Horský hotel v Jánských lázních má sloužit jako rekreační zařízení pro děti základních škol z celé Prahy 10 a v době prázdnin jako místo odpočinku našich seniorů. Jaká je však skutečnost? Z peněz občanů platí radnice Prahy 10 za předražené služby ve zcela nevyhovujícím objektu. Do koupi hotelu a do předražených rekonstrukcí, kterých si prakticky nevšimnete, již městská část investovala prostřednictvím vlastní městské akciové společnosti Praha 10 – Rekreace, a.s., které hotel formálně patří, přes 110 000 000 korun. Přes tyto obrovské náklady působí hotel jako skanzen komunistické ubytovny z poloviny osmdesátých let. Jeho stav a „kvalitu“ poskytovaných služeb dokresluje skutečnost, že bylo z vedení radnice rozhodnuto o zrušení pobytů dětí.

350Kč versus 380 Kč

Za jeden den pobytu každého dítěte si jeho provozovatel, společnost Gastro servis Zemánek s.r.o., účtovala 350 Kč bez DPH. Částku 350 Kč za den a žáka opakovaně potvrdili zástupci současné koalice na inscenovaných setkáních s rodiči k Horskému hotelu letos na jaře. Nejen že tato částka převyšuje tržní cenu za obdobnou službu, ale navíc není ani pravdivá.

K uvedeným 350 Kč je totiž třeba připočítat ještě 30 korun za každý den a žáka, pro které se vžil název Zemánkovné“. Tuto sumu byla nucena vybírat každá škola a zasílat ji panu Zemánkovi. Formálním zdůvodněním této platby, byly následující služby: doprava zavazadel od lanovky, autobusu, hotelu a zpět, zajištění dopravy poštovních zásilek, doprava do zdravotnického zařízení, zajištění projekční techniky, zajištění vybavení z majetku Praha 10 – Rekreace, a.s. pro volnočasové aktivity). Jednalo se tedy o služby již jinde smluvně podložené, částečně o služby povinné ze zákona a částečně o služby neoprávněně fakturované, protože se jedná o druhotný pronájem majetku Městské části.

V březnu 2016 mi tehdejší ředitel městských akciových společností, pan Bohdan Urban, písemně potvrdil, že Zemánkovné“ se formálně ruší. Současně však uvádí, že o tuto částku nebude pan Zemánek ochuzen, ale poskytne mu ji přímo naše městská část (z příspěvku rodičů) prostřednictvím své společnosti Praha 10 – Rekreace, a.s. Od 12. 1. 2016 tak jeden den pobytu žáka na Horském hotelu nečiní oněch 450 Kč, ale pěkných 480 Kč jako příspěvek z dotace od městské části.

Pár stovek tisíc jako malichernost a tajuplný dodatek č. 3

Možná se Vám několik set tisíc ročně navíc zdá jako malichernost, ale pro mě to je nesporně zajímavá částka, navíc „za nic“.

O tomto navýšení ceny pravděpodobně hovoří dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování Horského hotelu se společností Gastro Servis Zemánek s.r.o. podepsaný dne 12.1.2016, mimochodem v den rezignace bývalé starostky Kleslové. Dodatek č. 4 byl podepsán v roce 2016 a jejichž obsah je již pravděpodobně zcela v gesci současné koalice v čele s TOP09. Uvedený dodatek mi odmítá současná vedení akciové společnosti předložit (pozn. městské akciové společnosti jsou v gesci radního Peka TOP 09).

Říkají 350 Kč, platíme 552 Kč

To ale není konečná částka, jak neustále opakuje současná koalice, kolik jeden den pobytu v našem vlastním hotelu stojí. Ke všem uvedeným cenám je nutné připočítat nejen DPH, ale i rovných 100 Kč za každý den a žáka. To je drobná provize, kterou si za svou práci a především na svůj provoz připočítává naše městská společnost Praha 10 – Rekreace, a.s. Tuto provizi si dokonce účtuje i k smluvnímu stornopoplatku 200 Kč za každý den a neobsazené lůžko!

Podtrženo sečteno – městská část hradí denně za pobyt jednoho žáka 552 Kč a 345 Kč za každou prázdnou postel na svém vlastním Horském hotelu!

Koalice TOP09 versus koalice rozvědčice

Za estébácké starostky Kleslové nebylo snadné získat podklady a informace, které potřebuji ke své opoziční práci. Současná koalice v čele s TOP09 však tuto obstrukční praxi dokázala posunout na kvalitativně vyšší úroveň, kdy je to již prakticky nemožné a zbývá jen cesta vynucených soudních sporů.

V současné době je hotel nejen z hygienických důvodů uzavřen a jeho majiteli tedy společnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s., bude městská část pravděpodobně hradit smluvní odměnu za neobsazená lůžka podle smlouvy tzv. storno poplatky cca 999 000 Kč měsíčně1.

Pokud Vám není lhostejné, kde končí i vaše peníze, pak se zajímejte o práci naší radnice!

Ve čtvrtek 14. 12. se připravuje debata o problematice Horského hotelu. Přijďte říct svůj názor v 18 hod do budovy úřadu MČ Praha 10, 1. patro, velký jednací sál.

PUSŤTE NÁS NA NĚ I V KOMUNÁLU!

Vaše opoziční zastupitelka Jana Komrsková a kol.

Česká pirátská strana

Poznámka: Přesně v den jednání Zastupitelstva 8. 12. v 9 hod vrátila městská část společnosti Praha 10 – Rekreace, a.s. fakturu za storno poplatky ze září 2017, která byla již více než 5 týdnů po splatnosti. Do té doby fakturu pouze odmítala.