Na 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 konaného dne 15. 2. 2017 bylo hlavním bodem programu schválení rozpočtu na rok 2017, nakonec bylo toto zasedání plné velkých překvapení.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, na tomto zasedání proběhlo pár důležitých změn, rozebereme si je nyní jednotlivě. Hned ze začátku byli na zasedání přivítání tři noví zastupitelé. Ing. Martin Langmajer a Aleš Benda za stranu ODS, kteří nahradili předešlé zastupitele Mudr. Vladislava Klemence a Svatopluka Linharta. I u Pirátů došlo ke změně a to výměna Jiřího Vrubla za Ondřeje Kallasche.
Následně se tedy přešlo na hlavní bod zasedání a to schválení rozpočtu. Rozpočet byl schválen se schodkem 47 550 000 Kč (O rozpočtu bude speciální článek pozn. redaktora). Po následném vypořádání věcí týkající se majetkových záležitostí městské části byla vyhlášená přestávka. Po příchodu z přestávky přišlo největší překvapení celého zasedání, a to když si hned z kraje vzal slovo starosta Ing. Turnovský a navrhl doplnit do programu jednání nový bod: Reorganizace rady MČ Praha 22. Tím došlo k naplnění toho, čeho jsme se jako opozice obávali a co jsme doufali, nenastane. I přes naše hlasy proti, společně se stranou STAN došlo k zařazení tohoto bodu. Následně v rámci bodu bylo navrženo odvolání radní Kateřiny Erbsové za stranu TOP09 a snížení počtu radních z 8 na 7. Po dlouhé rozpravě, kdy z našeho pohledu nezazněl žádný konstruktivní důvod, proč Kateřinu z jejího místa odvolávat se koalici povedlo jí i přes náš nesouhlas odvolat. Následně se ujal slova Mgr. Jiří Matyášek a konfrontoval druhého radního za TOP09 Ing. Jiřího Pařízka jakým způsobem si představuje jeho setrvání v koalici a v radě. Na toto nebyl schopen Ing. Jiří Pařízek v dané chvíli odpovědět a tak následoval naprosto předvídatelný návrh na jeho odvolání. Načež se opakovalo to samé co u Kateřiny Erbsové a i přes naše hlasy proti byl Ing. Jiří Pařízek odvolán.
Nejvíce smutné na celé věci je to, že se odvolání podařilo i díky dvěma hlasům od nově příchozích zastupitelů za ODS Ing. Martina Langmajera a Aleše Bendy, ačkoliv by nás velice zajímalo, jakým způsobem zrovna tito zastupitelé mohli hodnotit práci radních, když se s nimi na půdě zastupitelů viděli ten den poprvé.
Nový radní za Ing. Jiřího Pařízka nebyl v tomto zasedání navržen a dojde k tomu na 14. zasedání MČ Praha 22 konaného 10. 5. 2017. Agendu po Ing. Jiřím Pařízkovi a Kateřině Erbsové prozatím převzal starosta Ing. Martin Turnovský