Blog Archives

Vysvědčení rady MČ Praha 10 za šk. rok 2022 – 2023

Na klasifikační konferenci hodnotil pedagogický sbor třídní kolektiv Rady MČ Praha 10 ve školním roce 2022/ 23 z hlediska akivity ve výuce, z pohledu přípravy do hodin, chování, zájmového seberozvoje, sebeprezentace či absence.

Sbor dobře prospívajícím blahopřeje, ty ostatní nabádá k nápravě.

Pedagogický sbor bude prospívání všech žáků Rady nadále pečlivě sledovat a je samozřejmě připraven všem svým žákům všestranně nadále pomáhat.

 

 

 

Klasifikace ve formátu PDF:  Vysvedceni_-_Rada MČ_Praha_10 2022-2023 

 

 

Útěk koaličních zastupitelů z kontrolního výboru

Pokud sledujete politiku na Praze 10, tak Vám určitě neunikly trapnosti s volbou předsedy kontrolního výboru (KoV). Koaliční zastupitelé si nevyzvedávají hlasovací lístky a tím sabotují volbu. Přesto se na sociálních sítích místostarosta David Kašpar chlubil, jak to pěkně v koalici vymysleli, když svoláním a řízením KoV pověřili Mgr.Adama Šilara.

Mgr.Šilar byl zjevně tak nadšený z nové „funkce“, že si nepřečetl ani usnesení, kterým byl zvolen, ani jednací řád výboru a už vůbec ne zákon. Přestože tedy bere 75 tis. Kč měsíčně, zneužil ke svolání tajemníka výboru a napodepisoval dokumenty, k jejichž podpisu nebyl zmocněn, čímž porušil zákon.

Když byli s těmito fakty on a další zástupci koalice na jednání KoV konfrontováni, po několika minutách zbaběle utekli z jednání výboru, který tak musel jednat bez nich. Což byla škoda, protože by se mohli vyjádřit v rámci zahájené „Kontroly nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy KoV Mgr. Šilarem“.

Zbývá tak jen doufat, že na příštím zastupitelstvu bude už předseda KoV zvolen a všichni budeme ušetřeni tohoto nezákonného kutilství ze strany ODS, TOP 09 (Společně pro Prahu 10) a VLASTY.

Zápis z předmétného jednání kontrolního výboru:

1

2

3

4

5

MČ Praha 10 bude rekonstruovat budovu svých jeslí

Desátá městská část připravuje rozsáhlou rekonstrukci budovy v Jakutské ulici. Ta byla postavená v 60. letech minulého století a od té doby slouží dětem předškolního věku – původně zde byly jesle, v posledních letech v objektu fungují dětské skupiny.
Nyní Desítka chystá kompletní přestavbu budovy, Rada dnes schválila vypsání veřejné zakázky na její rekonstrukci.

Dětské skupiny provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace radnice a navštěvuje je 55 dětí od jednoho roku do 3 let. Tři dětské skupiny v Jakutské jsou k dispozici jak na celoměsíční docházku, tak na příležitostné hodinové hlídání.

Hodláme výrazně zvýšit pohodlí zázemí dětí, proto jsme na Radě dali zelenou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu letitou budovu, bude po skončení stavebních prací nové prakticky všechno. Podchycením základů zlepšíme statiku objektu, postavíme novou kuchyň, střechy se solárními panely, terasy v nadzemním podlaží se opět budou moci využívat, samozřejmostí jsou úplně nové toalety či okna.

Samotné stavební práce budou zahájeny na podzim a měly by trvat 12 měsíců, dětské skupiny budou po tu dobu přesunuté do budovy mateřské školy Jasmínová. O skupiny mají naši rodiče dlouhodobě velký zájem. Určitě si zaslouží, aby jejich děti trávily svůj čas v moderním prostředí, v kterém budou jistě spokojenější. Stávající budova je de facto technicky ve stavu z 50. let minulého století,“ říká náš radní Michal Kočí pro sociální oblast, zdravotnictví a rodinnou politiku. „Cílem dětských skupin je podpořit rodiny při slaďování pracovního a osobního života,dodává.

 

 

Otevíráme „novou Malinovou“! Rekonstrukcí a úpravami projde ještě 7 dalších dětských hřišť

Desátá městská část pokračuje v modernizaci svých dětských hřišť. Od července bude po kompletní rekonstrukci otevřené hřiště Malinová, šest dalších prostorů pro hraní dětí a relax rodičů bude opraveno do konce prázdnin. Na podzim se radnice pustí do rekonstrukce hřiště Přípotoční.

Výraznou proměnou prošlo dětské hřiště Malinová. Rozsáhlá plocha na Zahradním Městě se může nově pochlubit zcela novými herními prvky a opravenými povrchy, z nichž část byla zatravněná. „Vypíchla bych velké sestavy pro lezení i hru v písku a pískoviště, které dříve nebylo pevně vymezené. Samozřejmostí jsou houpačky, skluzavky či péráky,“ říká naše místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková. „Nyní už na místě probíhají poslední přípravy a na začátku prázdnin hřiště otevřeme,“ popisuje Jana a doplňuje, že v případě Malinové se jedná o jednu z největších rekonstrukcí veřejně přístupných hřišť, kterou radnice za poslední roky realizovala – investovala do ní 3,6 milionu korun a odstartovala ji začátkem května.

Další 4 miliony korun z radničního rozpočtu půjdou do kultivace dětských hřišť Čestlická (Benická), Jahodová, Jiřího Karena, Nučická, do hřiště na náměstí Svatopluka Čecha a do sportoviště Práčská. U hřišť Jiřího Karena, Jahodová a Nučická navíc rozšíříme herní plochy, v prvním případě na základě žádosti místních obyvatel,“ upřesňuje Jana. Na všech místech dojde k údržbě či úpravě herních ploch a prvků.

Na kompletní rekonstrukci čeká dětské hřiště Přípotoční, které se nachází nedaleko stadionu Bohemians. Městská část si na ni vyčlenila 5 milionů korun a práce budou probíhat na podzim tohoto roku.

To „své“ hřiště si můžete vyhledat třeba zde.

„Nová Malinová“

„Nová Malinová“

„Nová Malinová“

Desátá městská část podpoří služby pro děti a mládež, Ulitě a YMCE poskytne 3,2 miliony korun

Ve 13 letech si zkusit poprvé nakrájet papriku, zjistit, že na hory jsou lepší pohorky než tenisky, že existují různé názory na stejnou věc či se poprvé v životě zažít pocit spolupráce na společném cíli, třeba při vaření, neboť jinak bude hlad.

Při tom mít možnost svěřit se svými starostmi ať už z rodiny, ze školy, z partnerských vztahů či třeba se zdravím.

To vše nabízí sociální služby pro děti a mládež, které na Praze 10 působí, nově i klub Decima ve Vršovicích. (O potřebě vzniku takového klubu jsme dříve psali zde).

Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém jednání v pondělí 11.4.2022   schválilo významnou finanční podporu na provoz nízkoprahového zařízení a terénní služby pro děti a mládež. YMCE, která u Botiče provozuje klub Decima, poskytne 2,5 milionu korun. Domě dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Streetwork Bezíže, pak radnice na terénní činnost přispěje 700 tisíci korunami.

Nízkoprahové zařízení Decima na území desáté městské části funguje od roku 2021. Ve Vršovicích ho provozuje YMCA, nejstarší mládežnická organizace na světě, která uspěla ve veřejné nabídce na pronájem nebytových prostor.

„Nízkoprahový klub na Desítce dlouhodobě a citelně chyběl! To, že se ho podařilo postavit a zprovoznit, považuji za velký úspěch a malý zázrak. Služby poskytované Ymcou na Praze 10 historicky chyběly. Desítkové děti musely dříve takové služby využívat mimo naši městskou část. Klub pro děti a mladistvé ve věku 6-19 let, kteří se mohou na multifukčním hřišti i ve velmi dobře vybavených vnitřních prostorech věnovat rozmanité zájmové činnosti a současně mají možnost řešit s kvalifikovaným personálem své životní situace, například potíže ve škole, v rodině, partnerských vztazích či s nevhodným životním stylem. YMCA je navíc velice aktivní při pořádání akcí pro veřejnost.“ shrnuje náš radní Michal Kočí pro sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Terénní program Streetwork Beztíže je naproti tomu zavedenou sociální službou, kterou na Desítce poskytuje DDM Praha 3 – Ulita již od roku 2012. „Buduje podpůrnou a preventivní sít‘ pro děti a mládež. Působí napříč naší městskou částí, zejména na místech, kde dochází k vyšší koncentraci cílové, zejména se jedná o dopravní uzly, parky, ubytovny, hřiště, nákupní centrum Eden. Organizace rovněž pořádají mimopražské pobyty, při kterých klienti z řad mládeže poznávají lépe sebe sama a zdokonalují se v sociálních dovednostech,“ upřesňuje radní Kočí.

„Ulita a YMCA spolu úzce na území Prahy 10 spolupracují a jejich činnost směrem k dětem a mládeži se velmi vhodně doplňuje,“ dodává Michal Kočí.

MČ Praha 10 připravuje unikátní rekonstrukci dětského hřiště

Dětské hřiště Sobotecká na Vinohradech projde rekonstrukcí. Podnět na úpravu plochy vzešel od občanů, kteří v okolí žijí, rekonstrukci městské části navrhl jejich zaměstnavatel, společnost CDN77. Ta bude projekt financovat, hřiště ale bude dál provozovat MČ Praha 10. Podobná spolupráce soukromé firmy, veřejné správy a místní komunity je v Česku ojedinělá.

„Naše městská část aktuálně spravuje takřka stovku hřišť a sportovišť. S návrhem, s nímž přišla společnost CDN77, jsem se ale setkala poprvé. Jedná se o unikátní propojení sektorů, které spolu doposud příliš nespolupracovaly. Zároveň přesně zapadá do našeho konceptu a vize řízení městské části: Poslouchat občany, diskutovat s nimi a podporovat jejich aktivitu a podíl na rozhodování o důležitých věcech v místech jejich bydliště tak, aby byli se svým okolím spokojeni,“ říká naše místostarostka Jana Komrsková pro oblast životního prostředí.

Architekti připravili první návrh rekonstrukce, včetně vizualizace. Ten zástupci vršovické radnice, CDN77 a Partera v polovině ledna společně představili místním občanům přímo na hřišti. „Bylo to velmi konstruktivní setkání. Na místě jsme zodpověděli všechny dotazy a ještě do konce ledna sbíráme podněty, které mohou lidé posílat mně osobně na mail jana.komrskova@praha10.cz nebo prostřednictvím našich sociálních sítí. Náměty veřejnosti budeme moci do projektu zapracovat, následovat budou zpracování projektové dokumentace a nutné povolovací procesy. Ještě na jaře bychom chtěli začít s rekonstrukcí, do začátku prázdnin by měla být hotová,“ popisuje místostarostka Komrsková a dodává: „I rychlost celého procesu od prvotních kroků po zahájení rekonstrukce je pro nás, coby samosprávu, zajímavá. Soukromý investor totiž nemá tolik povinností, které stavební práce obecně prodlužují, jako my.“

Rekonstruované hřiště nabídne ještě větší paletu herních prvků – skluzavku, interaktivní tabuli či trampolínu. Naopak pískoviště zůstane zachované, zídka okolo něj budě nově koncipovaná jako jedna velká lavička. Přibydou pítko a mlhoviště, místo pro piknik bude zmodernizované a dojde k výsadbě nových stromů.

Spolupráce je koncipovaná tak, že městská část bude o projektu ve všech jeho fáz ích průběžně informovaná a může ho, i s ohledem na následnou údržbu, připomínkovat, ale případně dle svých potřeb i upravovat. Plocha mezi ulicemi Sobotecká a Chorvatská patří mezi větší dětská desítková dětská hřiště, po rekonstrukci bude multifunkčním prostorem pro děti od předškolního až po mladší školní věk.

Animovaná vizualizace proměny hřiště je k nahlédnutí zde.

 

Nabídka pronájmu konferenčních prostor pro desítkové organizace

Desítkové neziskové organizace dlouhodobě poptávaly možnost pronájmu prostor pro pořádání seminářů či workshopů za dostupné finanční náklady. (Nejen ony) tuto možnost od ledna 2022 mají.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) od 1. ledna 2022 nově nabízí pronájem moderního multifunkčního prostoru v Domově seniorů Zámeček v Moskevské ul. ve Vršovicích. Jedná se o dvě místnosti o celkové ploše 183 m2  – zasedací místnost pro cca 50 osob a přilehlý kinosál. Prostor nabízí bezbariérový přístup do budovy, barový kout i bezbariérové sociální zázemí. Mohou se zde samozřejmě konat i firemní akce, sousedská setkání, rodinné oslavy či schůze SVJ.  Jedná se o dobře dopravně dostupnou lokalitu (tram i vlak) v malebné části Vršovic.

Zájemci si mohou prostory pronajmout celoročně v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin. Bližší informace naleznete zde.

Nabídka pronájmu prostor je další z mnoha rozvojových kroků, které CSOP v tomto volebním období činí – rozšiřuje a zkvalitňuje paletu svých služeb a současně dbá na hospodárný provoz.

Plníme další bod desítkového pirátského programu v oblasti podpory rozvoje občanských a spolkových aktivit. Jsme prostě opět #Naprahuzměny!

Aby děti se zdravotním znevýhodněním nekončily v ústavech. Praha 10 má novou odlehčovací službu.

Hlavní město za podpory MČ Praha 10 spouští novou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Využívat ji mohou zejména rodiče nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou autistického spektra. Odlehčovací služba je poskytovaná v prostorné domácnosti na adrese U Vršovického nádraží 30/30 u parku Grébovka. Služba bude poskytována nejprve v ambulantním režimu, během jara 2022 začne sloužit i v pobytové formě.
Bude se jednat o první  pobytovou službu svého druhu na území hlavního města.
Při dobrém nastavení ji každý rok bude moci využívat několik desítek rodin. 

Na území hlavního města žije více než 2700 dětí se zdravotním znevýhodněním, které potřebují nějakým způsobem zvýšenou péči. Odlehčovací služby, které by rodinám nebo pečujícím pomáhaly zvládat každodenní zátěž, ale v hlavním městě dlouhodobě chybí. Vyčerpané rodiny tak vozí své děti do zařízeních v Mladé Boleslavi nebo v Náchodě. Nedostatek odlehčovacích služeb může vést k totálnímu vyčerpání rodin a  a k následnému umisťování dětí  do ústavů.

Jsme #Naprahuzmeny

Novou službu provozuje Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace hlavního města Prahy. MČ Praha 10 poskytla nově zrekonstruovaný bezbariérový prostor a poskytla finanční prostředky na stavební úpravy nezbytné pro poskytování služby. Odbornou pomocí významně pomohl spolek Péče bez překážek.

Byt pro odlehčovací službu se nachází v přízemí bezbariérového objektu v majetku MČ Praha 10. Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost a klidná lokalita v blízkosti rozsáhlého parku. Byt je koncipován tak, aby fungoval jako přirozené prostředí běžné domácnosti, na které jsou děti zvyklé. Je zde kuchyň, bezbariérová koupelna s toaletou a několik pokojů, aby děti měly dostatek prostoru a soukromí podle svých potřeb, pokud zrovna nebudou trávit čas ve společné místnosti.

„Služba bude zatím fungovat od 8 ráno do 8 večer, od pondělí do neděle. To už samo o sobě výrazně pomůže rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním, kteří tak získají čas na zasloužený odpočinek. Počátkem příštího roku navíc ještě dojde k překolaudování prostor na bytové, což umožní rozšíření poskytované péče a děti budou moci v zařízení i přespávat. Půjde o první takovou službu v Praze a já jsem velmi rád, že naše městská část může stát u jejího zrodu,“ říká pirátský radní Michal Kočí pro sociální oblast a zdravotnictví. „Odlehčovací služba ještě rozšíří paletu služeb v budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30, která se stává jakýmsi multifunkčním zdravotnicko-sociálním centrem,“ dodává Kočí.

Proč odlehčovací služby?

Úloha odlehčovacích služeb v podpoře pečujících rodin je zásadní, neboť spolu s asistencí a ranou péčí přispívají k prevenci únavy, vyhoření a přetížení pečujících. Pokud jsou tyto služby nedostupné, pečující nemají možnost si dostatečně odpočinout, jsou ohrožení depresí, zhoršuje se jejich zdravotní stav, celé rodiny se dostávají do sociální izolace, zejména matky se musejí kvůli péči často vzdát svého zaměstnání. Díky odlehčovací službě budou moci čerpat řádnou dovolenou, o děti bude během této doby postaráno „v Paprsku“.

Příběh Dorky

Tyto služby mohou využívat Pražané, podobně jako rodiče dvanáctileté Dorky, která má syndrom Dravetové, postihující oblasti motoriky i intelektu. Omezující jsou navíc nepředvídatelné epileptické záchvaty, které představují riziko úrazu. Mladá dívka vyžaduje přítomnost další osoby 24 hodin denně, mimo jiné také proto, že potřebuje dopomoc při všech běžných činnostech.

“Režim celé rodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu dcery. S manželem máme mladší zdravé dítě (7 let), kterému se také potřebujeme věnovat. To vše dohromady je zejména psychicky vyčerpávající. Abychom mohli pečovat dlouhodobě a bez vyčerpání, potřebujeme odpočinek. Potřebujeme čas i pro zdravého sourozence Dorky, aby mohly být uspokojeny i jeho zájmy jako sport nebo kulturní aktivity. Také máme obavy z toho, že pokud by se náš zdravotní stav nečekaně zhoršil, nemá se o Dorku delší dobu kdo postarat. Do pobytové odlehčovací služby jsme dceru dosud vozili do Mladé Boleslavi. Službu plánujeme využívat 3 – 4 dny v pracovním týdnu jednou za měsíc, o vybraných víkendech a školních prázdninách. Možnost využít novou službu přímo v Praze pro nás znamená zejména úsporu drahocenného času, následně i financí za dopravu do služeb mimo Prahu. Neméně důležité je pro nás i domácí prostředí služby, zaměřené na dětské klienty. Taková služba dosud v Praze chyběla,” říká Jarmila Neuwirthová, maminka Dorky.

Domácnost na Praze 10 je první z pětice nově zřizovaných odlehčovacích služeb, které by během dvou let měly zajistit odlehčení v péči pro stovky pražských rodin.

P.s.: „Něco navíc“

Radnice Prahy 10 pomáhá kompenzovat rodinám s dětmi se zdravotním handicapem část nákladů vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.
Školní docházka pomáhá integraci dětí, které nemají takové štěstí jako děti zdravé.
I v roce 2022 tak budou rodiny moct čerpat příspěvek od 20 do 25 tisíc korun v závislosti na tom, jaký druh školy studenti se zdravotním postižením navštěvují.
O dotaci je možné žádat :
  • za 1. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 2. do 31. 3. 2022;
  • za 2. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 7. do 30. 9. 2022.
    Více zde: https://praha10.cz/dotace

dům U Vršovického nádraží 30/30

zleva: Michal Kočí, Petr Beneš a Eva Horáková

MČ Praha 10 opět podpořila složky IZS na svém území. Předala jim vybavení a poskytla peníze na motivační odměny.

MČ Praha 10 podpořila složky integrovaného záchranného systému (IZS) na svém území a ocenila jejich práci. Policii a hasičskému záchrannému sboru věnovala vybavení v hodnotě 300 tisíc korun, městským strážníkům pak 400 tisíc na motivační odměny pro své zaměstnance.

Poskytnutí finančních a nefinančních darů v celkové hodnotě milion korun schválilo červnové Zastupitelstvo desáté městské části, v uplynulých dnech došlo k jejich samotnému předání. Náš radní Michal Kočí, který je ve vedení radnice odpovědný za bezpečnost, oceňuje konkrétní přínos každé z oceněných složek.

„U policie bych vyzdvihl, že dlouhodobě a koncepčně neřeší jen následky, tedy samotnou kriminální činnost, ale i to, jak jí předcházet. Přibližně jednou za měsíc probíhají bezpečnostně-preventivní akce, spojené s kontrolou vytipovaných rizikových míst. Oddělení prevence z krajského ředitelství pak pořádá přednášky ve školách či domovech seniorů, kde speciálně upozorňuje například na praktiky tzv. šmejdů,“ vypočítává radní Kočí, který policejnímu obvodnímu ředitelství Praha IV předal nové záchranářské nože, vesty a další vybavení v celkové hodnotě 300 tisíc korun.

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 pak může na motivační odměny pro své zaměstnance využít 400 tisíc korun od městské části. „Její práce je často nedoceněná, přitom pro nás je spolupráce se strážníky klíčová, velmi dobře doplňují činnost státní policie, i vzhledem k vynikající znalosti místního prostředí,“ zdůrazňuje Michal Kočí. „O tom, že i oni kladou velký důraz na prevenci násilí a nebezpečných společenských jevů, se mohli přesvědčit také návštěvníci našeho říjnového veletrhu Zdravá Praha 10, kde měla městská policie vlastní stánek. Kontakt na ´svého´ strážníka si občané mohou dohledat na portálu www.mppraha.cz,“ doplňuje radní Kočí.

Nedílnou součástí IZS na území MČ Praha 10 je také stanice číslo 5 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Také ona od radnice obdržela vybavení v hodnotě 300 tisíc korun, například přetlakový ventilátor sloužící k odvětrávání zakouřených prostor nebo nové dýchací přístroje. „Jejich skvělou práci jsme nedávno mohli vidět při požáru malešické spalovny, kde zasahovalo celkem 98 hasičů z 11 profesionálních a sedmi dobrovolných jednotek,“ uvádí Michal Kočí konkrétní příklad.

 

 

Historicky první veletrh „Zdravá Praha 10“

Historicky první veletrh Zdravá Praha 10 naplnil očekávání, s nímž ho desátá městská část uspořádala. Na osvětové akci se ve středu 13. října představilo víc než dvacet profesních organizací, které zaujaly stovky návštěvníků u svých stánků i v rámci doprovodného programu. Veletrh byl součástí stejnojmenné kampaně Desítky, která pokračuje až do konce října.  

Veletrh Zdravá Praha 10 se uskutečnil před Nákupním centrem Eden a vršovická radnice ho pojala stejně komplexně, jako celou svou kampaň (podrobněji na Facebooku pod hashtagem #zdravapraha10). V ní se zaměřuje jak na prevenci onemocnění a první pomoc, tak na zdravý pohyb, kvalitní stravu a zdravou mysl, tedy psychohygienu. Ve spolupráci s odborníky na jednotlivé oblasti zpracovává a zveřejňuje informačně-osvětové materiály, a velká část těchto expertních organizací se představila i na středeční události.

„Městská část nemá obecně velkou možnost ovlivňovat oblast zdravotnictví. Proto, anebo přesto, jsme se rozhodli uspořádat tento veletrh jako dílčí příspěvek, který by měl populárně naučnou  formou  přispět do osvěty jak v oblasti prevence, tak v oblasti řešení zdravotních potíží – tělesných i duševních. Zájem o aktivity účastníků veletrhu byl poměrně velký, v průběhu dne na něj zamířilo odhadem 500 – 700 návštěvníků. Velkou pozornost poutalo velké vozidlo záchranky s názvem Fénix, zaujaly ukázky canisterapie či speciální brýle simulující stavy s určitým promile alkoholu v krvi. Hodně lidí si nechávalo radit v otázkách kvalitního stravování a diet, stranou nezůstávala ani prevence v oblasti bezpečnosti,” vypočítává Michal Kočí, náš radní pro sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, který veletrhu propůjčil svou záštitu.

„Potěšilo mě, že přímo na místě se přihlásilo jedenáct lidí, kteří se chtějí stát dárci kostní dřeně,” zmínil radní Kočí aktivitu neziskové organizace Alma Mater. „Také o oblast psychického zdraví, na které neblaze působí celosvětová pandemie COVID-19, byl větší zájem, než jsem osobně očekával,” doplňuje Michal Kočí.

Veletrh i celá kampaň desáté městské části však mají ještě ambicióznější cíl, než občanům nabídnout na “jednom místě” souhrn rad a tipů týkajících se zdraví a zdravého životního stylu. „Velmi důležitým efektem by mělo být také posílení networkingu mezi jednotlivými aktéry a jejich spolupráce se samotnou městskou částí. Zdravou Prahu 10 v tomto kontextu beru jako první větší akvitu, na kterou budeme dál navazovat,” naznačuje radní Kočí.