Nové zastupitelstvo hlavního města Prahy si s rozpočtem pospíšilo a už v prosinci schválilo první provozní rozpočet na rok 2019. Většinu investičních akcí ale ještě čeká projednání ve Finančním výboru a jednání zastupitelstva v následujícím měsíci. Pavel Hájek, náš pirátský zástupce v magistrátním Finančním výboru, proto vytáhl z návrhu investic ty projekty, které pravděpodobně podpoří hlavní město na území naší městské části Praha 10 v roce 2019.

Drážní promenáda – celkové náklady 200 mil. Kč (Pozn.: pouze 3 mil. Kč na rok 2019)

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Vozovnou Strašnice a Průběžnou – celkové náklady 49,2 mil. Kč

Sanace opěrných zdí Pod Táborem – celkové náklady 53,7 mil. Kč

Rekonstrukce areálu Práče (Lesy hl. m. Prahy) – celkové náklady 11,8 mil. Kč

Parkoviště P+R Depo Hostivař – celkové náklady 300 mil. Kč

Rekonstrukce Malešická – celkové náklady 40 mil. Kč

Rekonstrukce Průmyslové ulice – celkové náklady 100,3 mil. Kč

Rekonstrukce Vršovická – celkové náklady 105,5 mil. Kč

Chodník Práčská – celkové náklady 4 mil. Kč

DDM Pracoviště Zahradní Město – celkové náklady 5,6 mil. Kč

Výstavba tělocvičny Voděradská – celkové náklady 143 mil. Kč (Pozn.: pouze 4,5 mil. Kč na rok 2019)

ZUŠ Bajkalská, P10 – přístavba pavilonu B – celkové náklady 16 mil. Kč

ZŠ a MŠ logopedická, P10 – výstavba objektu Přípotoční – celkové náklady 36 mil. Kč

Domov pro seniory Zahradní Město (reko budova B) – celkové náklady 4,5 mil. Kč

Domov pro seniory Malešice (kotelna) – celkové náklady 7 mil. Kč

Hřbitov Vršovice (reko ohradní zdi) – celkové náklady 7 mil. Kč

Všechny uvedené stavby jsou především na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy, investicím do majetku ve svěřené správě Prahy 10 se bude věnovat především rozpočet naší městské části, jehož schválení je plánováno na březen 2019.