalizace energií na sportovišti Gutovka
V roce 2018 měl areál Gutovka na Praze 10 spotřebu cca 260 MWh elektrické anergie a cca 500 MWh zemního plynu a vysokou spotřebu pitné vody (Vodní svět, ledová plocha). Vysoká finanční náročnost provozu areálu (dotace MČ cca 15 mil. Kč ročně, z toho jen na energie a vodu cca 2,5 mil. Kč) vedla k rozhodnutí o zmapování technologických vazeb areálu, realizaci základních úsporných opatření, přípravu základní projektové dokumentace a vytvoření zásobníku nápadů/projektů pro výběr a realizaci náročnějších úsporných opatření.

Díky naší práci a spolupráci s Operátorem ICT, a.s. se s využitím 350 000 Kč grantu (dotace MHMP 245 tis.) se v oblasti hospodaření s vodou a energiemi postupně podařilo:

a) doladit proces čištění vody a odhlášení části stočného za vodu spotřebovanou ve vodním světě,
b) byl vyčištěn a proměřen vrt pro čerpání vody a byla zahájena příprava montáže technologie,
c) bylo vyměněno zastaralé osvětlení skateparku a ledové plochy (hrazeno v rámci grantu),
d) ve spolupráci s dodavateli a operátorem ICT, a.s. došlo k doplnění měření fakturačních měřidel elektřiny, plynu a vody (hrazeno v rámci grantu),
e) opravila se regulace chlazení ledové plochy,
f) byla proměřena trafostanice, nově nastaven rezervovaný příkon a upravena fakturace elektřiny pro areál,
g) byla dokončena základní studie možností montáže FVE v areálu (spolupráce s firmami ze skupiny PRE), využití dešťové vody, připravuje se výměna posledního zastaralého osvětlení a další opatření.

Držíme kurz!

Autismus neznamená jen být jako Rain Man. V Praze 10 bude nové centrum pro lidi s poruchou autistického spektra.

Dnešní den je Světovým dnem porozumění autismu. Široká veřejnost má o poruše autistického spektra mnohdy zjednodušené, mylné nebo stereotypní představy, třeba právě dle kultovního filmu Rain Man.

Na území desáté městské části se výrazně rozšíří služby pro lidi s poruchou autistického spektra. Hlavně pro ně a jejich nejbližší začne na adrese U Vršovického nádraží 30/30 fungovat nové centrum. Integrační centrum Sasov v něm bude bezplatně provozovat dvě služby: odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Fungovat začne ještě na jaře.

Centrum vznikne v nově rekonstruovaném objektu, který Desítka využívá jako polyfunkční dům zaměřený především na poskytování sociálních a návazných služeb. Krátce po kolaudaci se stal domovem pro projekt Ministerstva zdravotnictví Pacientský hub, jenž se zaměřuje na podporu pacientských organizací. Od loňského roku patří mezi nájemníky Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace pražského magistrátu.

„Paprsek poskytuje odlehčovací služby pro děti se zdravotním postižením, mimo jiné s poruchou autistického spektra. Sasov se soustřeďuje na tuto skupinu lidí primárně, a vhodně rozšíří škálu služeb na adrese U Vršovického nádraží 30/30. V rámci sociální rehabilitace se klienti učí dovednostem pro zapojení do běžného života, odborné sociální poradenství pomáhá jak jim, tak jejich rodinám,“ říká náš radní Michal Kočí, který má v gesci sociální oblast a zdravotnictví.

IC Sasov uspělo v otevřeném výběrovém řízení, které radnice na nájem prostorů vyhlásilo. Působit bude celkem ve třech patrech (suterén, přízemí a podkroví) a chybět nebudou ani herna, výuková místnost s relaxačním zázemím či přednáškový sál.

„V Praze 10 působíme od druhé poloviny roku 2020, v prostorech Záběhlického zámku. V současné době už zajišťujeme desítky klientů a prostory nám přestávají stačit. Zázemí polyfunkčního domu je pro naši práci ideální a umožní nám, abychom mohli pomoci řádově více lidem s poruchou autistického spektra,“ uvádí Dagmar Zápotočná, ředitelka IC Sasov.

Ta zároveň upozorňuje, že práce s klienty probíhá i mimo samotné centrum. „Trénujeme reálné sociální situace v reálném prostředí. Například při návštěvě kulturních a sportovních akcí či třeba pošty. Naši zaměstnanci zprostředkovávají rovněž kontakt mezi klientem a zaměstnavatelem, asistují i přímo na pracovišti,“ přidává ředitelka Zápotočná konkrétní příklady.

„Za velmi důležité považuji i osvětovou a vzdělávací činnost Sasova směrem k veřejnosti. Ať už se jedná o tu odbornou, například asistenty pedagoga, nebo laickou, která má o poruchách autistického spektra mnohdy zjednodušené, mylné nebo stereotypní představy, třeba dle filmu Rain Man. Ostatně zrovna dnes máme Světový den porozumění autismu, a naše městská část k němu chce svým dílem přispět,“ zdůrazňuje radní Kočí.

„Naši klienti jsou jiní, ale jsou schopní. Patří mezi ně i tací, kteří se stali díky svému velmi vysokému IQ už ve třetí třídě základní školy členy Menzy a byli přijatí na gymnázium. Mnozí studují vysoké školy, jsou úspěšní v zaměstnání. Jediné s čím si někdy neví rady, jsou pro nás ostatní zcela běžné sociální situace. A právě proto, aby mohli žít co možná nejvíc běžný život, jsme tady my,“ uzavírá Dagmar Zápotočná.

Představení služeb zde: https://youtu.be/sV2ugKqO6gI nebo zde: https://www.icsasov.cz/.

MČ Praha 10 připravuje unikátní rekonstrukci dětského hřiště

Dětské hřiště Sobotecká na Vinohradech projde rekonstrukcí. Podnět na úpravu plochy vzešel od občanů, kteří v okolí žijí, rekonstrukci městské části navrhl jejich zaměstnavatel, společnost CDN77. Ta bude projekt financovat, hřiště ale bude dál provozovat MČ Praha 10. Podobná spolupráce soukromé firmy, veřejné správy a místní komunity je v Česku ojedinělá.

„Naše městská část aktuálně spravuje takřka stovku hřišť a sportovišť. S návrhem, s nímž přišla společnost CDN77, jsem se ale setkala poprvé. Jedná se o unikátní propojení sektorů, které spolu doposud příliš nespolupracovaly. Zároveň přesně zapadá do našeho konceptu a vize řízení městské části: Poslouchat občany, diskutovat s nimi a podporovat jejich aktivitu a podíl na rozhodování o důležitých věcech v místech jejich bydliště tak, aby byli se svým okolím spokojeni,“ říká naše místostarostka Jana Komrsková pro oblast životního prostředí.

Architekti připravili první návrh rekonstrukce, včetně vizualizace. Ten zástupci vršovické radnice, CDN77 a Partera v polovině ledna společně představili místním občanům přímo na hřišti. „Bylo to velmi konstruktivní setkání. Na místě jsme zodpověděli všechny dotazy a ještě do konce ledna sbíráme podněty, které mohou lidé posílat mně osobně na mail jana.komrskova@praha10.cz nebo prostřednictvím našich sociálních sítí. Náměty veřejnosti budeme moci do projektu zapracovat, následovat budou zpracování projektové dokumentace a nutné povolovací procesy. Ještě na jaře bychom chtěli začít s rekonstrukcí, do začátku prázdnin by měla být hotová,“ popisuje místostarostka Komrsková a dodává: „I rychlost celého procesu od prvotních kroků po zahájení rekonstrukce je pro nás, coby samosprávu, zajímavá. Soukromý investor totiž nemá tolik povinností, které stavební práce obecně prodlužují, jako my.“

Rekonstruované hřiště nabídne ještě větší paletu herních prvků – skluzavku, interaktivní tabuli či trampolínu. Naopak pískoviště zůstane zachované, zídka okolo něj budě nově koncipovaná jako jedna velká lavička. Přibydou pítko a mlhoviště, místo pro piknik bude zmodernizované a dojde k výsadbě nových stromů.

Spolupráce je koncipovaná tak, že městská část bude o projektu ve všech jeho fáz ích průběžně informovaná a může ho, i s ohledem na následnou údržbu, připomínkovat, ale případně dle svých potřeb i upravovat. Plocha mezi ulicemi Sobotecká a Chorvatská patří mezi větší dětská desítková dětská hřiště, po rekonstrukci bude multifunkčním prostorem pro děti od předškolního až po mladší školní věk.

Animovaná vizualizace proměny hřiště je k nahlédnutí zde.

 

Rapidní zvýšení cen energií se Prahy 10 díky Pirátům letos nedotkne

Když jsme v listopadu 2018 přebírali radnici, činily výdaje za energie a vodu cca 6-7% rozpočtu Prahy 10. 65 – 80 mil Kč se každoročně prostě zaplatilo, kontrola nebo snaha o úspory nebyla prakticky žádná.

Na radnici Prahy 10 chyběla odpovědná osoba zabývající se energetikou, v evidenci odběrných míst byl nepořádek napříč několika odbory a rozdíly mezi nevyššími a nejnižšími cenami za elektřinu pro naše školy byly skoro dvojnásobné.

„Naším prvním krokem byl centrální nákup plynu a elektřiny na burze. Poprvé jsme tímto způsobem energie nakoupili pro rok 2020 a následně, v období příznivých cen, na roky 2021 a 2022. Dosažené ceny 1320 Kč za MWh silové elektřiny a 440 Kč za MWh plynu v současné době výrazně pomáhají našemu napjatému rozpočtu. Přitom podle průzkumu Sdružení místních samospráv bude nejméně čtyřicet procent obcí letos nuceno citelně navýšit rozpočet na energie.
Díky našim krokům se rapidní zvýšení cen energií Prahy 10 zatím nedotkne,
“ říká náš zastupitel Ivan Mikoláš, předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky.

 

Pokles nákladů na ostrahu o 12 mil. Kč!

„Při našem nástupu na radnici v roce 2018 činily roční výdaje na recepční služby, fyzickou ostrahu objektů a veřejných prostranství bezmála 19 mil. Kč. V dnešní době moderních technologií za mě zcela nesmyslně přemrštěná částka“, říká náš radní pro oblast bezpečnosti Michal Kočí. Jen za permanentní ostrahu KD Eden za více než 12 let bývalé vedení radnice Prahy 10 utratilo přes 12 mil. Kč – psali jsme zde.

Postupně jsme proto vypověděli všechny smlouvy na fyzickou ostrahu objektů a nahradili je smlouvami na elektronickou ostrahu. Smlouvy na recepční služby, u kterých jsme vnímali možnost snížení částky, jsme přesoutěžili. Výsledek – pokles částky o 12 mil. Kč, tedy na současnou výši cca 7 mil. Kč ročně.

To však není vše …

Současně jsme sjednotili do té doby velmi roztříštěné podmínky ostrahy školských budov ve správě MČ Praha 10. Nově jejich ostrahu zabezpečuje Městská policie hl. m. Prahy. Díky tomu opět došlo k poklesu nákladů na ostrahu, navíc strážníci garantují dobu dojezdu 3 min. na „místo činu“ a pochopitelně disponují vyššími pravomocemi než bezpečnostní agentura.

Při přepojování na pult strážníků jsme „objevili“ tři „nové“ školské budovy, které chyběly v evidenci. (To jen pro ilustraci, v jakém „pořádku“ jsme radnici přebírali).

Jak vidno, držíme kurz v důrazu na hospodárnost a efektivitu v nakládání s veřejnými prostředky.

Nabídka pronájmu konferenčních prostor pro desítkové organizace

Desítkové neziskové organizace dlouhodobě poptávaly možnost pronájmu prostor pro pořádání seminářů či workshopů za dostupné finanční náklady. (Nejen ony) tuto možnost od ledna 2022 mají.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) od 1. ledna 2022 nově nabízí pronájem moderního multifunkčního prostoru v Domově seniorů Zámeček v Moskevské ul. ve Vršovicích. Jedná se o dvě místnosti o celkové ploše 183 m2  – zasedací místnost pro cca 50 osob a přilehlý kinosál. Prostor nabízí bezbariérový přístup do budovy, barový kout i bezbariérové sociální zázemí. Mohou se zde samozřejmě konat i firemní akce, sousedská setkání, rodinné oslavy či schůze SVJ.  Jedná se o dobře dopravně dostupnou lokalitu (tram i vlak) v malebné části Vršovic.

Zájemci si mohou prostory pronajmout celoročně v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin. Bližší informace naleznete zde.

Nabídka pronájmu prostor je další z mnoha rozvojových kroků, které CSOP v tomto volebním období činí – rozšiřuje a zkvalitňuje paletu svých služeb a současně dbá na hospodárný provoz.

Plníme další bod desítkového pirátského programu v oblasti podpory rozvoje občanských a spolkových aktivit. Jsme prostě opět #Naprahuzměny!

Aby děti se zdravotním znevýhodněním nekončily v ústavech. Praha 10 má novou odlehčovací službu.

Hlavní město za podpory MČ Praha 10 spouští novou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Využívat ji mohou zejména rodiče nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou autistického spektra. Odlehčovací služba je poskytovaná v prostorné domácnosti na adrese U Vršovického nádraží 30/30 u parku Grébovka. Služba bude poskytována nejprve v ambulantním režimu, během jara 2022 začne sloužit i v pobytové formě.
Bude se jednat o první  pobytovou službu svého druhu na území hlavního města.
Při dobrém nastavení ji každý rok bude moci využívat několik desítek rodin. 

Na území hlavního města žije více než 2700 dětí se zdravotním znevýhodněním, které potřebují nějakým způsobem zvýšenou péči. Odlehčovací služby, které by rodinám nebo pečujícím pomáhaly zvládat každodenní zátěž, ale v hlavním městě dlouhodobě chybí. Vyčerpané rodiny tak vozí své děti do zařízeních v Mladé Boleslavi nebo v Náchodě. Nedostatek odlehčovacích služeb může vést k totálnímu vyčerpání rodin a  a k následnému umisťování dětí  do ústavů.

Jsme #Naprahuzmeny

Novou službu provozuje Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace hlavního města Prahy. MČ Praha 10 poskytla nově zrekonstruovaný bezbariérový prostor a poskytla finanční prostředky na stavební úpravy nezbytné pro poskytování služby. Odbornou pomocí významně pomohl spolek Péče bez překážek.

Byt pro odlehčovací službu se nachází v přízemí bezbariérového objektu v majetku MČ Praha 10. Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost a klidná lokalita v blízkosti rozsáhlého parku. Byt je koncipován tak, aby fungoval jako přirozené prostředí běžné domácnosti, na které jsou děti zvyklé. Je zde kuchyň, bezbariérová koupelna s toaletou a několik pokojů, aby děti měly dostatek prostoru a soukromí podle svých potřeb, pokud zrovna nebudou trávit čas ve společné místnosti.

„Služba bude zatím fungovat od 8 ráno do 8 večer, od pondělí do neděle. To už samo o sobě výrazně pomůže rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním, kteří tak získají čas na zasloužený odpočinek. Počátkem příštího roku navíc ještě dojde k překolaudování prostor na bytové, což umožní rozšíření poskytované péče a děti budou moci v zařízení i přespávat. Půjde o první takovou službu v Praze a já jsem velmi rád, že naše městská část může stát u jejího zrodu,“ říká pirátský radní Michal Kočí pro sociální oblast a zdravotnictví. „Odlehčovací služba ještě rozšíří paletu služeb v budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30, která se stává jakýmsi multifunkčním zdravotnicko-sociálním centrem,“ dodává Kočí.

Proč odlehčovací služby?

Úloha odlehčovacích služeb v podpoře pečujících rodin je zásadní, neboť spolu s asistencí a ranou péčí přispívají k prevenci únavy, vyhoření a přetížení pečujících. Pokud jsou tyto služby nedostupné, pečující nemají možnost si dostatečně odpočinout, jsou ohrožení depresí, zhoršuje se jejich zdravotní stav, celé rodiny se dostávají do sociální izolace, zejména matky se musejí kvůli péči často vzdát svého zaměstnání. Díky odlehčovací službě budou moci čerpat řádnou dovolenou, o děti bude během této doby postaráno „v Paprsku“.

Příběh Dorky

Tyto služby mohou využívat Pražané, podobně jako rodiče dvanáctileté Dorky, která má syndrom Dravetové, postihující oblasti motoriky i intelektu. Omezující jsou navíc nepředvídatelné epileptické záchvaty, které představují riziko úrazu. Mladá dívka vyžaduje přítomnost další osoby 24 hodin denně, mimo jiné také proto, že potřebuje dopomoc při všech běžných činnostech.

“Režim celé rodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu dcery. S manželem máme mladší zdravé dítě (7 let), kterému se také potřebujeme věnovat. To vše dohromady je zejména psychicky vyčerpávající. Abychom mohli pečovat dlouhodobě a bez vyčerpání, potřebujeme odpočinek. Potřebujeme čas i pro zdravého sourozence Dorky, aby mohly být uspokojeny i jeho zájmy jako sport nebo kulturní aktivity. Také máme obavy z toho, že pokud by se náš zdravotní stav nečekaně zhoršil, nemá se o Dorku delší dobu kdo postarat. Do pobytové odlehčovací služby jsme dceru dosud vozili do Mladé Boleslavi. Službu plánujeme využívat 3 – 4 dny v pracovním týdnu jednou za měsíc, o vybraných víkendech a školních prázdninách. Možnost využít novou službu přímo v Praze pro nás znamená zejména úsporu drahocenného času, následně i financí za dopravu do služeb mimo Prahu. Neméně důležité je pro nás i domácí prostředí služby, zaměřené na dětské klienty. Taková služba dosud v Praze chyběla,” říká Jarmila Neuwirthová, maminka Dorky.

Domácnost na Praze 10 je první z pětice nově zřizovaných odlehčovacích služeb, které by během dvou let měly zajistit odlehčení v péči pro stovky pražských rodin.

P.s.: „Něco navíc“

Radnice Prahy 10 pomáhá kompenzovat rodinám s dětmi se zdravotním handicapem část nákladů vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.
Školní docházka pomáhá integraci dětí, které nemají takové štěstí jako děti zdravé.
I v roce 2022 tak budou rodiny moct čerpat příspěvek od 20 do 25 tisíc korun v závislosti na tom, jaký druh školy studenti se zdravotním postižením navštěvují.
O dotaci je možné žádat :
  • za 1. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 2. do 31. 3. 2022;
  • za 2. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 7. do 30. 9. 2022.
    Více zde: https://praha10.cz/dotace

dům U Vršovického nádraží 30/30

zleva: Michal Kočí, Petr Beneš a Eva Horáková