Téma:MČ Praha 10

Rapidní zvýšení cen energií se Prahy 10 díky Pirátům letos nedotkne

Když jsme v listopadu 2018 přebírali radnici, činily výdaje za energie a vodu cca 6-7% rozpočtu Prahy 10. 65 – 80 mil Kč se každoročně prostě zaplatilo, kontrola nebo snaha o úspory nebyla prakticky žádná.

Na radnici Prahy 10 chyběla odpovědná osoba zabývající se energetikou, v evidenci odběrných míst byl nepořádek napříč několika odbory a rozdíly mezi nevyššími a nejnižšími cenami za elektřinu pro naše školy byly skoro dvojnásobné.

„Naším prvním krokem byl centrální nákup plynu a elektřiny na burze. Poprvé jsme tímto způsobem energie nakoupili pro rok 2020 a následně, v období příznivých cen, na roky 2021 a 2022. Dosažené ceny 1320 Kč za MWh silové elektřiny a 440 Kč za MWh plynu v současné době výrazně pomáhají našemu napjatému rozpočtu. Přitom podle průzkumu Sdružení místních samospráv bude nejméně čtyřicet procent obcí letos nuceno citelně navýšit rozpočet na energie.
Díky našim krokům se rapidní zvýšení cen energií Prahy 10 zatím nedotkne,
“ říká náš zastupitel Ivan Mikoláš, předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky.

 

Odstraňujeme nelegální graffiti

V září 2020 byl spuštěn nový antigraffiti program s názvem „Praha 10 bez graffiti II“. Nespornou výhodou oproti předchozímu programu, zděděném po předchozím vedení radnice (který „spolykal“ nepoměrně více nákladů na svou vlastní – předvolební – propagaci než na samotné čištění budov – psali jsme dříve zde) je snížená administrativní náročnost a tedy zvýšená rychlost procesu.

Žadateli o odstranění graffiti mohou být vlastníci či správci nemovitostí na území Prahy 10. Těm MČ Praha 10 odstraní graffiti až do výše nákladů 50 tis. Kč.

Do obnoveného programu se za téměř rok a půl jeho trvání zaregistrovalo několik desítek zájemců zejména z řad SVJ, kterým graffiti byla již odstraněna nebo se na jejich odstraňování pracuje. Čáranice odstraňujeme samozřejmě i z majetku MČ Praha 10, zejména z fasád základních škol. Do současné chvíle bylo graffiti odstraněno na více než čtyřech desítkách objektů. Pokud klimatické podmínky dovolí, bude odstraňování graffiti pokračovat i v zimním období.

Podmínky programu, vč. přihlášky, naleznete zde.

Dbáme o naše životní prostředí. #Držíme kurz!

Legální graffiti plochy v Praze 10:

  1. U Vršovického nádraží – Vršovická (zeď před MŠ),
  2. Přípotoční, areál gymnázia,
  3. Zeď Vladivostocká 3 a 5,
  4. Portál jídelny ZŠ u Roháčových kasáren,
  5. TJ Lokomotiva, Sportovní 1380, Praha 10 – Vršovice (část haly na stolní tenis a bytovka v areálu TJ na straně k Lopuchové ulici).

Po odstranění graffiti

Před odstraněním

 

 

 

Měsíc ekologické osvěty! Na MČ Praha 10 bude Duben bez odpadů

Na tradiční zapojení do celostátní akce „Ukliďme Česko“ navazuje MČ Praha 10 vlastní osvětovou kampaní. V rámci Dubna bez odpadů bude Desítka svým občanům radit, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem a správně třídit. Bude při tom spolupracovat s řadou profesních organizací či školami na svém území.

Iniciativa „Společně ukliďme Prahu 10“ (tradiční součást akce „Ukliďme Česko“) bude letos, vzhledem k aktuální epidemické situaci, specifická. S pytlem a pracovními rukavicemi občané v sobotu 27. března nemohou vyrazit hromadně. „Spojte úklid s procházkou nebo poznáním nových míst na Desítce,“ vyzývá proto radnice. Některé tradiční desítkové úklidy pak proběhnou v případě příznivější situace v pozdějším termínu (v rámci druhé národní kampaně „Ukliďme svět“).

Městská část zároveň nechce, aby zůstalo pouze u jednorázových aktivit, proto přichází s měsícem plným „odpadové osvěty“. „Občané se od nás dozvědí řadu praktických informací. Hodně předmětů, které plánujeme vyhodit do kontejneru, může ještě najít využití jinde a jinak. Sešlapávat odpad je mnohem důležitější, než se zdá. A ke třídění jsme vytvořili velmi podrobný materiál, kam co patří,“ shrnuje naše 1. místostarostka městské části Jana Komrsková, která má v gesci mj. životní prostředí.

Dva základní informační vizuály už visí po celém území Desítky, následovat bude spousta dalších podrobnějších materiálů. „Ty budou rozdělené podle základních oblastí, které jsme si identifikovali, a to jsou: odmítni, redukuj, použij zas, recykluj a pěstuj. Zároveň budeme speciálně upozorňovat na fungování klasických i mobilních sběrných dvorů nebo možnosti, jak nám obyvatelé mohou hlásit podněty. Pokud jim někde chybí kontejner na tříděný odpad, mohou nově psát na speciálně zřízený mail bezodpadu@praha10.cz,“ říká 1. místostarostka Komrsková.

Na sociálních sítích se postupně budou objevovat i materiály či zajímavosti profesních organizací, které Desítka oslovila. Dlouhodobě na edukaci spolupracuje se společností odpadového hospodářství AVE Pražské komunální služby a.s., nově navázala kooperaci například s organizací Každá plechovka se počítá, jejíž kontejner v podobě plechového srdce bude na Desítku instalovaný. Kreativní duo (2Lehrerinen) učitelek ze ZŠ Karla Čapka pak vytvoří originální online únikovou hru s odpadovou tematikou doplnit.

Kampaní chceme lidi motivovat k lepší osobní odpovědnosti při nakládání s odpadem a komplexnějšímu přemýšlení o této tematice. Těší nás, že se nám v souvislosti s přípravou aktivity podařilo prohloubit spolupráci s některými organizacemi a aktivními občany a navázat nová partnerství. V aktivitách budeme pokračovat i po skončení Dubna bez odpadů.

Kubánské náměstí zdobí 8 nových platanů

MČ Praha 10 vysadila na Kubánské náměstí osm nových platanů javorolistých. Výsadba je součástí dlouhodobé strategie Desítky, která systematicky rozšiřuje počet stromů na svém území. Dřeviny zkrášlují veřejný prostor a zároveň v něm mají nezastupitelnou roli i s ohledem na měnící se klimatické podmínky.

Kubáň byla pro aktuální výsadbu zvolena i na základě zkušeností a poznatků spolku Archetyp, jenž zde provozuje farmářské tržiště. „Pro výsadbu do zpevněné plochy byly vybrány platany. Ty, coby okrasné dřeviny, výrazně zvýší estetickou kvalitu tohoto prostoru, a zároveň budou obrovským přínosem hlavně v letních měsících, kdy se naplno projeví jejich termoregulační funkce,“ říká Jana Komrsková, pirátská místostarostka s gescí životního prostředí. „Chtěla bych moc poděkovat provozovateli, který s podnětem přišel,“ doplňuje místostarostka.

Péče o stromy a zeleň je v oblasti životního prostředí velkou prioritou Desítky. Pravidelná výsadba probíhá ve veřejných prostorech napříč jejím územím dlouhodobě. Zásadní je v tomto kontextu projekt stromů za narozené děti, v rámci nějž bylo za více než dekádu už zasazeno 4 500 nových dřevin. Stromy jsou také postupně doplňovány o zasakovací vaky k lepší distribuci vody v suchém období.

Zároveň se nám v posledním období daří získávat finanční prostředky z dotačních zdrojů hl. m. Prahy i Evropské unie. Příkladem je připravovaná realizace mobilní zeleně v ulici V Olšinách, kde s ohledem na vedení inženýrských sítí není jinak výsadba stromů možná. Spolupracujeme také s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na obnově a ideálně i rozšiřování uličních stromořadí,“ popisuje Jana Komrsková.

Ubytovna a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v Malešicích

Usnesením zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 20/77 ze dne 15.10.2020 byla do zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) doplněna k hospodaření budova v majetku Hlavního města Prahy, stojící v katastrálním území Malešic na parcele číslo 4, s číslem popisným 107/8 (jiná stavba) za účelem rekonstrukce pro provoz nízkoprahového denního centra a noclehárny.

Jedná se o přízemní budovu u vchodu do areálu Malešického zámečku. Tento prakticky nevyužívaný a pozvolna chátrající objekt bude nyní sloužit k záchraně lidských životů v období nadcházející zimy. Vznikne zde dočasná zimní noclehárna pro lidi bez přístřeší v režimu humanitárního opatření, které bude k dispozici 24 hod 7 dní v týdnu. V tuto chvíli se jedná o dočasné opatření realizované hlavním městem, které má zajistit ochranu zdraví lidí, kteří by bez této pomoci mohli být v následujících měsících ohroženi na životě. Celková kapacita je stanovena na třicet osob. Provoz budovy a její rekonstrukci zabezpečí CSSP, vlastním poskytovatelem sociálních služeb pak bude Armáda spásy/Charita, která má s provozem zimních nocleháren dlouholeté zkušenosti. Pro tuto práci vyčlení své zkušené zaměstnance, kteří zajistí nejen klidný provoz, ale jsou připraveni podat těmto lidem důležité informace o dalších možnostech, jak řešit tuto nepříznivou situaci. Několikrát týdně zde bude k dispozici i zdravotnický personál. Lze očekávat, že toto zařízení zachytí významnou část osob bez domova, jež již nyní v Malešicích a okolí přebývají. Předpokládaná doba provozu je stanovena od 1. 12. 2020 – 31. 3. 2021, poté bude následovat rekonstrukce celého objektu.

Služba v sobě snoubí jak (zdravotní, hygienickou či poradenskou) pomoc samotným osobám bez přístřeší, tak veřejný zájem – eliminaci šíření nemocí či hygienických rizik. O záměru je informována Městská policie Prahy 10, byť zařízení by mělo bezpečnostní rizika v místě snížit.

Provoz, ani rekonstrukce finančně nezatíží městskou část, ale budou plně realizovány z jiných zdrojů, nicméně informativní materiál byl projednán na 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 dne 9.11.2020.

Jsme si vědomi, že tento projekt vzbudí stejně silné emoce, které by vyvolal i kdekoliv jinde. Lidé bez domova nejsou pro nás odpad, který je snadnější přehlížet. Cesty, které vedou na ulici, jsou často velmi spletité a nikdo z nás před podobným osudem není ochráněn. Jsme proto rádi, že právě Praha 10 může ukázat, že dokáže i těmto lidem pomoci a Piráti vznik tohoto centra podporují.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci na Praze 10 získalo testovací přístroje Ichroma II

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP), pod které na Praze 10 spadají domovy seniorů, ale i terénní služby pomáhající klientům v místě jejich bydliště, v pátek obdrželo tři jihokorejské testovací přístroje Ichroma II. Doposud byl personál těchto zařízení pravidelně testován klasickými PCR testy. Testování pomocí přístroje Ichroma II je rychlejší a zároveň výrazně levnější.

Vzhledem k tomu, že nejnáchylnější jsou k onemocnění COVID-19 senioři, rozhodli jsme se pravidelně testovat personál našich zařízení, který o klienty pečuje, abychom riziko nákazy minimalizovali. V tuto chvíli máme přes 200 zaměstnanců ve třech domovech pro seniory a terénních službách. Klasický PCR test nás stojí okolo 1500 korun, což v celkovém součtu představuje náklady přesahující 300 000 korun na jedno testování,“ říká ředitelka CSOP Eva Lexová.

Tří analyzátory Ichroma II získalo CSOP darem od společnosti MK Market, která je dodala prostřednictvím e-shopu Rouskydosluzeb.cz včetně 150 kusů testů. Běžná cena jednoho přístroje je 24 900 korun a následný test vychází pouze na 309 korun. Jeho výsledky jsou známy do 12 minut, což výrazně zrychluje možnost učinit v sociálních zařízeních opatření, která zabrání možnému šíření nákazy. Přesnost analyzátorů je nad 95 %. Stejně jako u PCR testů se analyzují vzorky výtěru z nosohltanu. „Pomocí těchto přístrojů je kromě COVIDU možné diagnostikovat přibližně čtyřicet dalších onemocnění, takže s jejích využitím počítáme i po skončení současné pandemie. Jejich nákup jsem konzultovala s několika řediteli obdobných zařízení a všichni se shodují na tom, že je jejich použití velmi efektivní,“ doplňuje Lexová.

V nejbližší době bude v CSOP k obsluze těchto zařízení proškoleno 14 pracovníků z řad zdravotnického personálu, aby další vlna testování zaměstnanců již mohla proběhnout za pomoci nových analyzátorů. V případě podezření na nákazu u klientů CSOP budou i oni testováni pomocí jihokorejských přístrojů a při pozitivním výsledku následně odesláni k potvrzení nákazy PCR testem.

Pořízení stejného analyzátoru současně zvažuje i Úřad MČ Praha 10. „Zvažujeme nákup přístroje Ichroma II, který bychom využili k testování zaměstnanců v první linii, tedy těch, kteří nejčastěji přicházejí do styku s veřejností,“ potvrzuje radní pro sociální oblast a bezpečnost Michal Kočí

Praha 10 již téměř dva roky na pirátské vlně

Budou to již dva roky, co začala povolební vyjednávání o budoucím vedení Prahy 10. Největší shoda panovala a dosud panuje mezi zastupiteli Koalice Vlasta, České pirátské strany a zcela nově vybudované místní organizace Občanské demokratické strany.

Měsíce, které následovaly po ustavení nového vedení radnice, nebyly zdaleka jednoduché. Dosavadní hospodaření naší městské části bylo do značné míry založeno na postupném rozprodeji obecního majetku, z něhož byly financovány i některé nestandardní služby a společenské akce. Dalo by se říct podle hesla „Chléb a hry“ se doslova projídaly peníze, které měly primárně sloužit k zvelebení Prahy 10, výstavbě nové infrastruktury, opravám a k vybudování tolik potřebných škol, školek a dalších nutných součástí městského mobiliáře. Stav, v kterém jsme převzali Prahu 10, byl ještě mnohem horší, než jsme viděli z opozičních lavic. Zdroje jsou v podstatě předchozími garniturami za posledních třicet let vyčerpány a schodek rozpočtu, plynoucí z uzavřených stamiliónových závazků, je obrovský.

Pokud bychom nadále pokračovali v dosavadní praxi výprodeje společného majetku naší městské části, pak by do konce tohoto volebního období byla Praha 10 prakticky zcela odkázána jen na finance, které obdrží na svůj provoz od hlavního města (ze státního rozpočtu) a které na zajištění komfortu občanů zdaleka nepostačují. Právě z tohoto důvodu jsme se věnovali od prvního okamžiku především revizi nevýhodných smluv a postup-nému narovnávání pokřivených a pro město nevyvážených vztahů s doda-vateli služeb. Vypsali jsme dlouho odkládaná výběrové řízení napříkla na péči o zeleň a zpřehlednili složitý propletenec vztahů v holdingu našich městských akciových společností .Potřebné zdroje jsme nuceni hledat i v tolik kritizovaných úsporných opatřeních a ve zvýšení některých poplatků a daní.

Přes veškeré potíže se nám daří realizovat program, se kterým jsme šli do voleb. Jedním z prvních kroků byla změna jednacího řádu Zastupitelstva, jehož začátek jsme pevně posunuli do odpoledních hodin, a přes odpor současné opozice dali i mnohem vět-ší prostor názorům občanů. Naším cílem je efektivní a transparentní hospodaření. Zrušili jsme ponižující systém losování nájmu obecních bytů a zavedli zcela transparentní pravidla pro jejich přidělování. Nechali jsme zrekonstruovat první stovku zdevastovaných bytů, které jsou již obsazeny novými nájemníky právě na základě nové koncepce bytové politiky. Tomu výrazně přispělo i nově zřízené Kontaktní centrum bydlení, které nedávno oslavilo první rok své činnosti. Držíme tak svůj slib zodpovědného nakládání s bytovým fondem naší městské části.Velkým úkolem, který nás ještě čeká, je nezbytná rekonstrukce budovy radnice a rozhodnutí, jak naložit s bývalým KD Eden. Opravu radniční budovy nedotáhla žádná z předchozích koalic do realizační fáze. Jednomyslnou shodou současná koalice zamítla variantu stavby zcela nového objektu a nyní jednáme s Magistrátem hlavního města o výši finančního příspěvku na projekt postupné revitalizace objektu stávající budovy Vlasta. Nalezli jsme vhodné využití pro zcela nekoncepčně zahájenou rekonstrukci objektu U Vršovického nádraží 30/30, kde vznikne ojedinělé centrum pro pacienty, tzv. Pacientský HUB. Jedná se o moderní koncept na pomezí zdravotnictví a sociálních služeb, který poskytne prostor pro vzdělávání a dialog mezi pacienty, lékaři a státní správou. Finišuje dostavba Centra dětí a mládeže, které nabíd-ne množství volnočasových aktivit, na které rodiny znevýhodněných dětí zpravidla nemají dostatek finančních prostředků.

Při správě městské části úzce spolupracujeme i s našimi pirátskými zastupiteli na Magistrátu HMP a aktivně se snažíme získat zde podporu našich projektů. Obec řídíme zodpovědně a s maximální rozvahou. Děkujeme za vaši podporu!

#Držíme kurz!

MČ Praha 10 navýšila podporu pro děti se zdravotním postižením, rozdělí mezi ně přes půl milionu korun

Rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením dostanou letos od radnice vyšší finanční podporu.

Rada městské části schválila zvýšení finanční výpomoci za první pololetí tohoto školního roku pro pětadvacet dětí. Ty, které navštěvují speciální školy, mají nárok na dvojnásobnou částku oproti minulosti (20 tisíc korun namísto 10), v případě standardních škol se jedná o 25 tisíc (dříve 22.500). Celkově Desítka mezi tyto své školáky rozdělí 510 tisíc korun.

Podpora je určena dětem, které jsou držiteli platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P, plní školní docházku denní formou a mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10.

Péče o děti se zdravotním postižením je psychicky, fyzicky i finančně velmi náročná. Možnost navštěvovat školy výrazně pomáhá jak dětem, které se tak integrují do běžného života, tak pečujícím osobám, jimž dává příležitost si trochu odpočinout. Současně však s sebou pobyt dítěte se zdravotním postižením ve školském zařízení přináší zvýšené náklady, přičemž ne všechny jsou pokryty ze systému státem poskytovaných prostředků. Právě část těchto nákladů našim rodinám kompenzujeme,“ vysvětluje Michal Kočí, radní pro sociální, zdravotní oblast a bezpečnost.

Adresnou pomoc považuji za klíčový nástroj sociální politiky na komunální úrovni. Snažíme se systémově doplňovat stát, a to jak v případě finanční výpomoci, tak poradenských služeb,“ říká radní Kočí.

Podporu dětem s těžkým zdravotním postižením poskytuje desátá městská část od roku 2004, částka se letos od té doby poprvé navyšuje.

Bližší informace o poskytnutí dotace zde.

Policie potvrdila trestní odpovědnost bývalého starosty Prahy 10

Problematickému nákupu pozemku pod MŠ Bajkalská se věnuji již několik let. Ještě jako opoziční zastupitelka jsem podala trestní oznámení na osoby, které v tomto případu figurovaly.

O co tehdy šlo? V roce 2012, po bouřlivé diskusi v Zastupitelstvu, byl schválen nákup pozemku za částku 24 407 000 Kč. Posudek na cenu vypracovala společnost Equita (tehdy stálý dodavatel znaleckých posudků pro MČ Praha 10). O tři roky dříve, byl přitom tento pozemek oceněn na částku 6 557 300 Kč. Tehdejší Komise pro územní rozvoj, které předsedal radní a pozdější vlivný kmotr pražského podsvětí, Tomáš Hrdlička, nákup za zmíněných 6,5 milionu odmítla. Téměř obratem však parcelu koupila od restitučního vlastníka společnost PMC Vršovice a.s., patřící právě Tomáši Hrdličkovi. Za necelých sedm miliónů. Tato společnost jej následně, o necelé tři roky později, prodává MČ Praha 10 za čtyřnásobnou (sic!) cenu.

Jak k tomuto rapidnímu navýšení ceny došlo? Podle posudku společnosti Equita: „Pozemky byly oceněny za předpokladu, že jsou volné, nezastavěné dle požadavku objednavatele. Ve skutečnosti se na oceňovaných pozemcích nacházejí stavby.“ Požadavek na tento způsob zpracování posudku vzešel přímo z úřadu MČ Praha 10, kde byl za jeho objednávku odpovědný Mgr. David Ekstein. Tehdejší vedoucí majetkoprávního oddělení a dnes jednatel společnosti BAU Plus, v té době patřící do skupiny firem, kde měl Tomáš Hrdlička vliv.

Po několikaletém vyšetřování, během něhož byla posuzována odpovědnost tehdejšího Zastupitelstva, členů Rady MČ Praha 10 i jednotlivých úředníků se bohužel nepodařilo prokázat úmyslný trestný čin většiny zainteresovaných osob. Předkladatelem návrhu na odkup pozemku, který je však plně odpovědný za jeho obsah a správnost, byl místostarosta (později starosta) Bohumil Zoufalík. Z policejního protokolu vyplývá, že: „Zbylí radní také shodně uvedli, že při hlasování se rozhodovali na základě informací, které prezentoval předkladatel návrhu (Bohumil Zoufalík). …Nikdo z radních při podání vysvětlení neuvedl, že by si všiml chybně položené otázky pro znalecké zkoumání. Všichni se odkazovali na to, že v množství materiálů, které se na daných schůzích a hlasování musí schválit, není v jejich silách číst doslova každou písemnost. V případě předmětného znaleckého posudku brali v potaz cenu, kterou znalec určil, tuto porovnali s nabídkovou cenou, kterou požadoval vlastník pozemků a vzhledem k tomu, že ceny odpovídaly, nebyl důvod toto rozporovat.“

Ano. Přesně tak tehdy fungovalo vedení MČ Praha 10.

Pro samotného pana Zoufalíka však z aktuálního vyšetřování Policie ČR vyplývá velmi nepříjemný závěr: „Samostatné jednání místostarosty Bohumila Zoufalíka, nar. XX.XX.XXXX, ve kterém má zdejší policejní orgán za prokázané, že Bohumil Zoufalík svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky zločinu Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle ust. § 220 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku a zločinu Zneužití pravomoci úřední osoby podle ust. § 329 odst.1 písm. a), odst.3 písm. b) tr. zákoníku.“

Dosavadní vyšetřování tak prokázalo trestní odpovědnost minimálně předkladatele návrhu, který Praze 10 způsobil škodu ve výši více než 10 miliónů korun. Možná během následného vyšetřování pan Zoufalík dokáže vysvětlit i to, z jakých prostředků rok po tomto, podle policie nezákonném jednání, zakoupil v nedalekých Pitkovicích přes 4 000 morné půdy a luk za částku 4 519 890,- Kč. Dnes jsou tyto pozemky již stavebními parcelami a jejich cena se tak přibližně pětkrát zvýšila.

Velmi mě těší, že dosavadní úsilí nebylo zbytečné a Policie svým šetřením potvrdila mé původní předpoklady. Věřím, že vyšetřování odhalí nejen pozadí tohoto případu, ale odkryje i další dosud nepotvrzené skutky. Během mé prezentace tohoto případu na ZMČ v roce 2016, se tehdejší místostarosta a koaliční partner Bohumila Zoufalíka, Tomáš Pek (TOP09) vyjádřil těmito slovy: „…už to těžko nějak napravíme. Ale to je věc jiná. My tady vyhrabáváme věci, které můžou být špatné, jsou v minulosti, nemusí být dokonalé, ale já fakt nevím, co s nimi mám dělat. …Když ten pozemek je koupený, tak já už tu koupi nezruším. Já jenom si můžu říct, hm, to je pitomé.“ Takže nyní mohu panu Pekovi konečně odpovědět: „Právě tohle, kolego. Právě tohle jste měl udělat!“

Jana Komrsková

  • Můj článek z roku 2017 zde
  • Stenografický záznam 11. zasedání zastupitelstva městské části Praha 10 konaného dne 17. června 2016 zde
  • Náš článek k tématu ze září 2018 zde

Praha 10 v létě otevře Horský hotel veřejnosti. Občané Desítky a zaměstnanci IZS budou mít pobyty za zvýhodněných podmínek

Městská část Praha 10 mimořádně otevírá Horský hotel veřejnosti. Ubytovací kapacitu na Černé hoře v Janských Lázních běžně využívají základní školy zřizované městskou částí pro pořádání škol v přírodě a lyžařských kurzů. Od 6. června však bude hotel výjimečně k dispozici široké veřejnosti, obyvatelům Desítky pak za zvýhodněné ceny. Radnice tímto opatřením podporuje zejména rodiny s dětmi, které budou letos mít vinou koronavirové krize jen omezené možnosti cestování, a tudíž i možnosti, kde strávit dovolenou.

Týdenní turnusy budou na Horském hotelu zahájeny 6. června. V červnu proběhnou tři, dalších šest pak od druhé poloviny července do konce srpna. Až na období 20. – 25. července se bude jednat vždy o pobyty na sedm nocí. Cena za jednu noc s polopenzí bude pro dospělé 650 korun (500 pro občany Prahy 10), děti od 3 do 10 let zaplatí 450 korun („desítkové“ 400), pro mladší bude dovolená zcela zdarma. Zaměstnanci složek Integrovaného záchranného systému a jejich rodinní příslušníci pak budou moci uplatnit padesátiprocentní slevu z nezlevněné částky.

„Pandemie koronaviru nám všem zkomplikovala běžný život prakticky bez rozdílu. Zahraniční dovolené zatím nejsou reálně možné, a letos v létě tomu s největší pravděpodobností nebude jinak. Po těch tuzemských jistě vzroste poptávka, a nebude jednoduché najít volné kapacity,“ vysvětluje místostarostka Jana Komrsková důvody otevření hotelu veřejnosti. „Chceme podpořit zejména rodiče z naší městské části, kteří se svými dětmi museli strávit několik týdnů doma, bez možnosti relaxace v jiném prostředí, a zároveň určitým způsobem poděkovat těm, kteří byli a stále jsou v ´první linii´,“ doplňuje Jana Komrsková.

Městská část při plánování svého kroku myslela i na žáky druhého stupně. Ti budou ještě v červnu absolvovat dálkovou výuku: v hotelu jsou pro ně připraveny tři učebny s Wi-Fi připojením. Bohaté sportovní vyžití nabízí multifunkční hřiště a vnitřní tělocvična. Rekreanti si rovněž mohou zahrát stolní fotbal nebo ping pong. To vše na samém vrcholu Černé hory, přímo ve skiareálu Černá hora – Janské Lázně, 200 m od horní stanice lanové dráhy Černohorský expres.

Termíny jednotlivých turnusů jsou vypsány na webu Horského hotelu, přihlašovací formulář najdou občané zde.

Ještě relativně nedávno, v uplynulých volebních obdobích, byl Horský hotel spojován s prapodivnými praktikami, např.: zde či zde. Od loňského roku nabralo jeho spravování diametrálně jiný kurz. A ten držíme ….