Téma:Mapa faktur

Jsou částky za právní služby oprávněné?

Opoziční práce je ze své podstaty založena na kontrole činnosti vládnoucí koalice, upozorňování na podivné nesrovnalosti a v návrzích na jejich odstranění. Není to neustálá nekoncepční kritika, jejímž cílem je pošpinění práce současných radních. Bohužel z opozičních lavic nemáme možnost chod věcí změnit a naše návrhy jsou plošně odmítány, aniž by se alespoň přistoupilo k diskuzi.

Jedním z výsledků naší práce je již několik let existující Mapa faktur, ve které naleznete faktury mnoha desítek úřadů po celé republice, které nám byly poskytnuty na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto seznamy jsou cenným zdrojem informací pro všechny, které zajímá, jak jejich radnice nakládá s veřejnými prostředky, jaké služby platí a s kterými dodavateli spolupracuje.

Jednou z mnoha zajímavých položek jsou na Praze 10 náklady na právní služby, které MČ Praha 10 objednává u externích právních kanceláří. Naše zastupitelka Jana Komrsková si pro srovnání vyžádala přehledy objemu plnění v této oblasti za poslední tři roky i u několika dalších městských částí. MČ Praha 10 v současné době zaměstnává 12 právníků. Jejich mzdové náklady činí, podle vyjádření tajemníka úřadu Ing. Martina Slavíka, v ročním úhrnu 7,3 milionů korun. Přesto je podle pana tajemníka situace v současném právním řádu natolik složitá, že je nutné využívat ve značné míře i externí právní služby.

Navzdory tomuto tvrzení existují městské části, které řeší stejně složitou právní agendu, pohybují se ve zcela shodném právním prostředí, a přesto jsou jejich náklady za právní služby úřadu na jednoho obyvatele až sedmkrát (sic!) nižší. Pokud se podíváte podrobněji na strukturu těchto faktur, pak zjistíte, že plná třetina (13 406 321,- Kč) všech uvedených nákladů Prahy 10 za právní služby je spojena s oblastí bytů a nebytových prostor. Prakticky shodné smlouvy o prodeji a pronájmu jsou zadávány vždy jako zcela nový případ za příslušnou sumu, která je v tomto případě obvyklá. Je to podle vás v pořádku?

Náklady na právní služby
2015 2016 2017 Celkem za období 2015 – 2017 Náklady na jednoho obyvatele za období 2015 – 2017 Počet obyvatel (k 2016)
Praha 3 4 694 590 7 139 800 6 651 561 18 485 951 252,90 73 095
Praha 4 1 505 873 1 235 955 2 537 697 5 279 525 41,15 128 301
Praha 5 6 780 000 10 540 000 4 590 000 21 910 000 260,32 84 165
Praha 7 1 500 063 1 000 252 1 092 073 3 592 388 82,85 43 362
Praha 10 7 443 687 14 534 787 10 761 841 32 740 315 299,45 109 336
částky jsou uvedeny v Kč
zdroj: úřady příslušných městských částí

 

Autor: David Satke

Mapa faktur

V mapě najdete odkazy na zveřejněné seznamy faktur všech radnic v ČR, o kterých víme, že se k tomuto kroku odhodlaly. Velkou část z nich jsme získali díky portálu www.infoprovsechny.cz

[wpgmza id=“2″]

 

V současné době je v mapě uvedena většina krajských měst, většina okresních měst i velkých městských částí v Praze. Víte-li o transparentní radnici, která v mapě chybí, prosím, napište mi.

Kontakt: Pavel Hájek, místopředseda pražských Pirátů
hajekpa@centrum.cz, mobil: 604 57 90 18 (po 14. hodině)

Technická poznámka: V případě otevírání souboru faktur Prahy se může (vzhledem k velikosti dat nebo stáří vašeho tabulkového procesoru) stát, že se soubor nenačte celý nebo až v řádu minut. Nový LibreOffice zdarma ke stažení zdelibreoffice