Poslední výtisky Vlastních novin a Pirátských listů jsou rozdány. Elektronické verze ke stažení jsou zde: Pirátské listy (zima 2015), Vlastní noviny (zima 2015)