MČ Praha 10 vysadila na Kubánské náměstí osm nových platanů javorolistých. Výsadba je součástí dlouhodobé strategie Desítky, která systematicky rozšiřuje počet stromů na svém území. Dřeviny zkrášlují veřejný prostor a zároveň v něm mají nezastupitelnou roli i s ohledem na měnící se klimatické podmínky.

Kubáň byla pro aktuální výsadbu zvolena i na základě zkušeností a poznatků spolku Archetyp, jenž zde provozuje farmářské tržiště. „Pro výsadbu do zpevněné plochy byly vybrány platany. Ty, coby okrasné dřeviny, výrazně zvýší estetickou kvalitu tohoto prostoru, a zároveň budou obrovským přínosem hlavně v letních měsících, kdy se naplno projeví jejich termoregulační funkce,“ říká Jana Komrsková, pirátská místostarostka s gescí životního prostředí. „Chtěla bych moc poděkovat provozovateli, který s podnětem přišel,“ doplňuje místostarostka.

Péče o stromy a zeleň je v oblasti životního prostředí velkou prioritou Desítky. Pravidelná výsadba probíhá ve veřejných prostorech napříč jejím územím dlouhodobě. Zásadní je v tomto kontextu projekt stromů za narozené děti, v rámci nějž bylo za více než dekádu už zasazeno 4 500 nových dřevin. Stromy jsou také postupně doplňovány o zasakovací vaky k lepší distribuci vody v suchém období.

Zároveň se nám v posledním období daří získávat finanční prostředky z dotačních zdrojů hl. m. Prahy i Evropské unie. Příkladem je připravovaná realizace mobilní zeleně v ulici V Olšinách, kde s ohledem na vedení inženýrských sítí není jinak výsadba stromů možná. Spolupracujeme také s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na obnově a ideálně i rozšiřování uličních stromořadí,“ popisuje Jana Komrsková.