Dne 8. února 2018 byli zástupci zastupitelských klubů MČ Praha 10 pozváni panem starostou k jednání o návrhu rozpočtu MČ Praha 10 pro letošní rok. Předem nám byla zaslána jeho v pořadí již 9. varianta (Rozpočet 2018 – 9. varianta). V průběhu značně emotivní diskuse vyplynulo, že ani tento návrh nevyjadřuje názor celé koalice. Starosta je odpovědný za jeho sestavení, ale tvorba a obsah jednotlivých rozpočtových kapitol je v gesci odpovědných radních. Bez rozpočtu téměř nelze řídit naši městskou část. Opozice k jeho sestavování nebyla přizvána.

Všechny dosud předložené verze rozpočtu byly silně naddimenzovány. Schodek jednotlivých verzí rozpočtu osciloval mezi 900 a 500 milióny korun. Z pohledu neinvestičních výdajů se jednalo především o neefektivně vynaložené výdaje v řádu desítek milionů korun, a to zejména v položkách pohoštění, konzultační a právní činnosti, věcných darech, PR službách a eventech pro občany, které nelze brát ve volebním roce jinak, než jako součást prezentace koaličních stran a jednotlivých politiků. Piráti nemají zájem podporovat tzv. „prožírací rozpočet“, proto jsou v našem návrhu všechny tyto položky výrazně sníženy.

Ještě problematičtější je celá kapitola investic. Dostupné podklady rozpočtu jsou zpracovány značně nekonkrétně a mlhavě. Vůbec se pak nepracuje s odhadovanými provozními výdaji, tj. navýšením do budoucna.

Oproti předložené verzi jsme výdaje v Pirátské verzi rozpočtu snížili více než o 300 milionů korun, ovšem bez podrobnějších podkladů, které nebyly k dispozici. Vycházeli jsme výhradně z hospodářských výsledků předchozích období, struktury faktur úřadu a kvalifikovaného odhadu naddimenzovaných položek, jejichž hlubšímu popisu jsme se v nedávném období věnovali. Opírali jsme se rovněž o výsledky realizace investičních akcí v předchozích letech v porovnání s původním plánem. V letech 2016 a 2017, kdy je ve vedení současná koalice (TOP 09, ČSSD, ODS, Zelení, NPP10-HPLD a nestraníci) se realizaci investičních plánů nepodařilo naplnit víc než z 27 % původních předpokladů. Další výrazné úspory rozpočtu by bylo možné dosáhnout na základě  rozboru platných smluv, které jako opozice nemáme k dispozici. Již nyní je prokazatelné, že smluvně ošetřené platby v některých rozpočtových kapitolách jsou až několikanásobně předražené oproti nákladům realizovaným za shodné služby ve srovnatelných městských částech.

Tvorba rozpočtu je zásadní nejen pro aktuální rok, ale i pro roky následující. Rozhoduje se při ní, jakou zátěž si v podobě finančních závazků ve formě smluv a vysoutěžených realizačních záměrů naše městská část ponese do budoucnosti. Dle dosavadního vývoje lze predikovat, že vývoj obecních financí v příštích letech bude velmi negativní. Schodek naší městské části podle těchto dlouhodobých plánů již během následujících dvou let dosáhne téměř dvou miliard korun. Zůstává otázkou, z jakého důvodu naše současné vedení Prahy 10, které až doposud nedokázalo v oblasti investic nic významného realizovat, tak kategoricky trvá na výrazně schodkovém rozpočtu. Během času, který zbývá do konce jejich funkčního období se žádný z navrhovaných investičních záměrů ani nezačne realizovat. Jediné, co lze stihnout je výběr dodavatelů a zejména podpis smluv, které Prahu 10 nezvratně finančně zatíží na několik let dopředu.

Piráti budou usilovat o to, aby se tento negativní trend zastavil.

Rozpočet 2018 -navrh_Pirati

Rozpočtový výhled 2018_PiratiRozpočet 2018 – 9. varianta

graf