Tři nejsilnější strany, které uspěly ve volbách na Praze 10, společně skládají koalici. VLASTA (11 zastupitelů z celkových 45), Piráti (10 zastupitelů) a ODS (8 zastupitelů) podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. 

Novou starostkou jedné z největších městských částí se podle dohody stane Renata Chmelová, lídr koalice VLASTA a současná senátorka Prahy 10.

„Volební výsledky jsou jasným signálem, že voliči na Desítce stále chtějí změnu a že naše dlouhodobá mravenčí práce v jejich prospěch přinesla výsledky. Těšíme se, že Prahu 10 změníme v moderní městskou část, kde bude radost žít,” říká Chmelová.

První místostarostkou bude za Piráty Jana Komrsková. „Městská část Praha 10 má po letech nyní šanci být obcí s otevřenou, vstřícnou a hospodárnou radnicí!” dodává Komrsková.

Místostarostou bude i Filip Humplík z ODS. „Těším se, že budou zase posekané trávníky, uklizené a bezpečné ulice. Že bude díky naší spolupráci z Desítky opět skvělá adresa,” zdůrazňuje Humplík.

Kontakty pro média:

 • Renata Chmelová (VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí) – 724 022 964
 • Jana Komrsková (Piráti Praha 10) – 605 205 770
 • Filip Humplík (ODS Praha 10) – 602 800 800

  Memorandum o vzájemné spolupráci

  mezi

  volebními subjekty

  VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí (Koalice VLASTA), Českou pirátskou stranou (Piráti) a Občanskou demokratickou stranou (ODS)

  (dále jen smluvní strany)

Část I. Preambule

 1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci na řízení městské části Praha 10 prostřednictvím všech svých členů v Zastupitelstvu městské části Praha 10. Společným cílem smluvních stran je zajištění rozvoje, prosperity a stability městské části Praha 10 a růstu životní úrovně a důstojného života všech jejích obyvatel.

Část II. Účel a cíle

 1. Smluvní strany se zavazují společně připravit koaliční smlouvu do 14 dnů od podpisu tohoto Memoranda, která bude po samostatném projednání jednotlivými smluvními stranami podepsána všemi zastupiteli smluvních stran.
 1. Smluvní strany se zavazují, že na základě projednané shody ve většině programových priorit společně připraví programové prohlášení Rady městské části Praha 10 (dále jen „Programové prohlášení“) do dvou měsíců od podpisů tohoto Memoranda. To po samostatném projednání jednotlivými smluvními stranami bude projednáno a schváleno Radou městské části Praha 10 a dáno na vědomí Zastupitelstvu městské části Praha 10 a občanům Prahy 10.
 1. Smluvní strany prohlašují, že budou ve všech orgánech městské části Praha 10 a institucích zřízených městskou částí Praha 10 podporovat naplnění takto schváleného Programového prohlášení.

Část III. Závěrečné ustanovení

 1. Toto Memorandum nabývá platnosti podpisem pověřených zástupců zastupitelských klubů všech smluvních stran.

 

V Praze dne 15. října 2018

Za zastupitelský klub Koalice VLASTA                                   

Renata Chmelová

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Ing. Milan Maršálek

 

Za zastupitelský klub Piráti Praha 10

Ing. Jana Komrsková

Ing. Pavel Hájek

Ing. Petr Beneš

 

Za zastupitelský klub ODS Praha 10

Filip Humplík

Ing. arch. Martin Valovič

PaedDr. Martin Sekal