V roce 2020 podala MČ Praha 10 135 požadavků na rozšíření tříděného sběru komunálního odpadu, z toho 125 z nich Magistrát hl. m. Prahy vyhověl. V konkrétních oblastech Desítky tak došlo ke zvýšení četnosti svozů konkrétních komodit, na jednačtyřicet míst byla instalovaná zcela nová nádoba na kovy.

Nová svozová místa vznikla převážně na základě podnětů našich občanů. Zároveň mám radost, že velká část požadavků, které magistrátu odesíláme, se daří realizovat a spolupráce s hlavním městem funguje. Během jediného roku se podařilo zlepšit situaci na desítkách míst naší městské části. Letos si klademe stejně ambiciózní cíle,“ říká Jana Komrsková, místostarostka odpovědná za oblast životního prostředí, a přidává konkrétní údaje z loňska: „Ve 45 případech došlo ke zvýšení frekvence svozu papíru, ve 30 se rozšířil odvoz plastů. Četnost svozu se pak dle potřeby zvyšovala i u skla, nápojových kartonů a kovových obalů. Pro zlepšení dostupnosti sběru kovů byla na 41 místech přistavena nová nádoba.“

Aktuálně je na území desáté městské části k dispozici 276 stanovišť tříděného odpadu s kontejnery na plasty, papír a sklo. Naprostá většina sběrných míst je také vybavena nádobou na nápojové kartony, někde lze navíc roztřídit sklo na barevné a čiré a nově jsou přidána i místa sběru použitých kuchyňských olejů. Třídit lze i přímo v bytových objektech, a to formou domovních stanovišť tříděného sběru. Naši obyvatelé, respektive společenství vlastníků jednotek, si o ně mohou zažádat. Tato služba je poskytována v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Majitel domu si za tyto nádoby již nepřiplácí, doporučuje místostarostka Komrsková.

Jak probíhá navyšování tříděného sběru v městské části?

Systém sběru a svozu komunálního odpadu je organizován Magistrátem hl. m. Prahy. Jednotlivé městské části mu své požadavky na zlepšení tříděného sběru zasílají, přičemž podněty se vždy musí týkat konkrétních míst, plošné změny nejsou možné. Pro navýšení kapacity sběrných nádob musí být vždy přiložena fotodokumentace. K žádosti o zřízení zcela nového separačního stanoviště se dokládá souhlas vlastníka pozemku a silničního správního úřadu v případě pozemních komunikací. Náměty na nedostatečnou kapacitu sběrných nádob tříděného odpadu lze podávat odboru životního prostředí a územního rozvoje, případně využitím el. podatelny úřadu – posta@praha10.cz.