Za stručnou informací uvedenou v nadpise se schovává úsilí 3,5 roku snah za ozdravení zmíněné městské akciové společnosti.

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. jsme přebrali s de facto chybějícím účetnictvím za roky 2017-18 (sic!). To znamenalo jeho rekonstrukci i odepsání a zdanění několika milionů nedaňových odpisů v důsledku minulých chyb. Na doporučení právníků jsme se dohodli na mimosoudním vyrovnání s bývalými účetními.

Co se v městské firmě za pirátského působení změnilo? Mimo jiné:

  • za právní služby v roce 2018 se zaplatilo přes 3 mil. Kč, dnes platíme v řádu statisíců za vedení soudních sporů, veřejné soutěže apod.;
  • za zastupování v SVJ platil úřad 5 mil. Kč, dnes tuto činnost vykonává jediný referent úřadu;
  • vypověděli jsme nevýhodnou smlouvu na pronájem parkovišť, který dnes, místo cca 100 tis. Kč, vynáší několik milionů (sic!);
  • „Majetkovou“ postupně opustila polovina původních zaměstnanců;
  • vybrali jsme nového ředitele z více, než padesáti uchazečů.
  • Dnes je firma transparentně vedená, poctivě vydělává a je připravena na převzetí správy bytového fondu městské části.

Více, než dvouleté úspěšné úsilí, dát do pořádku městkou správní firmu PRAHA 10 – Majetková, a.s., otevřelo možnost vyřešit dlouhodobě nevyhovující situaci ve správě bytového fondu. Pro úřad to bude znamenat zefektivnění správy a lepší komunikaci, jak se to daří v dalších oblastech působnosti městské firmy.

Pro současné nájemníky bude změna prakticky znamenat jen jiný kontakt na technika a správní firmu, které budou uvedeny v každém domě. Čísla účtů pro placení nájemného a záloh, stejně jako variabilní symboly a užití SIPO zůstávají beze změny.