Odvážíme se odpovědět za vás, patrně nikoliv. Přesto se s takovou praxí lze v reálu setkat. Kde? Na ÚMČ Praha 10 při využití interaktivní úřední desky.

Úřední deska je dle správního řádu [1] veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů. Fyzická úřední deska, většinou v podobě uzamykatelné skleněné skříně musí být 24 hodin denně veřejně přístupná a čitelná (tzn. např. v noci osvětlená). Může se vnitřně členit např. na sekci zastupitelstva, rady, starosty, právních předpisů, doručovaných písemností, záměrů prodeje, výběrových řízení, povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., apod., měla by na ní být umístěna informace o webové adrese, kde lze nalézt její elektronickou verzi.

V roce 2011 rozhodla Rada MČ Praha 10 o nákupu první interaktivní úřední desky (IUD). V současné době radnice Prahy 10 provozuje šest IUD. Čtyři v sídle ÚMČ Praha 10 ve Vršovické ul., jednu v prostorách polikliniky Plaňanská a jednu v Tescu Skalka. Občané nejčastěji prostřednictvím nich vyhledávali informace o: dražebních vyhláškách, prodeji a pronájmu, MČ Praha 10, výběrových řízeních, přerušení elektřiny či exekucích.

Důvodem pro pořízení IUD dle důvodové zprávy bylo, že „Na interaktivní úřední desce budou dokumenty lehce čitelné, přehledné, vyhledávány podle základních kritérií, automaticky zobrazovány v požadovaných termínech platnosti a zejména pro občany je deska jednoduše obslužná bez potřeby jakýchkoliv znalostí“. Dá se říci, že se oproti internetové formě úřední desky nejedná o žádnou přidanou hodnotu.

Frekvence využití IUD

Desky zakoupila radnice Prahy 10 u firmy BSS Praha s.r.o., která ve svých nabídkových podkladech deklarovala denní návštěvností polikliniky Malešice 5.400 osob a u Tesca Skalka 19.500 osob. Dle statistik využitelnosti v MČ Praha 10 je patrné, že počet přístupů na úrovni jednotek denně jsou daleko za očekáváním a odpovídají cca 1/1000 návštěvnosti v dané lokalitě. To je opravdu velmi zanedbatelné číslo, které hraničí s rentabilností využití.

Jaká je tedy průměrné využití IUD měsíčně?

 IUD_tab

Návštěvnost IUD je oproti očekávání desetinová, počet přístupů navíc meziročně klesá u všech IUD. Průměrný pokles je o cca 30 %.

V roce 2016 činil 73 přístupů měsíčně, což činí cca 3.7 přístupu každý pracovní den na jednom panelu.

V roce 2017 činil už jen 49 přístupů měsíčně, což činí cca 2.5 přístupu na každý pracovní den a panel.

IMG_20171104_172618

Náklady na pořízení a servis

18.10.2011 – 1 ks HW IUD: 94 500 Kč bez DPH (objednávka 4 ks)

18.10.2011 – 1 ks BSS server: 258 000 Kč bez DPH

21.10.2011 – SW na aktualizaci dat z webu a IUD playery: 28 500 Kč bez DPH (cena za vývoj SW)

12.5.2014 – 1 ks HW IUD: 207 000 Kč bez DPH

16.5.2014 – 1 ks server lic. pro IUD: 46 000 Kč bez DPH

3.10.2014 – 1 ks HW IUD: 207 000 Kč bez DPH

1.10.2011 – Service měsíčně za ks: 2 240 Kč bez DPH [2]

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že HW implementace v roce 2014 (207 000 Kč bez DPH za jednu IUD), tedy po 3 letech od koupě první IUD (94 500 Kč bez DPH), je zhruba dvojnásobně dražší! Tento jev je zajímavý, jelikož by se dalo očekávat, že cena elektroniky bude v čase klesat či by se dala očekávat množstevní sleva.

Servisní náklady na jednu IUD činí cca 2240 Kč bez DPH měsíčně, tj. 26.880 bez DPH ročně. Při 6 IUD činí roční servisní náklady 161.280 bez DPH. I v tomto případě by bývala mohla být aplikovaná množstevní či věrnostní sleva. IUD jsou velkoformátové dotykové displeje řízené počítačem se systémem linux a odpovídajícím SW pro funkci IUD – přestože cena za správu není příliš vysoká, s ohledem na nasazení několika kusů by cena za správu a aktualizace systému mohla být i poloviční.

S ohledem na náklady od pořízení, které pro MČ Praha 10 byly cca 2.6 mil. Kč od roku 2011, což činí 72 222 Kč ročně na jedne panel a za rok 2017 pak vychází průměrné náklady na jeden přístup 123 Kč s DPH! (V ceně nejsou kalkulované náklady za příp. pronájem prostor, kde IUD jsou instalovány a také případná spotřeba el. energie či poplatky za internetové připojení k jednotlivým IUD).

Dá se logicky předpokládat, že postupem času porostou náklady na odstraňování poruch a revitalizaci HW, zároveň však s rozvojem technologií bude využitelnost panelů dále klesat. Vzhledem k tomu, že v MČ Praha 10 byl první panel instalován v roce 2011, tedy před 6 lety, dají se závady na zařízení očekávat. Dle dodané dokumentace jsou tyto náklady kalkulovány v průměrné výši cca 50 000 Kč s DPH ročně.

Očekávaný vývoj

Význam internetového připojení, ať již pevného či mobilního, bude nadále stoupat. Platforma IUD, která je již nyní překonaná, bude dále pozbývat na svém významu. Proto bude perspektivnější soustředit se jak na rozšíření podpory webu MČ Praha 10, tak na vývoj mobilní aplikace do telefonů.

Doporučená řešení

  • Provoz stávajících panelů po vypršení jejich životnosti ukončit.

  • Zaměřit se na vývoj internetové aplikace „úřední deska“ do mobilních telefonů.

  • Hledat další metody, jak zpřístupnit informace z úřední desky občanům přímo, do mobilních telefonů, a to jiným interaktivním a levnějším způsobem.

  • Zvolit univerzální řešení bez nutnosti manuálně či automaticky stahovat informace z webových stránek MČ Praha do IUD, ale mít na výrobci nezávislé řešení pro přístup na internetové stránky MČ Praha 10 ve formě kiosků, které jsou univerzální a byly by patrně i levnější.

Poučit se z minulosti

Problematiku informatiky má v kompetenci uvolněná členka rady Ivana Cabrnochová (Zelení). Tato žena:

Zde popisovaná problematika nedosahuje rozměrů zmíněných caus. Věřme proto, že s řešením elektronické úřední desky pro 21. století si již paní radní poradí.

Michal Kočí a kol.

Poznámky:

[1] § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

[2] Shrnutí nákladů na IUD je zde.