Ani v tomto volebního období se naše městská část nedočkala platné kulturní koncepce, ačkoliv téměř celé volební období vznikal, ve spolupráci s fir­mou MEPCO, s.r.o., její návrh. Rada městské části svým usnesením č. 401 z 31. 5. 2018 pouze vzala tento návrh na vědomí a doporučila jej k diskuzi širší odborné veřejnosti. O více než čtvrt roku později, svým usnesením č. 719 z 12. 9. 2018 tento návrh, tj. předložení návrhu „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018 – 2025“, v aktuálním znění, k diskuzi širší odborné veřejnosti, schválila. 

Z oponentury návrhu kulturní koncepce, kterou mají Piráti k dispozici, vyplývá, že dokument mj. neobsahuje zásadní priority či obecnější záměry v oblasti kultury, že byl zpracováván bez zapojení místních aktérů v oblasti kultury, že neobsahuje analýzu kulturních akcí či místních spolků. Rovněž chybí aktuální analýza popisující silné a slabé stránky kultury či vymezení kompetencí potřebných pro realizaci koncepce.

Piráti vítají přijetí strategického dokumentu, který vnese řád do oblasti kultury a ukončí pořádání nekoncepčních a předražených show, často navázaných na klientelistické vazby současné koalice (např. Žij s hudbou, Dny Prahy 10, Májové slavnosti, Den pro Desítku). Piráti se rovněž domnívají, že podpora pestré palety menších kulturních akcí je pro občany přínosnější než jednorázové, doslova milionové akce. Máme za to, že za pozornost stojí vizuální umělec­ká tvorba (výstavy, veřejné projekce), živá umělecká tvorba (např. činoherní, pohybové, loutkové nebo hudební představení), akce rozvíjející kulturní kompetence (workshopy v různých uměleckých oborech).

Uvědomujeme si, že problematiku kultury Prahy 10 je nutné vnímat v kontextu hlavního města, jehož je naše městská část součástí. Při vědomí této skutečnosti hodláme po vyřešení problematické rekonstrukce kina Vzlet najít vhodné využití pro tuto budovu, stejně jako vyřešit budoucnost KD Eden a Strašnického divadla. Domníváme se, že za změnu stojí dramaturgie KD Barikádníků. V neposlední řadě bychom velmi rádi oživili odkaz průmyslníka a vynálezce Emila Kolbena v jeho vile v Hradešínské ulici a průmyslníka Jindřicha Waldese, jehož muzeum se nachází na Čechově náměstí. 

Michal Kočí