Desítková radnice se pod vedením ODS stále více uzavírá. Navzdory tomu, že v tomto volebním období máme v zastupitelstvu raritu v podobě uvolněného zastupitele pro oblast využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10, pana Adama Šilara z koalice VLASTAN, má aktuální nápad vládnoucí koalice snahu omezit projevy opozičních zastupitelů v radničním měsíčníku Praha 10.

https://praha10.cz/urad-mc/kontakty-a-uredni-hodiny/adresar-zamestnancu-uradu/jednotka/view/idosoby/54551/adam-silar-kancelar-starosty
Snahou koalice je změnit znění Statutu měsíčníku Praha 10 a pravidla jeho vydávání“.

Navrhovaná úprava bodu 7. v čl. 7 (viz obrázek níže) radikálně omezuje prostor pro uveřejnění názorů opozičních zastupitelů na záležitosti, které se týkají městské části Praha 10. 

  • Ze současných 12 příspěvků, kdy každá zastupitelský klub má možnost uveřejnit až 3 příspěvky jednotlivých zastupitelů v každém vydání periodika Praha 10

se navrhuje

  • radikální zúžení na pouze JEDEN (sic!) příspěvek za zastupitelský klub, tedy na celkem pouze 5 příspěvků v každém vydání.

K výše uvedenému je třeba dodat, že politici současné vládní koalice v Praze 10 využívají k publikování svých názorů v každém vydání celostránkový úvodník, navíc jsou často citování v textech věnujícím se dění v Praze 10. Opoziční zastupitelé mají možnost se vyjadřovat pouze ve „svém“ sloupku o rozsahu 1100 znaků vč. mezer.

Navrhovanou úpravu považujeme za diskriminační a výrazně omezující názorovou pluralitu.