…alespoň toto plyne z projektu radního pro školství Mgr. Ondřeje Počarovského.
Radnice Prahy 10 přišla v průběhu měsíce září s chvályhodným projektem nazvaný „Projekt Aktivní město Praha 10 – podpora čtenářské gramotnosti na prvním stupni ZŠ – podzim 2017″ rozhodla podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti. Na tento počin, jehož realizaci zahájila počátkem měsíce října 2017, vyčlenila 2,2 milionu korun.
Nejasné stanovení data narození dítěte
Podmínkou pro přiznání příspěvku je dle smlouvy s firmou Up Česká republika s.r.o., která poskytla softwarovou aplikaci pro distribuci finančního příspěvku, je trvalé bydliště dítěte na území Prahy 10 a datum narození v rozmezí od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2008. Na oficiálním facebookovém účtu Prahy 10 je však deklarováno časové rozpětí narození do 30. 9. 2009. Na propagačních letáčcích distribuovaných rodičům, na kterých byla uvedena pouze otázka, zda mají rodiče dítě na základní škole, nebyla o datu narození dítěte ani zmínka.
Proč děti v první a druhé třídě nemají na příspěvek na knihu nárok?
Autorka knihy „Postupné rozvíjení čtenářských dovedností ve škole“, Kateřina Šafránková, uvádí „Je klíčové získat děti pro čtení co nejdříve – když děti do osmi let věku nezískají dobré čtenářské návyky, budou pak své spolužáky vždy dohánět, na zvládnutí této dovednosti budou muset později vynakládat mnohem větší úsilí“.
Proč tedy děti v první a druhé třídě nebyly do nároku na příspěvek na knihu zařazeny? Dílčí vysvětlení přináší vyjádření radního pro oblast školství, Ondřeje Počarovského (TOP09), v jedné facebookové diskusi: „Rozhodli jsme se cílit na děti od 3. do 9. tříd a nikoli na prvňáky a druháky proto, že v prvních dvou ročnících ZŠ se děti teprve učí číst a postupně si budují čtenářské návyky. Podporu jme ale zvolili takto i proto, že mnoho dětí se zhruba v období třetí třídy začíná potkávat s dalšími vymoženostmi, jako jsou telefony nebo tablety, a to je situace, kdy čtení a rozvíjení čtenářských návyků je jaksi potlačováno nebo ovlivňováno právě těmito technologiemi. Navíc moje osobní zkušenost je taková, že děti začaly řádně číst a projevovat kontinuálnější zájem o čtení až od třetí třídy. Ono je to i logické z hlediska vývoje dětí, udržení pozornosti etc….“.
Přihlédneme-li k faktu, že v příloze č. 1 rámcové smlouvy se je uveden celý název akce jako „Projekt Aktivní město Praha 10 – podpora čtenářské gramotnosti na prvním stupni ZŠ – podzim 2017“, jeví se vysvětlení pana radního Počarovského pro absence první a druhé třídy přinejmenším jako velmi rozpačité.
Vyplácet benefity se vyplácí
Společnost Up Česká republika s.r.o. má dle smlouvy nárok na 5% odměnu z celkové částky transakcí. To může v případě 2,2 mil. Kč dosáhnout přibližně 110.000,- Kč. Je však dobré mít na zřeteli, že společnost Up Česká republika s.r.o. bude mít ještě provizi na straně knihkupce (např. u stravenek se pohybuje kolem 5-7%). I proto se dodavatelé stravenek předhání a provizi na straně zákazníka (v našem případě tedy radnice) velmi často nepožadují!
Radnicí zvolená forma rámcové smlouvy s dodavatelem je svérázná v tom, že umožňuje vyhnout se výběru dodavatele na základě zákona o zadávání veřejných zakázek. Každou jinou službu nad 2.000.000,- Kč by musela radnice veřejně soutěžit. Takto může přidělit zakázku na dodavatele benefitních poukázek v režimu zakázky malého rozsahu do 500.000,- Kč (tolik totiž dle čl. IV., bod. 2 rámcové smlouvy činí maximální výše odměny pro dodavatele.) bez soutěže. Zvolená forma rámcové smlouvy však umožňuje „protočit“ až 10.000.000 Kč!
Jako drobnost se potom jeví chybné přiřazení přílohy smlouvy s harmonogramem projektu, která místo k příslušné smlouvě o knižních poukázkách, ve které se na přílohu odkazuje, je přiřazena právě k smlouvě rámcové, či zmínka o elektronické databázi smluv Městské části Praha 6 (v bodě 3 čl. VIII). Zmínka o Praze 6 se do „desítkové“ smlouvy zatoulala patrně při přepisu smlouvy, jelikož MČ Praha 6 projekt Aktivní město od měsíce září rovněž spustila, byť v jiné formě.
Registrace bez vysvětlení
Na webových stránkách Aktivního města (www.aktivnimesto.cz), prostřednictvím kterých rodič  registruje své dítě, vyplněním osobních údajů uděluje souhlas se zpracováním dat. Poučení o jaký souhlas se jedná, a za jakým účelem se poskytuje, na přihlašovací www stránce zcela chybí. Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů přitom ve svém § 45, odst. 1, písm. a) uvádí, že: „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování. Za tento přestupek lze shodného paragrafu, odst. 3 uložit pokutu do 5 mil. Kč.“
Dobrý záměr, zbabraná realizace
Se záměrem podpory čtenářské gramotnosti u dětí lze jen souhlasit a zaslouží si pochvalu. Je proto velká škoda, že ideové (vynechání I. a II. ročníku) i technické pojetí realizační fáze záměru utrpěly značné nedostatky. Doufejme, že příslib radního Počarovského z úvodní reportáže, že po vyhodnocení projektu dojde k jeho vylepšení, nebyl planý.
Přejeme Vám příjemný blížící se advent.
Michal Kočí