Radnice MČ Praha 10 zajišťuje mimořádný úklid veřejného prostoru. Ten probíhá na vybraných čtyřiceti separačních stanovištích už od 20.12.2021, vždy v podvečerních hodinách (pouze s výjimkou Štědrého dne). Zároveň bude městská část bedlivě kontrolovat svoz a úklid, aby mohla rychle a operativně reagovat na případný nepořádek ve veřejném prostoru. Období kolem Vánoc je každoročně spojené s vyšší produkcí odpadů.

Svážení odpadků z kontejnerů na území Prahy 10 zajišťuje společnost AVE Pražské komunální služby a.s. Ta v kritických oblastech posílí svoz tříděného odpadu, a to od 23. prosince do Silvestra. „My jsme navíc ještě vytipovali několik frekventovaných míst, kde se bude úklid provádět dvakrát denně, nejen tedy standardně dopoledne. Naše občany bych chtěla poprosit o trpělivost a součinnost. Zejména o to, aby si předem ověřili, zda je v kontejnerech místo, a v případě plných nádob neodkládali nepořádek vedle nich, ale počkali na svoz. Například vítr totiž odpad odložený u popelnic rozfouká do okolí, a jeho úklid je pak o to složitější. Dny svozu jsou na kontejnerech uvedené,“ říká naše místostarostka Jana Komrsková pro oblast životního prostředí. „Důležité je také odpad před vhozením sešlápnout, natrhat, stlačit, prostě zmenšit jeho objem, aby se jej vešlo více, a nádoby byly efektivně využity,“ dodává místostarostka.

„Zároveň budeme velmi pečlivě mapovat situaci a reagovat na podněty občanů, kteří se na nás pravidelně obracejí, pokud si ve veřejném prostoru všimnou nepořádku. Do kontrol i na řešení podnětů zapojíme větší množství našich zaměstnanců než v předchozích letech,“ doplňuje Jana Komrsková s tím, že námětů od obyvatelů městské části (prostřednictvím MMS zpráv, služby zmapujto.cz, sociálních sítí či mailů) dostala radnice letos stovky.

Pokud se na některých místech situace opakuje, snaží se městská část iniciovat posílení svozu nebo přidání nové nádoby na odpad. „O posílení svozu tříděného odpadu musíme vždy žádat pražský Magistrát, a každý požadavek zdůvodnit. V tomto roce jsme doposud odeslali 125 žádostí (zahrnujících 167 různých požadavků), prozatím ve 116 případech nám hlavní město vyhovělo. Vycházeli jsme jak z podnětů našich obyvatel, tak ze zkušeností kolegů z terénu,“ upřesňuje Jana Komrsková.

Problematikou odpadů se Desítka zabývá dlouhodobě a koncepčně. Letos například byl výrazněji navýšen počet sběrných nádob na použité rostlinné oleje z domácností. K redukci odpadů přispívá i kompostování, radnice svým občanům aktuálně nabízí bezplatné zapůjčení zahradních kompostérů. Na rozsáhlou informačně-osvětovou kampaň Duben bez odpadů Desítka navázala výzvou na občany. Na vzniku vizuálních materiálů, které apelují na jejich osobní zodpovědnost, se obyvatelé sami podíleli. Dlouhodobě podporuje také dobrovolnický úklid.

Obecné informace ke svozu komunálního odpadu na území hlavního města na přelomu roku, otevírací doba sběrných dvorů apod., jsou dostupné pod odkazem: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/svoz_komunalniho_odpadu_provoz_sbernych_dvoru_2022.html