Budou to již dva roky, co začala povolební vyjednávání o budoucím vedení Prahy 10. Největší shoda panovala a dosud panuje mezi zastupiteli Koalice Vlasta, České pirátské strany a zcela nově vybudované místní organizace Občanské demokratické strany.

Měsíce, které následovaly po ustavení nového vedení radnice, nebyly zdaleka jednoduché. Dosavadní hospodaření naší městské části bylo do značné míry založeno na postupném rozprodeji obecního majetku, z něhož byly financovány i některé nestandardní služby a společenské akce. Dalo by se říct podle hesla „Chléb a hry“ se doslova projídaly peníze, které měly primárně sloužit k zvelebení Prahy 10, výstavbě nové infrastruktury, opravám a k vybudování tolik potřebných škol, školek a dalších nutných součástí městského mobiliáře. Stav, v kterém jsme převzali Prahu 10, byl ještě mnohem horší, než jsme viděli z opozičních lavic. Zdroje jsou v podstatě předchozími garniturami za posledních třicet let vyčerpány a schodek rozpočtu, plynoucí z uzavřených stamiliónových závazků, je obrovský.

Pokud bychom nadále pokračovali v dosavadní praxi výprodeje společného majetku naší městské části, pak by do konce tohoto volebního období byla Praha 10 prakticky zcela odkázána jen na finance, které obdrží na svůj provoz od hlavního města (ze státního rozpočtu) a které na zajištění komfortu občanů zdaleka nepostačují. Právě z tohoto důvodu jsme se věnovali od prvního okamžiku především revizi nevýhodných smluv a postup-nému narovnávání pokřivených a pro město nevyvážených vztahů s doda-vateli služeb. Vypsali jsme dlouho odkládaná výběrové řízení napříkla na péči o zeleň a zpřehlednili složitý propletenec vztahů v holdingu našich městských akciových společností .Potřebné zdroje jsme nuceni hledat i v tolik kritizovaných úsporných opatřeních a ve zvýšení některých poplatků a daní.

Přes veškeré potíže se nám daří realizovat program, se kterým jsme šli do voleb. Jedním z prvních kroků byla změna jednacího řádu Zastupitelstva, jehož začátek jsme pevně posunuli do odpoledních hodin, a přes odpor současné opozice dali i mnohem vět-ší prostor názorům občanů. Naším cílem je efektivní a transparentní hospodaření. Zrušili jsme ponižující systém losování nájmu obecních bytů a zavedli zcela transparentní pravidla pro jejich přidělování. Nechali jsme zrekonstruovat první stovku zdevastovaných bytů, které jsou již obsazeny novými nájemníky právě na základě nové koncepce bytové politiky. Tomu výrazně přispělo i nově zřízené Kontaktní centrum bydlení, které nedávno oslavilo první rok své činnosti. Držíme tak svůj slib zodpovědného nakládání s bytovým fondem naší městské části.Velkým úkolem, který nás ještě čeká, je nezbytná rekonstrukce budovy radnice a rozhodnutí, jak naložit s bývalým KD Eden. Opravu radniční budovy nedotáhla žádná z předchozích koalic do realizační fáze. Jednomyslnou shodou současná koalice zamítla variantu stavby zcela nového objektu a nyní jednáme s Magistrátem hlavního města o výši finančního příspěvku na projekt postupné revitalizace objektu stávající budovy Vlasta. Nalezli jsme vhodné využití pro zcela nekoncepčně zahájenou rekonstrukci objektu U Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne ojedinělé centrum pro pacienty, tzv. Pacientský HUB. Jedná se o moderní koncept na pomezí zdravotnictví a sociálních služeb, který poskytne prostor pro vzdělávání a dialog mezi pacienty, lékaři a státní správou. Finišuje dostavba Centra dětí a mládeže, které nabíd-ne množství volnočasových aktivit, na které rodiny znevýhodněných dětí zpravidla nemají dostatek finančních prostředků.

Při správě městské části úzce spolupracujeme i s našimi pirátskými zastupiteli na Magistrátu HMP a aktivně se snažíme získat zde podporu našich projektů. Obec řídíme zodpovědně a s maximální rozvahou. Děkujeme za vaši podporu!

#Držíme kurz!