Hlavní město za podpory MČ Praha 10 spouští novou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Využívat ji mohou zejména rodiče nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou autistického spektra. Odlehčovací služba je poskytovaná v prostorné domácnosti na adrese U Vršovického nádraží 30/30 u parku Grébovka. Služba bude poskytována nejprve v ambulantním režimu, během jara 2022 začne sloužit i v pobytové formě.
Bude se jednat o první  pobytovou službu svého druhu na území hlavního města.
Při dobrém nastavení ji každý rok bude moci využívat několik desítek rodin. 

Na území hlavního města žije více než 2700 dětí se zdravotním znevýhodněním, které potřebují nějakým způsobem zvýšenou péči. Odlehčovací služby, které by rodinám nebo pečujícím pomáhaly zvládat každodenní zátěž, ale v hlavním městě dlouhodobě chybí. Vyčerpané rodiny tak vozí své děti do zařízeních v Mladé Boleslavi nebo v Náchodě. Nedostatek odlehčovacích služeb může vést k totálnímu vyčerpání rodin a  a k následnému umisťování dětí  do ústavů.

Jsme #Naprahuzmeny

Novou službu provozuje Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace hlavního města Prahy. MČ Praha 10 poskytla nově zrekonstruovaný bezbariérový prostor a poskytla finanční prostředky na stavební úpravy nezbytné pro poskytování služby. Odbornou pomocí významně pomohl spolek Péče bez překážek.

Byt pro odlehčovací službu se nachází v přízemí bezbariérového objektu v majetku MČ Praha 10. Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost a klidná lokalita v blízkosti rozsáhlého parku. Byt je koncipován tak, aby fungoval jako přirozené prostředí běžné domácnosti, na které jsou děti zvyklé. Je zde kuchyň, bezbariérová koupelna s toaletou a několik pokojů, aby děti měly dostatek prostoru a soukromí podle svých potřeb, pokud zrovna nebudou trávit čas ve společné místnosti.

„Služba bude zatím fungovat od 8 ráno do 8 večer, od pondělí do neděle. To už samo o sobě výrazně pomůže rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním, kteří tak získají čas na zasloužený odpočinek. Počátkem příštího roku navíc ještě dojde k překolaudování prostor na bytové, což umožní rozšíření poskytované péče a děti budou moci v zařízení i přespávat. Půjde o první takovou službu v Praze a já jsem velmi rád, že naše městská část může stát u jejího zrodu,“ říká pirátský radní Michal Kočí pro sociální oblast a zdravotnictví. „Odlehčovací služba ještě rozšíří paletu služeb v budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30, která se stává jakýmsi multifunkčním zdravotnicko-sociálním centrem,“ dodává Kočí.

Proč odlehčovací služby?

Úloha odlehčovacích služeb v podpoře pečujících rodin je zásadní, neboť spolu s asistencí a ranou péčí přispívají k prevenci únavy, vyhoření a přetížení pečujících. Pokud jsou tyto služby nedostupné, pečující nemají možnost si dostatečně odpočinout, jsou ohrožení depresí, zhoršuje se jejich zdravotní stav, celé rodiny se dostávají do sociální izolace, zejména matky se musejí kvůli péči často vzdát svého zaměstnání. Díky odlehčovací službě budou moci čerpat řádnou dovolenou, o děti bude během této doby postaráno „v Paprsku“.

Příběh Dorky

Tyto služby mohou využívat Pražané, podobně jako rodiče dvanáctileté Dorky, která má syndrom Dravetové, postihující oblasti motoriky i intelektu. Omezující jsou navíc nepředvídatelné epileptické záchvaty, které představují riziko úrazu. Mladá dívka vyžaduje přítomnost další osoby 24 hodin denně, mimo jiné také proto, že potřebuje dopomoc při všech běžných činnostech.

“Režim celé rodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu dcery. S manželem máme mladší zdravé dítě (7 let), kterému se také potřebujeme věnovat. To vše dohromady je zejména psychicky vyčerpávající. Abychom mohli pečovat dlouhodobě a bez vyčerpání, potřebujeme odpočinek. Potřebujeme čas i pro zdravého sourozence Dorky, aby mohly být uspokojeny i jeho zájmy jako sport nebo kulturní aktivity. Také máme obavy z toho, že pokud by se náš zdravotní stav nečekaně zhoršil, nemá se o Dorku delší dobu kdo postarat. Do pobytové odlehčovací služby jsme dceru dosud vozili do Mladé Boleslavi. Službu plánujeme využívat 3 – 4 dny v pracovním týdnu jednou za měsíc, o vybraných víkendech a školních prázdninách. Možnost využít novou službu přímo v Praze pro nás znamená zejména úsporu drahocenného času, následně i financí za dopravu do služeb mimo Prahu. Neméně důležité je pro nás i domácí prostředí služby, zaměřené na dětské klienty. Taková služba dosud v Praze chyběla,” říká Jarmila Neuwirthová, maminka Dorky.

Domácnost na Praze 10 je první z pětice nově zřizovaných odlehčovacích služeb, které by během dvou let měly zajistit odlehčení v péči pro stovky pražských rodin.

P.s.: „Něco navíc“

Radnice Prahy 10 pomáhá kompenzovat rodinám s dětmi se zdravotním handicapem část nákladů vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.
Školní docházka pomáhá integraci dětí, které nemají takové štěstí jako děti zdravé.
I v roce 2022 tak budou rodiny moct čerpat příspěvek od 20 do 25 tisíc korun v závislosti na tom, jaký druh školy studenti se zdravotním postižením navštěvují.
O dotaci je možné žádat :
  • za 1. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 2. do 31. 3. 2022;
  • za 2. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 7. do 30. 9. 2022.
    Více zde: https://praha10.cz/dotace

dům U Vršovického nádraží 30/30

zleva: Michal Kočí, Petr Beneš a Eva Horáková