Po 12 letech ožívá touha po vzniku loga městské části. Městský znak prý již a opět nestačí.
Občan se má díky logu s lokalitou více ztotožnit.
Je velmi pravděpodobné, že v současné době by občané uvítali více, kdyby téměř 1,5 milionu bylo využito třeba:
  • na dotaci provozu městských dětských skupin, aby se jejich služby nemusely (tolik) zdražovat,
  • na podporu pobytů škol v přírodě a lyžařských výcviků, kterou Rada od letošního září zrušila,
  • na posílení dotačního programu pro rodiny s dětmi s handicapem, tento můj návrh s náklady cca 0,5 mil. byl počátkem roku na zastupitelstvu koalicí zamítnut,
  • či třeba na provoz poradenského Kontaktního centra bydlení, jehož provoz byl letos na jaře zrušen.
Nakonec pomoc – zvláště rodinám – v době krize před loňskými volbami současná Rada vehementně a všemožně slibovala.
Jistě se však najdou i tací, kteří touží po něčem líbivém, jako bylo před 12 roky navržené srdíčko. Aby si ujasnili, kam patří.
 
Jde to i (výrazně) levněji
Není bez zajímavosti, že tutéž činnost s totožným subjektem zvládli
  • …. samozřejmě stále je tu možnost oslovit studenty středních a vysokých škol, jako před 12 roky.
Z důvodové zprávy: