Articles Tagged with: Michal Kočí

Pokles nákladů na ostrahu o 12 mil. Kč!

„Při našem nástupu na radnici v roce 2018 činily roční výdaje na recepční služby, fyzickou ostrahu objektů a veřejných prostranství bezmála 19 mil. Kč. V dnešní době moderních technologií za mě zcela nesmyslně přemrštěná částka“, říká náš radní pro oblast bezpečnosti Michal Kočí. Jen za permanentní ostrahu KD Eden za více než 12 let bývalé vedení radnice Prahy 10 utratilo přes 12 mil. Kč – psali jsme zde.

Postupně jsme proto vypověděli všechny smlouvy na fyzickou ostrahu objektů a nahradili je smlouvami na elektronickou ostrahu. Smlouvy na recepční služby, u kterých jsme vnímali možnost snížení částky, jsme přesoutěžili. Výsledek – pokles částky o 12 mil. Kč, tedy na současnou výši cca 7 mil. Kč ročně.

To však není vše …

Současně jsme sjednotili do té doby velmi roztříštěné podmínky ostrahy školských budov ve správě MČ Praha 10. Nově jejich ostrahu zabezpečuje Městská policie hl. m. Prahy. Díky tomu opět došlo k poklesu nákladů na ostrahu, navíc strážníci garantují dobu dojezdu 3 min. na „místo činu“ a pochopitelně disponují vyššími pravomocemi než bezpečnostní agentura.

Při přepojování na pult strážníků jsme „objevili“ tři „nové“ školské budovy, které chyběly v evidenci. (To jen pro ilustraci, v jakém „pořádku“ jsme radnici přebírali).

Jak vidno, držíme kurz v důrazu na hospodárnost a efektivitu v nakládání s veřejnými prostředky.

Nabídka pronájmu konferenčních prostor pro desítkové organizace

Desítkové neziskové organizace dlouhodobě poptávaly možnost pronájmu prostor pro pořádání seminářů či workshopů za dostupné finanční náklady. (Nejen ony) tuto možnost od ledna 2022 mají.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) od 1. ledna 2022 nově nabízí pronájem moderního multifunkčního prostoru v Domově seniorů Zámeček v Moskevské ul. ve Vršovicích. Jedná se o dvě místnosti o celkové ploše 183 m2  – zasedací místnost pro cca 50 osob a přilehlý kinosál. Prostor nabízí bezbariérový přístup do budovy, barový kout i bezbariérové sociální zázemí. Mohou se zde samozřejmě konat i firemní akce, sousedská setkání, rodinné oslavy či schůze SVJ.  Jedná se o dobře dopravně dostupnou lokalitu (tram i vlak) v malebné části Vršovic.

Zájemci si mohou prostory pronajmout celoročně v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin. Bližší informace naleznete zde.

Nabídka pronájmu prostor je další z mnoha rozvojových kroků, které CSOP v tomto volebním období činí – rozšiřuje a zkvalitňuje paletu svých služeb a současně dbá na hospodárný provoz.

Plníme další bod desítkového pirátského programu v oblasti podpory rozvoje občanských a spolkových aktivit. Jsme prostě opět #Naprahuzměny!

Aby děti se zdravotním znevýhodněním nekončily v ústavech. Praha 10 má novou odlehčovací službu.

Hlavní město za podpory MČ Praha 10 spouští novou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Využívat ji mohou zejména rodiče nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou autistického spektra. Odlehčovací služba je poskytovaná v prostorné domácnosti na adrese U Vršovického nádraží 30/30 u parku Grébovka. Služba bude poskytována nejprve v ambulantním režimu, během jara 2022 začne sloužit i v pobytové formě.
Bude se jednat o první  pobytovou službu svého druhu na území hlavního města.
Při dobrém nastavení ji každý rok bude moci využívat několik desítek rodin. 

Na území hlavního města žije více než 2700 dětí se zdravotním znevýhodněním, které potřebují nějakým způsobem zvýšenou péči. Odlehčovací služby, které by rodinám nebo pečujícím pomáhaly zvládat každodenní zátěž, ale v hlavním městě dlouhodobě chybí. Vyčerpané rodiny tak vozí své děti do zařízeních v Mladé Boleslavi nebo v Náchodě. Nedostatek odlehčovacích služeb může vést k totálnímu vyčerpání rodin a  a k následnému umisťování dětí  do ústavů.

Jsme #Naprahuzmeny

Novou službu provozuje Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace hlavního města Prahy. MČ Praha 10 poskytla nově zrekonstruovaný bezbariérový prostor a poskytla finanční prostředky na stavební úpravy nezbytné pro poskytování služby. Odbornou pomocí významně pomohl spolek Péče bez překážek.

Byt pro odlehčovací službu se nachází v přízemí bezbariérového objektu v majetku MČ Praha 10. Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost a klidná lokalita v blízkosti rozsáhlého parku. Byt je koncipován tak, aby fungoval jako přirozené prostředí běžné domácnosti, na které jsou děti zvyklé. Je zde kuchyň, bezbariérová koupelna s toaletou a několik pokojů, aby děti měly dostatek prostoru a soukromí podle svých potřeb, pokud zrovna nebudou trávit čas ve společné místnosti.

„Služba bude zatím fungovat od 8 ráno do 8 večer, od pondělí do neděle. To už samo o sobě výrazně pomůže rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním, kteří tak získají čas na zasloužený odpočinek. Počátkem příštího roku navíc ještě dojde k překolaudování prostor na bytové, což umožní rozšíření poskytované péče a děti budou moci v zařízení i přespávat. Půjde o první takovou službu v Praze a já jsem velmi rád, že naše městská část může stát u jejího zrodu,“ říká pirátský radní Michal Kočí pro sociální oblast a zdravotnictví. „Odlehčovací služba ještě rozšíří paletu služeb v budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30, která se stává jakýmsi multifunkčním zdravotnicko-sociálním centrem,“ dodává Kočí.

Proč odlehčovací služby?

Úloha odlehčovacích služeb v podpoře pečujících rodin je zásadní, neboť spolu s asistencí a ranou péčí přispívají k prevenci únavy, vyhoření a přetížení pečujících. Pokud jsou tyto služby nedostupné, pečující nemají možnost si dostatečně odpočinout, jsou ohrožení depresí, zhoršuje se jejich zdravotní stav, celé rodiny se dostávají do sociální izolace, zejména matky se musejí kvůli péči často vzdát svého zaměstnání. Díky odlehčovací službě budou moci čerpat řádnou dovolenou, o děti bude během této doby postaráno „v Paprsku“.

Příběh Dorky

Tyto služby mohou využívat Pražané, podobně jako rodiče dvanáctileté Dorky, která má syndrom Dravetové, postihující oblasti motoriky i intelektu. Omezující jsou navíc nepředvídatelné epileptické záchvaty, které představují riziko úrazu. Mladá dívka vyžaduje přítomnost další osoby 24 hodin denně, mimo jiné také proto, že potřebuje dopomoc při všech běžných činnostech.

“Režim celé rodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu dcery. S manželem máme mladší zdravé dítě (7 let), kterému se také potřebujeme věnovat. To vše dohromady je zejména psychicky vyčerpávající. Abychom mohli pečovat dlouhodobě a bez vyčerpání, potřebujeme odpočinek. Potřebujeme čas i pro zdravého sourozence Dorky, aby mohly být uspokojeny i jeho zájmy jako sport nebo kulturní aktivity. Také máme obavy z toho, že pokud by se náš zdravotní stav nečekaně zhoršil, nemá se o Dorku delší dobu kdo postarat. Do pobytové odlehčovací služby jsme dceru dosud vozili do Mladé Boleslavi. Službu plánujeme využívat 3 – 4 dny v pracovním týdnu jednou za měsíc, o vybraných víkendech a školních prázdninách. Možnost využít novou službu přímo v Praze pro nás znamená zejména úsporu drahocenného času, následně i financí za dopravu do služeb mimo Prahu. Neméně důležité je pro nás i domácí prostředí služby, zaměřené na dětské klienty. Taková služba dosud v Praze chyběla,” říká Jarmila Neuwirthová, maminka Dorky.

Domácnost na Praze 10 je první z pětice nově zřizovaných odlehčovacích služeb, které by během dvou let měly zajistit odlehčení v péči pro stovky pražských rodin.

P.s.: „Něco navíc“

Radnice Prahy 10 pomáhá kompenzovat rodinám s dětmi se zdravotním handicapem část nákladů vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.
Školní docházka pomáhá integraci dětí, které nemají takové štěstí jako děti zdravé.
I v roce 2022 tak budou rodiny moct čerpat příspěvek od 20 do 25 tisíc korun v závislosti na tom, jaký druh školy studenti se zdravotním postižením navštěvují.
O dotaci je možné žádat :
  • za 1. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 2. do 31. 3. 2022;
  • za 2. pololetí školního roku 2021/2022 od 1. 7. do 30. 9. 2022.
    Více zde: https://praha10.cz/dotace

dům U Vršovického nádraží 30/30

zleva: Michal Kočí, Petr Beneš a Eva Horáková

Odstraňujeme nelegální graffiti

V září 2020 byl spuštěn nový antigraffiti program s názvem „Praha 10 bez graffiti II“. Nespornou výhodou oproti předchozímu programu, zděděném po předchozím vedení radnice (který „spolykal“ nepoměrně více nákladů na svou vlastní – předvolební – propagaci než na samotné čištění budov – psali jsme dříve zde) je snížená administrativní náročnost a tedy zvýšená rychlost procesu.

Žadateli o odstranění graffiti mohou být vlastníci či správci nemovitostí na území Prahy 10. Těm MČ Praha 10 odstraní graffiti až do výše nákladů 50 tis. Kč.

Do obnoveného programu se za téměř rok a půl jeho trvání zaregistrovalo několik desítek zájemců zejména z řad SVJ, kterým graffiti byla již odstraněna nebo se na jejich odstraňování pracuje. Čáranice odstraňujeme samozřejmě i z majetku MČ Praha 10, zejména z fasád základních škol. Do současné chvíle bylo graffiti odstraněno na více než čtyřech desítkách objektů. Pokud klimatické podmínky dovolí, bude odstraňování graffiti pokračovat i v zimním období.

Podmínky programu, vč. přihlášky, naleznete zde.

Dbáme o naše životní prostředí. #Držíme kurz!

Legální graffiti plochy v Praze 10:

  1. U Vršovického nádraží – Vršovická (zeď před MŠ),
  2. Přípotoční, areál gymnázia,
  3. Zeď Vladivostocká 3 a 5,
  4. Portál jídelny ZŠ u Roháčových kasáren,
  5. TJ Lokomotiva, Sportovní 1380, Praha 10 – Vršovice (část haly na stolní tenis a bytovka v areálu TJ na straně k Lopuchové ulici).

Po odstranění graffiti

Před odstraněním

 

 

 

MČ Praha 10 opět podpořila složky IZS na svém území. Předala jim vybavení a poskytla peníze na motivační odměny.

MČ Praha 10 podpořila složky integrovaného záchranného systému (IZS) na svém území a ocenila jejich práci. Policii a hasičskému záchrannému sboru věnovala vybavení v hodnotě 300 tisíc korun, městským strážníkům pak 400 tisíc na motivační odměny pro své zaměstnance.

Poskytnutí finančních a nefinančních darů v celkové hodnotě milion korun schválilo červnové Zastupitelstvo desáté městské části, v uplynulých dnech došlo k jejich samotnému předání. Náš radní Michal Kočí, který je ve vedení radnice odpovědný za bezpečnost, oceňuje konkrétní přínos každé z oceněných složek.

„U policie bych vyzdvihl, že dlouhodobě a koncepčně neřeší jen následky, tedy samotnou kriminální činnost, ale i to, jak jí předcházet. Přibližně jednou za měsíc probíhají bezpečnostně-preventivní akce, spojené s kontrolou vytipovaných rizikových míst. Oddělení prevence z krajského ředitelství pak pořádá přednášky ve školách či domovech seniorů, kde speciálně upozorňuje například na praktiky tzv. šmejdů,“ vypočítává radní Kočí, který policejnímu obvodnímu ředitelství Praha IV předal nové záchranářské nože, vesty a další vybavení v celkové hodnotě 300 tisíc korun.

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 pak může na motivační odměny pro své zaměstnance využít 400 tisíc korun od městské části. „Její práce je často nedoceněná, přitom pro nás je spolupráce se strážníky klíčová, velmi dobře doplňují činnost státní policie, i vzhledem k vynikající znalosti místního prostředí,“ zdůrazňuje Michal Kočí. „O tom, že i oni kladou velký důraz na prevenci násilí a nebezpečných společenských jevů, se mohli přesvědčit také návštěvníci našeho říjnového veletrhu Zdravá Praha 10, kde měla městská policie vlastní stánek. Kontakt na ´svého´ strážníka si občané mohou dohledat na portálu www.mppraha.cz,“ doplňuje radní Kočí.

Nedílnou součástí IZS na území MČ Praha 10 je také stanice číslo 5 Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Také ona od radnice obdržela vybavení v hodnotě 300 tisíc korun, například přetlakový ventilátor sloužící k odvětrávání zakouřených prostor nebo nové dýchací přístroje. „Jejich skvělou práci jsme nedávno mohli vidět při požáru malešické spalovny, kde zasahovalo celkem 98 hasičů z 11 profesionálních a sedmi dobrovolných jednotek,“ uvádí Michal Kočí konkrétní příklad.

 

 

Úklid desáté městské části zajišťovali i lidé bez trvalého domova

Na úklidu Desítky se více než rok podíleli také lidé bez domova. Dělo se tak v rámci projektu, který měl za cíl podpořit jejich zaměstnanost, a jehož výsledkem byl i čistší veřejný prostor. MČ Praha 10 na projekt využila dotaci z rozpočtu Hlavního města Prahy a realizovala ho její akciová společnost PRAHA 10 – Majetková.

Na úklidové činnosti bylo od konce června 2020 do konce srpna 2021 zaměstnáno celkem 41 projektových pracovníků. Ti vhodně doplňovali činnost kmenových zaměstnanců společnosti PRAHA 10 – Majetková. „Začínalo se naším projektem Čistota, což je pravidelný úklid vybraných oblastí Desítky, kde bývají časté problémy s nepořádkem. Jedná se o místa například u stanic metra Skalka a Strašnická, jež městská část většinou nemá povinnost uklízet, protože nejsou v jejím majetku, ale přesto chce čistý prostor zajistit,“ popisuje Jaroslav Vlk, generální ředitel Praha 10 – Majetková, a.s., a pokračuje: „Následně jsme přidali další místa, zejména Malešický park, parkoviště u stadionu Bohemians a objekt komunitního centra na adrese U Vršovického nádraží 30/30. Projektoví pracovníci vykonávali rozličné činnosti od úklidu ulic a parku přes péči o zeleň, až po služby ostrahy na parkovištích a recepce. Koordinoval je člověk, který byl v obdobné situaci před několika lety, a dobře tedy jejich situaci a potřeby zná.“

„Čistota veřejného prostoru a sociální oblast patří mezi hlavní priority všech měst a obcí. Nám se je projektem podařilo propojit, a naplňovat současně. Klíčový pro mě je i fakt, že se nejednalo pouze o časově ohraničenou aktivitu, ale že nám přinesla spoustu cenných poznatků, které můžeme v budoucnu využít. A také nové pracovníky, čtyři lidi se totiž Majetková rozhodla po skončení projektu zaměstnat,“ vyzdvihuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která je ve vedení městské části odpovědná za životní prostředí.

Samotný projekt měl ještě měsíční přípravnou fázi, během níž proběhly mimo jiné konzultace s Centrem sociálních služeb Praha či nastavení spolupráce sociálními pracovníky a sociálními kurátory městské části. Ti všichni zároveň předávali lidem bez domova informaci o nabídce zaměstnání, stejně jako terénní pracovníci Naděje a Armády spásy nebo koordinátoři z magistrátního projektu humanitárního ubytování.

„Do programu se přihlásil poměrně široký okruh lidí. Někteří byli i vysokoškolsky vzdělaní, schopni samostatné práce. Z různých důvodů se ovšem ocitli na ubytovně či přespávali u známých. Nechyběli ovšem ani tací, kteří museli přespávat na ulicích nebo ve squotech. Řadě z nich jsme vyšli vstříc a poskytovali jim i ubytování,“ říká Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální oblast.

Každý zaměstnanec dostával zpětnou vazbu ke své práci, v pravidelných intervalech probíhaly schůzky s vedoucím projektu, u vybraných pracovníků na individuální bázi. Stranou nezůstalo ani průběžné poskytování dluhového poradenství, poradenství z oblasti zdravotní prevence či z oblasti bydlení.

Historicky první veletrh „Zdravá Praha 10“

Historicky první veletrh Zdravá Praha 10 naplnil očekávání, s nímž ho desátá městská část uspořádala. Na osvětové akci se ve středu 13. října představilo víc než dvacet profesních organizací, které zaujaly stovky návštěvníků u svých stánků i v rámci doprovodného programu. Veletrh byl součástí stejnojmenné kampaně Desítky, která pokračuje až do konce října.  

Veletrh Zdravá Praha 10 se uskutečnil před Nákupním centrem Eden a vršovická radnice ho pojala stejně komplexně, jako celou svou kampaň (podrobněji na Facebooku pod hashtagem #zdravapraha10). V ní se zaměřuje jak na prevenci onemocnění a první pomoc, tak na zdravý pohyb, kvalitní stravu a zdravou mysl, tedy psychohygienu. Ve spolupráci s odborníky na jednotlivé oblasti zpracovává a zveřejňuje informačně-osvětové materiály, a velká část těchto expertních organizací se představila i na středeční události.

„Městská část nemá obecně velkou možnost ovlivňovat oblast zdravotnictví. Proto, anebo přesto, jsme se rozhodli uspořádat tento veletrh jako dílčí příspěvek, který by měl populárně naučnou  formou  přispět do osvěty jak v oblasti prevence, tak v oblasti řešení zdravotních potíží – tělesných i duševních. Zájem o aktivity účastníků veletrhu byl poměrně velký, v průběhu dne na něj zamířilo odhadem 500 – 700 návštěvníků. Velkou pozornost poutalo velké vozidlo záchranky s názvem Fénix, zaujaly ukázky canisterapie či speciální brýle simulující stavy s určitým promile alkoholu v krvi. Hodně lidí si nechávalo radit v otázkách kvalitního stravování a diet, stranou nezůstávala ani prevence v oblasti bezpečnosti,” vypočítává Michal Kočí, náš radní pro sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, který veletrhu propůjčil svou záštitu.

„Potěšilo mě, že přímo na místě se přihlásilo jedenáct lidí, kteří se chtějí stát dárci kostní dřeně,” zmínil radní Kočí aktivitu neziskové organizace Alma Mater. „Také o oblast psychického zdraví, na které neblaze působí celosvětová pandemie COVID-19, byl větší zájem, než jsem osobně očekával,” doplňuje Michal Kočí.

Veletrh i celá kampaň desáté městské části však mají ještě ambicióznější cíl, než občanům nabídnout na “jednom místě” souhrn rad a tipů týkajících se zdraví a zdravého životního stylu. „Velmi důležitým efektem by mělo být také posílení networkingu mezi jednotlivými aktéry a jejich spolupráce se samotnou městskou částí. Zdravou Prahu 10 v tomto kontextu beru jako první větší akvitu, na kterou budeme dál navazovat,” naznačuje radní Kočí.

 

 

V Praze 10 funguje nový klub pro děti a mládež, provozuje ho YMCA

Praha 10 má konečně svůj nízkoprahový klub pro děti a mládež! Zařízení s názvem „Decima“ provozuje nejstarší mládežnická organizace na světě – YMCA. V úterý 14. září proběhlo jeho oficiální slavnostní otevření. Klub slouží dětem a mladistvým z Desítky (ve věku 6-19 let), ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Decima je otevřená každý všední den odpoledne a návštěvníci mají k dispozici jak vnitřní a venkovní prostory pro zájmové činnosti, tak sociální pracovníky připravené pomoci jim se všemi školními i osobními problémy. „Jedná se o sociální službu, která v naší více než stotisícové městské části dlouhodobě chyběla, a o jejíž vznik jsem se snažil již ze své tehdejší pozice úředníka sociálního odboru. Po dlouhých deseti letech se nám to povedlo. Postavili jsme novou budovu a zkultivovali přilehlý pozemek v klidné lokalitě mezi Botičem a sportovišti Lokomotivy Vršovice. Díky nově vzniklému klubu dochází k synergickému propojení terénní sociální práce, zaměřené na neorganizovanou mládež, se stabilním zázemím klubu. Zároveň tím vhodně doplňujeme naše aktivity na poli sociální a rodinné politiky,“ zdůrazňuje náš radní MČ Praha 10 pro sociální oblast Michal Kočí.

Na provozovatele nízkoprahového klubu vypsala radnice výběrové řízení, v němž uspěla nejstarší světová mládežnická organizace YMCA. V samotné metropoli se jedná o její třetí zařízení tohoto typu. „Naši klienti se v klubu mohou věnovat mnoha rozličným aktivitám. Hlavní místnost je rozdělená do dvou polovin, přičemž jedna je věnovaná deskovým a dalším hrám, druhá pak pohybovému vyžití na žíněnkách či u boxovacího pytle. Na zahradě nechybí multifunkční sportovní hřiště s pryžovým povrchem na bázi přírodního kaučuku,“ popisuje Petr Bruna, ředitel YMCA Praha. „Jedna místnost je pak vyčleněná pro individuální práci našich sociálních pracovníků s klienty, kteří o ni budou mít zájem,“ dodává ředitel Bruna.

Nízkoprahový klub zároveň od září organizuje aktivity nejrůznějšího zaměření. Na slavnostní otevření navazuje Decifest s hudbou či výtvarným workshopem, pátky jsou věnované tematickým blokům; ten nejbližší 17. září procvičování mozkových závitů při zábavných kvízech, rébusech a hrách. Ostatní dny patří pravidelným rozvojově zájmovým činnostem (například středy vaření a čtvrtky fotbalu bez rozhodčího, kde se počítají body i za fair play).

Paletu aktivit, ať už pro organizované nebo individuální vyžití, plánujeme postupně rozšiřovat, velmi cenná pro nás bude zpětná vazba samotných návštěvníků,“ říká Petr Bruna.

YMCA už má u nás za sebou léto převážně terénní práce, během něhož o aktivitách klubu dávala občanům cíleně vědět. Maximálně jí pomůžeme, aby se na našem území velmi rychle ´zabydlela´, navázala kontakty s ostatními organizacemi a naplno se zapojila do procesu plánování sociálních a návazných služeb na našem území. Velký dík pak pochopitelně patří všem kolegům, kteří se na vzniku dětského klubu podíleli,“ dodává radní Kočí.

Po volbách 2018 jsme jako desítkoví Piráti zřízení klubu pro mládež přenesli z desítkového pirátského programu do programového prohlášení Rady MČ Praha 10. Naplnili jsme tak další bod našeho programu, s kterým předchozí vedení radnice měla mnohé potíže, o kterých jsme psali dříve zde.

 

   

Na Desítce bude nový klub pro děti a mládež, provozovat ho bude YMCA

„Přestože je podobných zařízení po republice 250, v naší městské části, která je domovem téměř 110 000 obyvatel, doposud nefungovalo žádné. Přitom v rámci komunitního plánování sociálních služeb od rodičů i organizací léta zaznívalo, jak moc taková služba chybí. Jako nové vedení radnice jsme se tedy rychle rozhodli, že zařízení vybudujeme, a povedlo se nám to za dva roky,“ říká náš radní Michal Kočí, který má na městské části sociální služby na starost.

Bezbariérové zařízení se bude nacházet v zelené oáze mezi Botičem a sportovišti Lokomotivy Vršovice, kde budou mít pracovníci klubové sociální služby ideální podmínky pro motivační činnost s dětmi a dospívajícími, u nichž existuje riziko nevhodně tráveného volného času. Zároveň se jedná o lokalitu, kde klienti nebudou moci rušit žádné sousedy.

„Dříve tu stála ruina mateřské školy postavené v 50. letech. Původně jsme zamýšleli budovu pro nový účel zrekonstruovat, ale vzhledem k velmi špatné statice budovy byl nakonec celý objekt zbourán a postaven nový. Krátce po volbách 2018 jsme na stavbu „zachránili“ 4 milionovou účelovou dotaci od magistrátu,“ popisuje radní Kočí. Výstavba probíhala od září 2019 do konce ledna letošního roku a celkově vyšla na 15,7 milionu korun.

Provozovatele vršovického klubu hledala radnice prostřednictvím výběrového řízení. To vyhrála pražská pobočka organizace YMCA, jež má v tomto směru velmi bohaté zkušenosti, provozuje v hlavním městě už dvě obdobná zařízení. Minulý týden podepsaly MČ Praha 10 a YMCA Praha nájemní smlouvu.

„Denně službou může projít až třicet klientů, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy anebo žijí v konfliktu se společností a jejími normami. Naši kvalifikovaní pracovníci jim budou pomáhat v mnoha oblastech jejich života, například s problémy ve škole, v rodině, ve vrstevnických vztazích, se sebepojetím nebo zdravým vztahem k sobě samým,“ přibližuje ředitel YMCA Praha Petr Bruna. „Nabízet budeme pravidelné rozvojové zájmové činnosti (výtvarného, sportovního a hudebního charakteru), doučování a pomoc s přípravou do školy, popovídání o těžkostech, aktivní a smysluplné trávení volného času,“ dodává ředitel Bruna.

Klienti budou moci mimo jiné využívat multifunkční sportovní hřiště s pryžovým povrchem na bázi přírodního kaučuku.

O klubu pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení poskytují v jednotlivých lokalitách ambulantní a terénní služby pro děti a mládež. Klub ve Vršovicích bude pro děti a dospívající ve věku 6–19 let z městské části Praha 10, kteří jsou ohrožení společensky nežádoucími jevy. Služba bude bezplatná a bude moci být využívaná i anonymně.

Z pozice občanů jsme o neúspěšných pokusech předchozího vedení radnice zřídit klub pro děti a mládež psali v minulosti  zde.


Na Desítce vznikne nová odlehčovací služba pro děti s postižením a poruchou autistického spektra

Na území desáté městské části vznikne nová pobytová odlehčovací služba pro děti se zdravotním znevýhodněním. Tu budou moci využívat zejména rodiče nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou autistického spektra. Jak minulé pondělí potvrdili zastupitelé městské části, tato sociální služba bude sídlit v přízemí nově rekonstruované budovy na adrese U Vršovického nádraží 30/30 a bude ji provozovat Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace pražského magistrátu.

Služba začne fungovat v průběhu letošního roku a Dětské centrum Paprsek si prostor pronajme za zvýhodněné nájemné výši 550,- Kč/m2/rok. Smlouvu o smlouvě budoucí nájemní schválilo v pondělí 12. dubna Zastupitelstvo MČ Praha 10. „U nás na Desítce žije téměř 200 rodin s dětmi s handicapem. V hlavním městě však citelně chybí pobytové odlehčovací služby, které by pečujícím rodinám umožnily poskytnout podporu, možnost odpočinku a regenerace. Například přes víkend nebo v čase dovolené. Nejbližší možnost takové služby je třeba až v Mladé Boleslavi nebo v Náchodě. Proto mě velmi těší, že můžeme vzniku tak potřebné služby pomoci poskytnutím vhodných prostor a příznivým nájemným. Celý objekt je bezbariérový, konkrétně tento prostor má podobu bytu s kuchyní, bezbariérovou koupelnou a toaletou, dalším samostatným WC a několika pokoji. I poloha bytu je pro poskytování služby ideální,“ popisuje náš radní MČ Praha 10 pro zdravotnictví a sociální oblast Michal Kočí.

Klienty pobytové odlehčovací služby jsou primárně rodiny dětí s kombinovaným postižením, které o děti intenzivně pečují a musejí si někdy odpočinout, načerpat nové síly, vyřídit si nezbytné záležitosti, případně vyřešit své zdravotní problémy. Dočasná péče, kterou bude Paprsek klientům poskytovat, může být na víkendy ale také na týden podle potřeb jednotlivých rodin,“ upřesňuje Ivana Hejlová, ředitelka Dětského centra Paprsek.

Podle Mileny Johnové (PRAHA SOBĚ), radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální politiku, „je současná kapacita pobytových odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním prakticky nulová“.  „Odlehčovací služby přitom patří mezi zcela klíčové nástroje podpory rodin. Jako radní hlavního města velmi usiluji o rychlý rozvoj pomoci rodinám, ohroženým vyčerpáním z náročné péče. Postupně chceme do roku 2023 vytvořit síť nových zařízení na různých místech Prahy, aby se zlepšila místní dostupnost. Služba na Praze 10 by měla být první z nich a pevně doufám, že začne fungovat již na sklonku tohoto léta,“ říká radní Johnová.