Rodinná politika nejsou pro Piráty prázdné fráze, ale reálné činy.
Oblast rodinné politiky má v gesci náš radní Michal Kočí.

Co se za více než tři v této oblasti povedlo?

 • Postavili jsme a zprovoznili jsme klub pro děti a mládež „Decima“ ve Vršovicích;
 • na radnici jsme zprovoznili Kontaktní centrum bydlení;
 • zpracovali jsme dokumentaci, získali stavební povolení i první část dotace na rekonstrukci ZŠ V Olšinách;
 • rada schválila výstavbu MŠ Bajkalská;
 • snažíme se ubytovávat rodiny s dětmi z ubytoven v obecních bytech;
 • zachovali jsme v plném rozsahu oblast rodiny v dotační politice MČ P10;
 • Dětské centrum Paprsek poskytuje vůbec první pobytovou odlehčovací službu na území Prahy pro rodiny s dětmi s handicapem v zrekonstruované budově U Vrš. nádraží 30/30;
 • na stejné adrese začne poskytovat v září služby (nejen) dětem s autismem IC Sasov;
 • na podzim připravujeme zahájení generální rekonstrukce budovy jeslí Jakutská, která je v původním technickém stavu z 50. let.
 • Průběžně rekonstruujeme sportoviště a dětská hřiště.
 • Na významné životní situace rodin pamatuje i sociální portál Desítka pomáhá: https://bit.ly/3yI1Fm2.

Pro příští volební období vnímáme coby žádoucí posílit roli školních psychologů. S ohledem na i současný společenský a demografický vývoj bude nutné také řešit kapacitu školských zařízení.