Articles Tagged with: Rodinná politika

Zachování parku v ul. Magnitogorská na sídlišti Vlasta

Na sídlišti VLASTA probíhá územní řízení na stavbu domu o 10 patrech v místě jediného parčíku, který na sídlišti je.
Obyvatelé sídliště Vlasta nestojí o prvenství v kategorii „desetipatrové obytné budovy s nejmenším vzájemným odstupem od sousedních obytných budov v Praze„.

Nepřejí rovněž vykácení zeleně, rozšíření tepelného ostrova na celou oblast, ani stín ve svých bytech.

Hrozí, že když bude 6 okolostojících paneláků (4 desetipodlažní po 100 bytech a 2 sedmnáctipodlažní věžáky po 120 bytech) bez parku, děti z nich si nebudou moci ani nikam vyběhnout. Jen na frekventovanou ulici.

Pod peticí, kterou koncem září zahájila místní SVJ sdružená v Přátelé Sídliště Vlasta, bylo do dnešního dne nasbíráno více než 2.000 podpisů.
Budeme proto spolu s petičním výborem v souladu se zákonem o hl. m. Praze sledovat, zda byla petice zařazena na program prosincového jednání zastupitelstva MČ Praha 10 dne 18. 12. 2023.
 • Na prosincovém zastupitelstvu se budeme ptát:
 1. jak současné vedení Prahy 10 (ODS+TOP09+VLASTAN) s petenty jedná;
 2. zda a jak při jednání zohlednilo strategické dokumenty jako: Generel veřejných prostranství, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 a v neposlední řadě kruciální Koncepci rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030.
 • Petice nadále probíhá!

V neděli 15.5. jsme si připomněli Den rodin

Rodinná politika nejsou pro Piráty prázdné fráze, ale reálné činy.
Oblast rodinné politiky má v gesci náš radní Michal Kočí.

Co se za více než tři v této oblasti povedlo?

 • Postavili jsme a zprovoznili jsme klub pro děti a mládež „Decima“ ve Vršovicích;
 • na radnici jsme zprovoznili Kontaktní centrum bydlení;
 • zpracovali jsme dokumentaci, získali stavební povolení i první část dotace na rekonstrukci ZŠ V Olšinách;
 • rada schválila výstavbu MŠ Bajkalská;
 • snažíme se ubytovávat rodiny s dětmi z ubytoven v obecních bytech;
 • zachovali jsme v plném rozsahu oblast rodiny v dotační politice MČ P10;
 • Dětské centrum Paprsek poskytuje vůbec první pobytovou odlehčovací službu na území Prahy pro rodiny s dětmi s handicapem v zrekonstruované budově U Vrš. nádraží 30/30;
 • na stejné adrese začne poskytovat v září služby (nejen) dětem s autismem IC Sasov;
 • na podzim připravujeme zahájení generální rekonstrukce budovy jeslí Jakutská, která je v původním technickém stavu z 50. let.
 • Průběžně rekonstruujeme sportoviště a dětská hřiště.
 • Na významné životní situace rodin pamatuje i sociální portál Desítka pomáhá: https://bit.ly/3yI1Fm2.

Pro příští volební období vnímáme coby žádoucí posílit roli školních psychologů. S ohledem na i současný společenský a demografický vývoj bude nutné také řešit kapacitu školských zařízení.