Zachováme “Chodníkový program” – zkvalitňování povrchů chodníků pro lepší podmínky chůze a vytváření bezbariérovosti. Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 pro zbytek volebního období 2014–2018

Peníze, po kterých si šlapeme

Chodníky v naší městské části mají různé vlastníky. Část z nich je vybudována na soukromých pozemcích, některé jsou ve správě TSK hl. m. Prahy a ty ostatní spadají do péče naší městské části. Vybudovat, nebo rekonstruovat chodník ve správě MČ Praha 10 je tajným snem každé stavební firmy. Při podpisu objednávky nemusí firma uvádět takové drobnosti je jeho délka, použitý materiál, nebo odkud kam vlastně povede. To v naší čtvrti zřejmě není podstatné.

Takže jak na to? Nejprve si založíte společnost. Postačí základní vklad 1.000 Kč. Nemusíte mít zkušenosti, techniku, webové stránky, ani reference. Proč také, když si tuto firmu sami sobě doporučíte?

Firma JaStagr s.r.o

Pro pochopení výše uvedeného je třeba učinit krátký exkurs do registru smluv. Tato firma v nedávné době vybudovala chodníky v celkové hodnotě 1.204.804 Kč1. Co můžeme zjistit o této společnosti? Třeba to, že se sice nezaobírá překvapivě stavebními pracemi, nýbrž obchodem, výrobou a službami. Byla založena 29. 12. 2016, nelze na ni dohledat žádný oficiální kontakt, ani reference a dle dostupných údajů v registru smluv získala zakázky výhradně od MČ Praha 10, a to vždy do 500 tis. Kč, tedy bez nutnosti výběrového řízení. Veškeré uvedené zakázky byly zadány v rozpětí 1. 12. 2017 až 5. 12. 2017.

Firma AQIK s.r.o.

V oblasti budování chodníků v Praze 10 působí i firma AQIK s.r.o. Ta například budovala chodník v ulici Benešovská za 501.550 Kč. Ani zde není uveden počet metrů, materiál a odkud kam vede. Ač je objednávka formulována tak vágně, že nelze rozpoznat, zda je dílo odvedeno v řádné kvalitě, rozsahu či za přiměřenou cenu, nic nebránilo vystavit objednávku na vícepráce na uvedeném chodníku ve výši 83.613 Kč. Stejně familiární je i formulace objednávky na vybudování chodníku v ulici Jakutská. Jen uvedené příklady jsou ve výši 1.189.479 Kč.

Dva z jednoho města?

I člověka znalého poměrů Prahy 10 zarazí, že sídlo firmy AQIK s.r.o. je shodné s bydlištěm jednatele firmy JaStagr s.r.o., Stanislavem Pelcem, tj.: Benátecká 1369, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. V naší městské čtvrti o podobné náhody není nouze. S odkazem na protikorupční strategii Prahy 10, což je oficiální manuál naší městské části, podali Piráti tajemníkovi ÚMČ Praha 10 podnět stížnosti k prověření transparentnosti zadání uvedených zakázek a faktu, zda při jejich zadání nedošlo k naplnění skutku korupčního jednání.

Žádali jsme zejména o doložení:

  • na základě jakých kritérií byly firmy JaStagr s.r.o. a AQIK s.r.o. vybrány,
  • jakým způsobem bylo dílo vzešlé z uvedených objednávek převzato ÚMČ Praha 10, když v objednávce není specifikován konečný stav (rozsah a kvalita) díla,
  • kdo dílo převzal,
  • jak je v praxi, tedy i v těchto případech naplňováno znění protikorupční strategie MČ Praha 10, že:
  • „I v případě ostatních zakázek malého rozsahu je pravidelně oslovováno více dodavatelů, aby byla zajištěna pluralita cenových nabídek“ – kolik firem bylo osloveno ve výše uvedených případech?

  • Odbor, pro nějž je zakázka zadávána, provádí po jejím ukončení hodnocení dodavatele v elektronické evidenci dodavatelů. – jak byly hodnoceny firmy JaStagr s.r.o. a AQIK s.r.o.?

„Na základě uvedených skutečností není možné konstatovat, že se jedná o korupční jednání.“

Touto větou uzavřel zástupce tajemníka, JUDr. Josef Veselý, odpověď na náš výše uvedený podnět. V odpovědi ÚMČ Praha 10 je zajímavé, že údaje z obchodního rejstříku či registru smluv považuje úřad za pouhé domněnky: „Výhrady k vzniku a fungování společnosti JaStagr s.r.o. bereme na vědomí. Městská část ale nefunguje na bázi domněnek. Neoslovení společnosti ze subjektivních důvodů by bylo z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek diskriminační“. Co na tom, že předmět podnikání firmy JaStagr s.r.o. „výroba, obchod, služby“ má k budování chodníků poměrně daleko. Otázkou tedy zůstává, proč v této zakázce nebyla oslovena například i společnost McDonald´s nebo Tesco.

V odpovědi rovněž stojí, že je možné napříště pro zvýšení informovanosti do objednávek doplnit výměru rekonstruovaného úseku chodníku, použitý materiál a případně i přehled dotčených parcelních čísel, avšak dle „našeho názoru bude i po doplnění těchto údajů objednávka formulována jen obecně“. Každé zpřesnění objednávky zvyšuje předpoklad úspěšnosti případné reklamace, to asi město nezajímá. Tento fakt by měl však trápit zejména zástupce zadávajícího odboru, Bc. Martina Pecánka, který dílo přebírá.

Na jiném místě odpovědi se uvádí, že u větších rozsahů prací jsou oslovováni alespoň tři dodavatelé. Jak tedy došlo k oslovení firmy JaStagr? Společnost AQIK s.r.o. poskytla úřadu informaci, že společnost JaStagr s.r.o. má dostatečnou volnou kapacitu. Jak by to mohli nevědět, když je spojuje jedna osoba Stanislava Pelce. Doufejme tedy, že při oslovování potencionálních dodavatelů nemají všichni zájemci shodné majitele či jednatele.

Praha 10 má již mnoho let zpracovanou a poměrně draze zaplacenou tzv. „Protikorupční strategii“. O jejím faktickém používání v praxi svědčí i skutečnost, že úřad MČ Praha 10 vůbec nezaznamenal, že si v roce 2016 zadal a uhradil její aktualizaci a příslušný odbor se domnívá, že stále platí její text z roku 2011. O protikorupční strategii MČ Praha 10 jsme psali již dříve zde.

Méně zakázek = žádný problém

Letos se prý předpokládá nižší objem rozpočtových finančních prostředků na rekonstrukce chodníků, lze prý tedy očekávat omezení rozsahu prací v této oblasti, a tedy méně zakázek.

Problém je tedy tímto patrně vyřešen.

Pro pobavení přikládáme ještě fotografii sídla STAVEBNÍ společnosti firmy AQIK s.r.o. ( bydliště jednatele firmy JaStagr s.r.o.). Věříme, že do příští zakázky nespadne majitelům na hlavu.

Sídlo firmy JáStagr:

dum

Michal Kočí

1 Ceny jsou uvedeny vč. DPH