Tématem zastupitelstva MČ Praha 10 konaného dne 30.9.2020 bude dlouho připravovaná rekonstrukce naší radniční budovy Vlasta. Vzhledem k tomu, že ve veřejném prostoru cirkuluje mnoho nepřesných a někdy i záměrně zkreslených informací, rádi bychom se k nim vyjádřili a uvedli na pravou míru.

Kolik projekt bude stát a jak bude placen?

Očekávané náklady jsou 915 milionů korun, 219 milionů by měly pokrýt dotace z Operačního programu životní prostředí na snížení energetické náročnosti objektu. Městská část zároveň požádala hlavní město Praha o finanční výpomoc ve výši 500 milionů, žádost už schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Financování tedy bude vícezdrojové. Městská část tuto bezúročnou půjčku rozložila do 25 let, takže roční splátku 20 milionů městská část zvládne splácet zcela bez problémů. Po rekonstrukci bude možné nadále pronajímat volné prostory budovy dalším subjektům, což znamená dodatečný příjem rozpočtu. Přesný rozpočet bude známý po dokončení dokumentace, reálná cena pak po vysoutěžení zhotovitele rekonstrukce (ideálně v 2. polovině roku 2021).

Jak je to s peticí proti miliardové radnici?

V našem volebním programu pro poslední komunální volby před dvěma lety máme jasně napsáno, že dořešíme rekonstrukci budovy Vlasta a nikdy jsme tuto rekonstrukci nelimitovali konkrétní částkou. Je nám totiž jasné, že nárůst ceny rekonstrukce je dán především všeobecným zdražením stavebních prací, inflací a použitím moderních technologií. Částka, za kterou chtěla radnici stavět rada městské části pod vedením starosty Bohumila Zoufalíka, má v roce 2020 zcela jinou hodnotu než v roce 2014, kdy se tehdejší zakázka zvažovala.

Zvládla by městská část financovat rekonstrukci radnice z vlastních zdrojů?

Předchozí vedení radnice rozhodlo v roce 2017 o tom, že chce jít cestou rekonstrukce stávající budovy radnice. Pokud bychom od rekonstrukce ustoupili,  nebylo by možné čerpat od Magistrátu a Ministerstva životního prostředí půjčku resp. dotaci. Novou budovu bychom neměli z čeho uhradit, protože předchozí vedení zanechala MČ ve velmi špatné finanční kondici, která silně omezuje možnosti pro investiční projekty velkého rozsahu. Nehledě na to, že městská část nemá ve svém vlastnictví žádný pozemek, který by byla vhodný pro stavbu a nebyla by nutná změna územního plánu, která v Praze trvá i několik let, což v naší situaci není možné. Častý demagogický argument TOP09, že předchozí vedení radnice zanechalo na účtu rezervu 1,3 miliardy Kč je zcela účelový, protože zároveň po sobě zanechalo rozpočet ze ztrátou přesahující miliardu korun s nasmlouvanými investicemi na několik let dopředu. Žádná skutečná rezerva tedy neexistovala. 

Jak je to s “levnější” variantou výstavby nové radnice?

Opozice v poslední době taky argumentovala nabídkou společnosti Landia, která tvrdí, že nová radnice se dá postavit o 100 milionů levněji než rekonstruovat Vlastu. Tato nabídka uváděla teoretické náklady stavby, ale neřešila zásadní výdaje na pořízení vhodného pozemku. Z toho důvodu není nabídka společnosti Landia porovnatelná s odhadovanou cenou rekonstrukce. Nabídku si neobjednala MČ, ale společnost ji zpracovala ze své vlastní iniciativy a poté ji představila vedení Prahy 10.

Navíc by stavba nové budovy, i vzhledem k délce stavebních řízení v ČR, trvala výrazně déle. To by vyžadovalo další průběžné a nákladné investice do oprav a častých havarijních stavů budovy Vlasty, která už svou životnost významně přesluhuje. Pro představu Vlasta ročně spolyká okolo 20 milionů korun za nutné rekonstrukce a zbytečně vynaložené energie.

Opravdu je potřeba s rekonstrukcí spěchat?

Ano, budova je v naprosto nevyhovujícím stavu a tak časovanou bombou. Do budovy zatéká, okna budovy netěsní což neúměrně zvyšuje náklady na energie. V zimě se téměř nedá regulovat teplota topení. V havarijním stavu je také hliníková elektroinstalace, protože do kabelových tras pravidelně zatéká voda z přilehlé terasy. Je také nutné odstranit nebezpečné materiály obsahující jedovatý azbest. Proto není možné rekonstrukci dále odkládat. V zimě těžko vytopitelná a v létě se přehřívající  budova má nevyhovující vliv na podmínky na pracovišti. 

Jak bude vypadat nová radnice?

Vizualizace úřad zveřejnil na svých webových stránkách. Charakteristické rysy původní budovy budou zachovány. Budova získá úplně nový plášť, střechu i interiéry. Solární panely sníží výdaje na energie. Během rekonstrukce vznikne také retenční nádrž na dešťovou vodu, která tak neskončí v kanalizaci, ale poslouží k zavlažování zeleně v blízkosti radnice. To bude znamenat další dlouhodobé úspory.

Občané budou také moci zapomenout na stísněné prostory radnice. Vzniknou příjemné vyčkávací zóny v centru každé budovy úřadu tak, aby se každý člověk cítil komfortně a bezpečně.

Jak bude rekonstrukce probíhat?

Původně jsme počítali s tím, že úřad zůstane během rekonstrukce v omezené míře v budově, ale od tohoto záměru jsme museli ustoupit, takže celý úřad se dočasně přestěhuje na jiné místo. Cílem tohoto stěhování je, aby se rekonstrukce maximálně urychlila a nová radnice mohla občany uvítat už v průběhu roku 2024 či 2025.