Téma:Parkování

Parkování v Praze 10 = nejpalčivější problém v dopravě

Přestože naši městskou část trápí více problémů v dopravě, největším již dlouho zůstává tzv. doprava v klidu − zjednodušeně parkování. Již léta postupně vzrůstá počet automobilů ve městě, Praha dnes již překonala v počtu aut na obyvatele řadu jiných evropských velkoměst.

V současnosti téměř jedinou metodou, která je v praxi v Praze využívána, jsou parkovací zóny různého charakteru:

  • výhradně pro obyvatele příslušné MČ,
  • další pro její návštěvníky,
  • kombinované.

Se zaváděním zón začaly logicky centrální městské části, kde byl problém nejpalčivější. Systém bohužel stále není řešen jednotně na celoměstské úrovni, takže vše leží na bedrech každé jedné městské části. Neoblíbené „modré zóny“ se postupně přiblížily až k hranicím Prahy 10 – nejprve od centra, tj. Prahy 2 a 3, a od července tohoto roku i od Prahy 4.

Každé zavedení zón v blízkosti vyvolalo posun, kdy se vozidla nerezidentů z dotčených oblastí přesunula jakousi přílivovou vlnou do míst bez zón. V přilehlých oblastech tak dále narůstá zatížení. To se v naší městské části týká především Vršovic, které přímo sousedí s oblastmi jiných MČ vybavených zónami, a problémy s parkováním zde kvůli vysoké hustotě osídlení nastaly již dříve. Nulovou reakcí vedení MČ Praha 10 na zavádění zón sousedy se tyto problémy prohlubují.

Parkovací zóny mohly být již i v Praze 10

Již v průzkumu provedeném v roce 2012 bylo zjištěno, že obsazenost některých komunikací činila přes 100 % (parkování v křižovatkách apod.). Přitom již v roce 2012 byl v Praze 10 proveden průzkum a zpracovány studie na zavedení zón i ve zdejší městské části. Ačkoliv návrh byl dobrým podkladem pro realizaci, neučinilo tehdejší vedení radnice pro tuto realizaci nic, studie skončila uložená „u ledu“, i když bylo zjevné, že sousední městské části zóny zavádět budou a vlny parkujících vozidel se tak přesunou na Prahu 10. Výstupy uvedené studie dnes sice nejsou stoprocentně aktuální kvůli nové výstavbě atd., ale jako dobré východisko posloužit mohou. Čekání na to, až se situace v sousedních MČ usadí, vhodné rozhodně není.

Během posledních let parkovací místa v Praze 10 spíše mizí a nová nevznikají. Nelze dohledat jediný pokus, kdy by městská část sama iniciovala vznik nového parkoviště nebo navrhla realizovat parkovací dům na svých pozemcích. Velkokapacitní parkoviště, jako je například na pozemku v sousedství stadionu Bohemians, jsou pronajata soukromým subjektům, bez jakéhokoliv zájmu o jejich plné využití. Nedávné zadání další studie přichází se zcela nepochopitelným zpožděním několika let a realizace opatření, která vzejdou z jejích výsledků, lze očekávat nejdříve v roce 2019.

Modré zóny nejsou samospasným řešením. Jejich možné zavedení je důsledkem mnohaletého přehlížení této problematiky vedením naší městské části.

V rámci Prahy je nutno postupovat komplexně a řešit tuto problematiku z hlediska celého města. V rámci jednotlivých čtvrtí pak posoudit možnosti vzniku nových stání v každé ulici, najít místa pro vybudování nových parkovacích domů lokálního dosahu, zvážit možnosti vybudování podzemních garáží a citlivého využití vnitřních dvorů bytových bloků.

 

Michal Mervart

Jak dospět k všestranně přijatelnému parkování v Praze 10

I tak by mohl znít zastřešující název pro diskusní večer v Domě čtení konaný 31. 5. 2018 z iniciativy Pirátské strany Prahy 10.
V rámci večera byly postupně projednány následující okruhy:

  • Současná situace a dosavadní vývoj v oblasti parkování v Praze 10 – výstupy z dosavadních studií a analýz, vytíženost parkovacích míst přes den a v noci dle dílčích lokalit; volné kapacity parkovacích domů v ul. Baškirská a Kodaňská a záchytného parkoviště Švehlova; vyčerpané volné uliční parkovací kapacity; problematika odtahování autovraků.

  • Proč se se zpracováním aktuálních studií (zde a zde) čekalo až do letošního roku, tj. jednomu z předpokladů před možným zavedením zón placeného stání – argumentace předsedy Dopravního výboru a cyklostezek V. Lojíka (TOP09);

  • přístup současného radního pro oblast dopravy M. Hejla (ODS) k otázce parkování a jeho komunikace s občany – dle reakcí zástupců veřejnosti přítomných na diskusi.

  • Zkušenosti se zavedením zón placeného stání (ZPS) v MČ Praha 2, která před 10 lety byla v obdobné dopravní situaci; jako nyní MČ Praha 10. Kolik parkovacích míst, resp. povolení, bylo / je potřeba?

  • Zkušenosti se zavedením zón placeného stání (ZPS) v MČ Praha 7, zkušenosti s vyjednáváním se soukromými provozovateli parkovišť a s analýzou vytíženosti uliční sítě, režim ZPS.

  • Vize řešení problematiky parkování (nejen v Praze 10) do budoucna – vyplatí se stavět parkovací domy? Vztah MČ a Magistrátu hl. m. Prahy. Návrhy opatření v oblasti parkování, vč. při konání velkých sportovních či kulturních akcí. Dilema: více parkovacích stání na úkor zeleně. Situace parkování v Praze 10 po zavedení ZPS v Praze 4; předpokládané termíny zlepšení situace v oblasti parkování; postaví se parkovací dům vedle Ďolíčku?

  • Možnosti řešení parkování s celopražským přesahem – příprava nové celoměstské vyhlášky, podmínění výstavby nových tramvajových tratí výstavbou nových parkovacích domů.

Řešení parkování na Praze 10 je stále v nedohlednu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V polovině roku 2016, po odchodu hnutí ANO z vedení radnice Prahy 10, vznikla nová koalice. Usedl v ní i zkušený matador mezi zastupiteli, pan Martin Hejl za ODS. Tento uvolněný radní má v gesci mj. i dopravu a samozřejmě parkování, resp. takzvanou dopravu v klidu. Jeho stranický kolega Milan Richter při své abdikaci pana Hejla, který jej v Zastupitelstvu nahradil, uvedl těmito slovy: „ODS na své kandidátce nemá většího odborníka na dopravu, než je kolega Martin Hejl. Dokonce si troufám tvrdit, že z vás všech je největší odborník na dopravu, protože jeho profesní zaměření je léta stejné.“

Radnice vloni v létě (rok po ustavení současné koalice) pustila do médií informaci:

„Rada Prahy 10 vypsala výběrové řízení na zhotovitele studie parkování. Má sloužit jako podklad pro rozhodnutí, zda radnice požádá o zařazení městské části do systému parkovacích zón.“

Domnívala jsem se tedy, že velký problém většiny občanů Prahy 10 se začíná řešit. Ani po půl roce však jako zastupitelé nemáme o obsahu či rozsahu slibované studie informace. Proto jsem se letos v lednu dotázala, jaká je s avizovanou studií situace a zda jí mohu získat k prostudování. Využila jsem institutu dotazu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a to z toho důvodu, aby byla studie přístupná i občanům (pozn. odpověď na takto položené dotazy se povinně zveřejňují na webu radnice).

Přišla však překvapivá odpověď:

„Studie „Analýza dopravy v klidu na celém území MČ Praha 10“ prozatím nebyla zpracována. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele studie je plánováno po projednání a odsouhlasení podkladu pro výběr zhotovitele v rámci jednání Výboru dopravy a cyklostezek Zastupitelstva MČ Praha 10. Předpokládané projednání bodu by mělo proběhnout na březnovém zasedání výboru.“

Jde o laxní přístup pana radního Hejla k Usnesení rady z 1. 6. 2017, z něhož mu vyplývá úkol v zadání poptávkového řízení na zmíněnou studii s termínem 30. 9. 2017 (!).

Pan radní Hejl (ODS) i pan předseda zmíněného Výboru pro dopravu a cyklostezky pan Viktor Lojík (TOP 09) jsou pro svou funkci, resp. práci pro obec, uvolnění na plný úvazek s měsíční odměnou přes 50 000 Kč. Je tristní, že po více než osmi měsících od rozhodnutí rady má teprve v březnu dojít k jejímu projednání. Problematika parkování na Praze 10 uvedeným pánům zřejmě nestojí za větší pozornost a nedá se předpokládat, že by ji řešili do konce svého funkčního období.

Parkování je problém celé Prahy a musí jej řešit každá městská část. Globální návrh koncepce pro celé hlavní město je stále v nedohlednu a v naší městské části je jeho řešení nad síly současné koalice.

Jana Komrsková, zastupitelka MČ Praha 10

Česká pirátská strana