Usnesením zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 20/77 ze dne 15.10.2020 byla do zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) doplněna k hospodaření budova v majetku Hlavního města Prahy, stojící v katastrálním území Malešic na parcele číslo 4, s číslem popisným 107/8 (jiná stavba) za účelem rekonstrukce pro provoz nízkoprahového denního centra a noclehárny.

Jedná se o přízemní budovu u vchodu do areálu Malešického zámečku. Tento prakticky nevyužívaný a pozvolna chátrající objekt bude nyní sloužit k záchraně lidských životů v období nadcházející zimy. Vznikne zde dočasná zimní noclehárna pro lidi bez přístřeší v režimu humanitárního opatření, které bude k dispozici 24 hod 7 dní v týdnu. V tuto chvíli se jedná o dočasné opatření realizované hlavním městem, které má zajistit ochranu zdraví lidí, kteří by bez této pomoci mohli být v následujících měsících ohroženi na životě. Celková kapacita je stanovena na třicet osob. Provoz budovy a její rekonstrukci zabezpečí CSSP, vlastním poskytovatelem sociálních služeb pak bude Armáda spásy/Charita, která má s provozem zimních nocleháren dlouholeté zkušenosti. Pro tuto práci vyčlení své zkušené zaměstnance, kteří zajistí nejen klidný provoz, ale jsou připraveni podat těmto lidem důležité informace o dalších možnostech, jak řešit tuto nepříznivou situaci. Několikrát týdně zde bude k dispozici i zdravotnický personál. Lze očekávat, že toto zařízení zachytí významnou část osob bez domova, jež již nyní v Malešicích a okolí přebývají. Předpokládaná doba provozu je stanovena od 1. 12. 2020 – 31. 3. 2021, poté bude následovat rekonstrukce celého objektu.

Služba v sobě snoubí jak (zdravotní, hygienickou či poradenskou) pomoc samotným osobám bez přístřeší, tak veřejný zájem – eliminaci šíření nemocí či hygienických rizik. O záměru je informována Městská policie Prahy 10, byť zařízení by mělo bezpečnostní rizika v místě snížit.

Provoz, ani rekonstrukce finančně nezatíží městskou část, ale budou plně realizovány z jiných zdrojů, nicméně informativní materiál byl projednán na 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 dne 9.11.2020.

Jsme si vědomi, že tento projekt vzbudí stejně silné emoce, které by vyvolal i kdekoliv jinde. Lidé bez domova nejsou pro nás odpad, který je snadnější přehlížet. Cesty, které vedou na ulici, jsou často velmi spletité a nikdo z nás před podobným osudem není ochráněn. Jsme proto rádi, že právě Praha 10 může ukázat, že dokáže i těmto lidem pomoci a Piráti vznik tohoto centra podporují.