MČ Praha 10 má zajištěné financování rekonstrukce ZŠ V Olšinách („staré školy“), a může tak zahájit výběr dodavatele stavebních prací. Škola, která je od roku 2009 zavřená, by mohla být žákům k dispozici už od školního roku 2023-2024. Magistrát hl. m. Prahy přispěje investiční dotací 80 milionů korun, jejíž výši včera schválilo zastupitelstvo hlavního města. Rozpočet rekonstrukce významné secesní budovy je 205 milionů korun bez DPH. V současné době už se zpracovává dokumentace pro provedení stavby a bylo vydané stavební povolení. Nyní tak může Desítka zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.

Počet žáků ZŠ vzrostl mezi lety 2014 – 2020 o 2 261 (tj. o 50 %) a do roku 2028 očekáváme nárůst o dalších 1 400 žáků. „Kapacity zřizovaných ZŠ jsou již téměř naplněny, proto byla schválena výjimka na 34 žáků na třídu, ruší se odborné učebny i družiny a v příštím roce ukončíme poslední běžící podnájmy ve školních budovách. Snahy o navýšení maximálního počtu žáků ve třídách a nahrazování specializovaných učeben běžnými třídami není cesta, kterou bychom se chtěli dlouhodobě ubírat. Víme, že tyto kroky vedou ve svém důsledku ke snížení kvality poskytovaného vzdělání za cenu umělého navýšení kapacity současných aktuálně dostupných prostor. MČ P10 aktuálně zpracovává dokumentaci k rozšíření kapacit ZŠ formou přístaveb, nicméně ani toto řešení není koncepční a dostatečné,“ říká 1. místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková.

V nedávné době se přímo nabízelo řešení, které by složitou situaci s kapacitami ZŠ výrazně změnilo k lepšímu. V září 2021 končil nájem Vysoké školy finanční a správní, která je obecně známá pod pejorativním označením „továrna na diplomy“. Tuto školu založila, vlastní a řídí RSDr. Bohuslava Šenkýřová a jejím děkanem je již mnoho let multiministr za ANO, pan Karel Havlíček. Nájemní smlouva, podle níž si VŠFS od roku 2002 pronajímá tři budovy (celkem přes 6 000 metrů čtverečních) od MČ Praha 10, je dlouhodobě nevýhodná a nájem není po celou dobu jejího trvání valorizován. Bohužel, po volbách v roce 2018, pouhý jeden den před ustavujícím zastupitelstvem, podepsalo předchozí vedení radnice (koalice ČSSD, TOP 09 a další) prodloužení smlouvy se školou do roku 2031. „Stalo se tak za nepochopitelných okolností, zcela bezdůvodně, tři roky, před vypršením tehdejšího kontraktu. Tehdejší radní pro školství za TOP 09, pan Ondřej Počarovský, proti tomuto kroku nic nenamítal, ačkoliv si musel být situace základních škol na Praze 10 plně vědom,“ popisuje situaci okolo VŠFS Komrsková. V současné době je nájem této instituci vypovězen pro dlouhodobé porušování smluvních vztahů, ale probíhající právní spor bude vleklý a velmi obtížný. Rekonstrukce budovy základní školy v ulici V Olšinách ve Strašnicích je proto nejrychlejší a nejefektivnější reakcí na dynamický demografický vývoj v MČ Praha 10.

Vzhled „nové“ školy v blízkosti stanice metra Strašnická bude maximálně vycházet z původní podoby z roku 1909. Budova je od roku 2014 vedená jako kulturní nemovitá památka, a naším záměrem je maximálně využít její potenciál. Návrh vychází z původních dispozic a do zachovaných konstrukcí budeme zasahovat jen minimálně. Součástí projektu je i oprava venkovních povrchů, drobných objektů a oplocení v areálu tak, aby bylo jeho užívání bezpečné, přehledné a funkční. Studie zahrnuje také úpravu volné plochy východně od školy a vytvoření víceúčelového hřiště.

Pokud nedojde v průběhu výběrového řízení a následné realizace stavby k žádným komplikacím, bude nová škola žákům k dispozici už od začátku školního roku 2023-2024. Mohou se těšit na 12 kmenových učeben, družinu, 4 odborné učebny a 2 tělocvičny. Učitelé na 5 kabinetů, 5 kanceláří a sborovnu, všichni pak na jídelnu s vlastní kuchyní. Nebudou chybět ani venkovní lodžie s posezením a prosklený tubus s výtahem, který zajistí bezbariérový přístup do všech pater.