Articles Tagged with: Kultura

4. ročník letního kina Prahy 10

I letos se lze těšít na letní prázdninovou atmosféru s komediálními a pohádkovými filmy! 🙂

Všechna představení se odehrají v Malešickém parku. Promítání začíná vždy po setmění.

Občerstvení na místě zajištěno. Stačí si jen vzít s sebou deku.

Program:

14.07. ve 21:45 – Mimořádná událost
28.07. ve 21:30 – Hádkovi
11.08. ve 21:00 – Střídavka
18.08. ve 21:00 – Po čem muži touží 2
25.08. ve 20:30 – Malý princ
01.09. ve 20:00 – Tajemství staré bambitky 2

V případě nepřízně počasí se promítání neuskuteční.

Konec kulturní chobotnice

Ani v tomto volebního období se naše městská část nedočkala platné kulturní koncepce, ačkoliv téměř celé volební období vznikal, ve spolupráci s fir­mou MEPCO, s.r.o., její návrh. Rada městské části svým usnesením č. 401 z 31. 5. 2018 pouze vzala tento návrh na vědomí a doporučila jej k diskuzi širší odborné veřejnosti. O více než čtvrt roku později, svým usnesením č. 719 z 12. 9. 2018 tento návrh, tj. předložení návrhu „Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018 – 2025“, v aktuálním znění, k diskuzi širší odborné veřejnosti, schválila. 

Z oponentury návrhu kulturní koncepce, kterou mají Piráti k dispozici, vyplývá, že dokument mj. neobsahuje zásadní priority či obecnější záměry v oblasti kultury, že byl zpracováván bez zapojení místních aktérů v oblasti kultury, že neobsahuje analýzu kulturních akcí či místních spolků. Rovněž chybí aktuální analýza popisující silné a slabé stránky kultury či vymezení kompetencí potřebných pro realizaci koncepce.

Piráti vítají přijetí strategického dokumentu, který vnese řád do oblasti kultury a ukončí pořádání nekoncepčních a předražených show, často navázaných na klientelistické vazby současné koalice (např. Žij s hudbou, Dny Prahy 10, Májové slavnosti, Den pro Desítku). Piráti se rovněž domnívají, že podpora pestré palety menších kulturních akcí je pro občany přínosnější než jednorázové, doslova milionové akce. Máme za to, že za pozornost stojí vizuální umělec­ká tvorba (výstavy, veřejné projekce), živá umělecká tvorba (např. činoherní, pohybové, loutkové nebo hudební představení), akce rozvíjející kulturní kompetence (workshopy v různých uměleckých oborech).

Uvědomujeme si, že problematiku kultury Prahy 10 je nutné vnímat v kontextu hlavního města, jehož je naše městská část součástí. Při vědomí této skutečnosti hodláme po vyřešení problematické rekonstrukce kina Vzlet najít vhodné využití pro tuto budovu, stejně jako vyřešit budoucnost KD Eden a Strašnického divadla. Domníváme se, že za změnu stojí dramaturgie KD Barikádníků. V neposlední řadě bychom velmi rádi oživili odkaz průmyslníka a vynálezce Emila Kolbena v jeho vile v Hradešínské ulici a průmyslníka Jindřicha Waldese, jehož muzeum se nachází na Čechově náměstí. 

Michal Kočí

Pátečníci byl spolek intelektuálů, kteří se scházeli ve vile Karla Čapka. Současná politická reprezentace Prahy 10 se trapně snaží jim přiblížit

Možná se i vám dostala do rukou tiskovina s názvem „Pátečník Prahy 10“. Jedná se o titul, který svým více či méně zdařilým retrostylem má odkazovat na slavnou dobu „pátečníků“, tedy významných osobností scházejících se ve vile Karla Čapka. Vedle těchto velikánů, kteří jsou krátce zmíněni v uvedeném titulu, zde však především defilují představitelé současné koalice se svými příspěvky. Zcela mimo pak je pozvánka na koncert skupiny Olympik, pod záštitou současného starosty Nováka. V tiráži této tiskoviny je uvedeno: „Jako informační a propagační tiskovinu pro městskou část Praha 10 připravil FOIBOS BOOKS s.r.o., www.trmalovavila.eu“.

Právě tato firma totiž od městské části získala dotaci pro projekt s názvem „PÁTEČNÍK PRAHY 10 – bulletin“ pod pořadovým číslem 000305 na částku 250 tisíc korun.

Zdá se, že obecní dotace lze na Praze 10 využívat skutečně kreativně a pod pojem „kultura“ zahrnout cokoliv. Piráti již prostřednictvím zák. 106/1999 Sb. požádali příslušné úřady o vyjádření, zda nedošlo k zneužití veřejných finančních prostředků pro předvolební propagaci politických subjektů zastoupených v současné koalici, resp. porušení dotačních pravidel MČ Praha 10, a samotnou MČ Prahu 10 pak o záznam z hodnocení předmětné žádosti o dotaci od společnosti FOIBOS BOOKS s.r.o., vč. jmen hodnotitelů.

Praze 10 chybí kulturní koncepce, která by schválení a především formu realizace obdobných projektů nepřipustila. V metodice pro zájemce o dotace od MČ Prahy 10 pro rok 2018 je pro oblast kultury věnována pouze jedna věta: „Oblast je zaměřena na podporu kulturních projektů, pokud svým zaměřením mají v městské části Praha 10 svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména v oblasti divadla, hudby, literárních, výtvarných či filmových projektů, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní činnost a další programy galerií.“ Současná situace tak dovoluje vyhodit čtvrt miliónu z veřejných prostředků na slaboduchou sebeprezentaci nynějších radních a současně odmítnout žádost výtvarné školy o podporu v řádu jednotek tisíc korun na nákup potřeb pro děti s odůvodněním: „sdělujeme, že Vaší žádosti o poskytnutí dotace nebylo možno vyhovět, a to jednak z důvodu výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotace pro tento rok, a dále z toho důvodu, že přednost byla v r. 2018 dána jiným žadatelům o dotace.“

Domníváme se, že parazitovat na ušlechtilém odkazu pátečníků je přinejmenším nevhodné a zneužívat veřejné prostředky pro sebeprezentaci nemravné.

 

Michal Kočí