Závěr školního roku s sebou nese zasedání klasifikačních porad. Tak jako před rokem konala se i u desítkových Pirátů klasifikační porada, aby pečlivě zhodnotila výkon členů Rady MČ Praha 10 za období uplynulého školního roku.

Sbor hodnotitelů zevrubně posuzoval u každého z devíti (resp. desíti) členů jeho motivaci, svědomitost, cílevědomost, odbornost, píli, dosahování reálných výsledků, ale i chování či snahu o osobnostní rozvoj.

Jak už to bývá, v každém kolektivu nalezneme snaživce, ale i známé výtečníky. U členů Rady P10 tomu není jinak. Někteří udělali radost větší, další vůbec žádnou.

I v 2. polovině volebního období budeme členům rady nabízet nápomocnou součinnost a držet pěsti ke zlepšení.