Na zářijovém jednání ZMČ Prahy 10 se mj. projednávalo schválení urbanistické studie významného krajinného prvku Slatiny. Někteří ze současných majitelů místních usedlostí zde byli veřejně obviněni z chystané pozemkové spekulace, jejímž podkladem byla žádost o změnu územního plánu za účelem rekonstrukce stávající nemovitosti.
S tímto zásadním tvrzením ostatní zastupitele seznámil dlouholetý radní pro územní rozvoj, pan Bohumil Zoufalík (exODS, volební blok Hlavu vzhůru, nyní Nezávislí pro Prahu 10 – hnutí pro lepší desítku). Jsme skutečně rádi, že tento poznatek přednesl skutečný odborník, který je v problematice pozemkových spekulací velmi zběhlý. Je možné, že pan Zoufalík na první pohled nepůsobí, jako velký myslitel, ale zdání klame. Posuďte sami:
V nedalekých Pitkovicích koupil v roce 2013 pan Zoufalík přes 4 000 m2 orné půdy a luk. Tyto pozemky jsou dnes již kupodivu zasíťované a připravené k zástavbě. Předchozí vlastník, kterým byla QI Investiční společnost (IČ: 27911497), tyto pozemky zakoupil v roce 2009 za celkovou částku 4 519 890,- Kč. Navzdory svému názvu „investiční společnost“ je po pěti letech držení ve svém majetku prodává s naprosto minimálním zhodnocením za 4 800 000,- Kč právě panu Zoufalíkovi. Jeden metr čtvereční tak pan Zoufalík kupuje za 1 166,- Kč. Zjevně se u prodávajícího jednalo o náhlý záchvěv dobročinnosti, protože již v roce prodeje (2014), byla cena těchto konkrétních pozemků podle cenové mapy stanovena na 3 700,- Kč za m2. Tehdejší pan starosta Prahy 10 tak ušetřil pěkných 10 000 000 Kč oproti běžné tržní ceně. Dnes, po dalších pěti letech, je jejich aktuální hodnota 5 070,- Kč za m2.
Přemýšlíte, kde dostal pan Zoufalík tak dobrý tip na investici? Možná od otce bývalého starosty a také bývalého stranického kolegy v ODS, Milana Richtera, jehož rodičům patří poslední dům před zakoupenými pozemky (Pitkovice č.p. 195).
Možná jej ale k nákupu inspiroval bývalý ředitel akciových společností Prahy 10, pan Tomáš Vacek, který je majitelem firmy Strašnická stavební (IČO: 26691493). Dům, který společnosti Strašnická stavební patří, stojí totiž v sousední ulici. A aby toho nebylo málo, tak Strašnická stavební s.r.o. sídlí ve shodném rodinném domku, který Tomáš Vacek dlouhá léta sdílel s bývalým vedoucím právního oddělení MČ Praha 10 a současným místopředsedou představenstva Praha 10 – Majetková a.s., panem Davidem Eksteinem. Pan David Ekstein je rovněž z titulu své funkce pravděpodobným autorem a zřejmě i schvalovatelem textu oněch problematických smluv mezi MČ Praha 10, městskými akciovými společnostmi a současným provozovatelem Horského hotelu Prahy 10, společností Gastro servis Zemánek.
A konečně pan Robert Zemánek je mimo Gastro servis Zemánek s.r.o. také většinovým vlastníkem společnosti Poliklinika Pitkovice s.r.o. (IČO: 05094500), která sídlí kde? Uhádnete? Správně, v budově společnosti Strašnická stavební na adrese Žampiónová 1.
Jako úplnou drobnost ještě uveďme, že i ve svém bydlišti se pan Zoufalík dokáže o sebe pěkně postarat. Je jediný, komu se od MČ Praha 11 podařilo koupit příjemný záhumenek od domu až k nedalekému Hájeckému potoku. Nevíme, kde všude ještě pan Zoufalík v oblasti nákupu pozemků podnikal, a co se mu podařilo nakoupit. Nepochybujeme, že pan Zoufalík by dokázal bez váhání prokázat původ dosti značných částek, které investoval na pět let do spekulativního obchodu, aniž by to jakkoliv narušilo jeho životní standard.
Jak vidno, kritika občanů vlastnících pozemky na Slatinách přišla od toho nejpovolanějšího, který se v pozemkových spekulacích skutečně vyzná.


Jana Komrsková a kol.

Zdroje: článek a fotografie viz http://www.jana-komrskova.cz/news/bohumil-zoufalik-je-zkuseny-spekulant-s-pozemky/ a prezentace MČ P10