Ne vždy je všechno tak, jak bychom si přáli. Stejně tak je to s letošním rozpočtem. Jsme sice rádi, že byl schválen alespoň v této podobě, ale schodek 771 milionů rozhodně není nic, co by nás těšilo. Bohužel předchozí vedení radnice nás ke konci svého mandátu zavázalo k výrazným investicím převyšujícím jen pro letošek půlmiliardovou hranici. Nestěžujeme si, pracujeme s tím, co máme. Proto jsme se snažili alespoň o to, aby bylo do budoucna z čeho brát. V rozpočtu je třeba 60 milionů na rekonstrukce městských bytů, ze kterých budou mít lidé z Desítky užitek a městská část zajištěný dlouhodobý příjem.