Loňský rok měl být pro Prahu 10 charakterizován velkým investičním rozvojem. Byly naplánovány rekonstrukce a stavby, např. vybudování nízkoprahového centra pro mládež, rekonstrukce LDN Vršovice, kino Vzlet, KD Barikádníků, KD Cíl, dílčí rekonstrukce radnice či domu K vršovickému nádraží 30/30. Opak byl pravdou. Ačkoliv výsledná čísla hospodaření naší městské části ještě nejsou známa, tak přibližně 85 % plánovaného loňského rozpočtu v oblasti investic se nepodařilo současné koalici (TOP 09, ČSSD, ODS, SZ) realizovat. Co to znamená pro občany Prahy 10? Naše městská část se nerozvíjí, je v udržovací fázi. Na posledním jednání zastupitelstva v prosinci vyjádřil nespokojenost s naplňováním investic i starosta a vůbec poprvé v historii města si hospodaření neodsouhlasili ani samotní zodpovědní radní.
A co se stejně jako loni, předloni a ani letos nepodařilo a bude ovlivňovat chod radnice minimálně další tři měsíce? Je to neschválený rozpočet pro tento rok. Ten dosud nebyl představen ani ve finančním výboru. Tato zodpovědnost zcela padá na starostu Nováka (ČSSD), který je za jeho vytvoření zodpovědný. Co znamená v praxi nemít schválený rozpočet? Hospodaření bude probíhat v tzv. rozpočtovém provizoriu. Laicky řečeno – opět nebude možnost investovat do rozvoje naší čtvrti.
Ale zpět k loňskému roku. V březnu se pro naši městskou část nadobro uzavřela kapitola podvodné investice do Key Investments. Koalice si v tajném hlasování bez účasti opozičních zastupitelů odhlasovala prodej zbylých cenných papírů pod cenou. Ztráta tohoto obchodu je tedy konečně známa a činí celkem cca 123 milionů korun z původní investice cca 219 milionů. Nikdo z bývalých radních za tuto lumpárnu není nikterak zodpovědný, zaznívá z radnice. Současná koalice opoziční návrhy na stíhání viníků jednomyslně odmítá.
Na jaře jsme upozornili na „monitoring sociálních sítí“, který má být součástí práce tiskového mluvčího. Kromě vyhozených 40 000 Kč měsíčně prakticky z okna se z monitoringu vyklubalo převážně sledování facebookových účtů opozičních zastupitelů. Nesmyslné utrácení v oblasti monitoringu médií tak pokračuje dál, jen se střídají dodavatelé služeb.
Po několika upozornění a rozborech od opozičních zastupitelů na předraženou službu wifi „ZDARMA“, která stála občany přes 5 milionů korun ročně (již od roku 2008), byla v září tato smlouva ukončena. Zřejmě jste si toho ani nevšimli, protože služba byla téměř nefunkční. Trochu mě děsí slib odpovědné radní Cabrnochové za sekci IT, že se obdobná forma wifi pro občany opět připravuje.
Na jaře jsme spoluiniciovali kampaň za prosazení nulové tolerance hazardu, kterou podnítilo rozšíření casina v Turnovského ulici na Solidaritě. Kompetentní radní B. Zoufalík (aktuálně Nezávislý) v této oblasti zatím nekoná.
V květnu jsme rozpletli mafiánskou klientelistickou chobotnici, která stojí za pořádáním kulturních akcí pro občany a která nás ročně přijde na několik milionů korun. A bohužel se vedení radnice nepoučilo  a organizaci nové kulturní veselice nazvané „Žij s hudbou s Prahou 10“ svěřilo nové agentuře blízké radnímu Počarovskému /TOP 09/. Na tento rok se dá dokonce předpokládat navýšení prostředků na tyto estrády, protože budou na podzim volby a bude přece třeba zviditelnit správné politiky.
Další pořádnou chobotnici jsme objevili v údržbě a budování dětských hřišť. O problematice podrobně informoval Zastupitelstvo občan Petr Beneš. Opět se nic ve vládnoucí koalici nestalo.
Velkou kapitolou loňského roku byl i provoz na Horském hotelu v Jánských lázních, který vlastní jedna z městských akciových společností. Na jaře se uspořádala sezení na každé ZŠ, kde zástupci vedení radnice vysvětlovali rodičům, jak je vše úžasné a zalité sluncem. Byly rozdány účelově, nicméně neskutečně amatérsky zpracované, nic neříkající dotazníky. Z manipulativních otázek samozřejmě nemohlo vyjít nic jiného, že rodiče chtějí zachování škol v přírodě, a to na našem hotelu. Bohužel celkové výsledky nebyly nikdy zveřejněny pro prostudování veřejností. A co čert nechtěl – původně (podle vedení radnice) bezproblémový hotel byl uzavřen pro pobyty dětí a to jednoduše řečeno z důvodu hygieny a zanedbaného zařízení na hotelu. Slovy zastupitele Rázla (ČSSD) „pro neskutečný bordel na horském hotelu“.
Dalším problémem, který trápil a rezonoval mezi občany, resp. rodiči dětí byla nešťastně zvolená spádovost při zápisu do MŠ a to podle seznamu ulic. Od radního pro oblast školství Počarovského (TOP09) byla  pro nadcházející školní rok přislíbena změna. Podrobněji však o tomto radnice dosud neinformovala.
Vstřícnou aktivitou koalice mělo být rozdávání poukazu na knihy pro žáky ZŠ. Bohužel nebyla dobře vyřešena realizace, z čehož vyplývá i výsledek rodičů, kteří tento benefit pro své děti využili.  Z celkového počtu dětí (tj. od 3.třídy, nižší ročníky nebyly, bez zdůvodnění, zapojeny) je to přibližně necelých 38 %.
Nevalně se naše městská část proslavila i díky farmářským trhům, a to nejprve prodejem medu z Číny, který prodejce vydával za pošumavský a v druhém případě to bylo programem na akci „Staročeské trhy“. Součástí programu byl i živý medvěd, o kterém pan chovatel velmi zajímavě informoval, a návštěvníkům se to líbilo.  Celá akce byla nejprve odprezentována na facebooku radnice a poté, co se snesla vlna kritiky, tak okamžitě zcela pokrytecky odsouzena starostou Novákem (ČSSD) a radní Cabrnochovou (SZ).
Koaliční resty pro letošní rok
Naše městská část nadále čeká na kulturní koncepci, která měla být dle původních předpokladů během loňského roku, po několika letech příprav, dokončena. Absence kulturní koncepce vynikla při nesmyslném záměru výstavby stacionárního podia Strašnická v odhadu za 5 mil. Kč, který loni v lednu předložil radní Tomáš Pek (TOP09) a jehož funkci nikdo nebyl schopen objasnit.
Od srpna loňského roku se táhne správní řízení ve věci podkladů ke KD Eden, které dle radnice fakticky neexistují, leč při kontrole z archivu hl. m. Prahy byly překvapivě předloženy a následně opět ztraceny.
Nadále čekáme, i přes apely opozičních zastupitelů, na obnovení vydávání radničních novin v tištěné podobě. Dalším významným restem zůstává, stejně jako v předchozích letech, problematika parkování, kterou současná koalice „vyřešila“ odkazem na nutnost vypracovat další studii.
Coby pověstnou třešničku tvoří zřízení komunitní ledničky, kterou v rámci Agendy 21 intenzivně a zcela bezvýsledně řeší už rok kompetentní radní Ivana Cabrnochová (Zelení).
Protože jsme opozice konstruktivní, neleníme a chystáme jarní vydání Pirátských listů o dění v naší městské části. V pirátském participativním rozpočtu se nám na ně podařilo vybrat 54.500 Kč. Pokud byste nám chtěli přispět a třeba i malou částkou pomoci složit chybějících zhruba 20 000 Kč, můžete poslat Pirátům dar na transparentní účet č.: 2100048174/2010. Nezapomeňte do specifického symbolu uvést číslo: 190110, pak Váš dar podpoří přímo vydání novin na Praze 10.
Vaše zastupitelka, Jana Komrsková