Articles Tagged with: „Společně pro Prahu 10“

Útěk koaličních zastupitelů z kontrolního výboru

Pokud sledujete politiku na Praze 10, tak Vám určitě neunikly trapnosti s volbou předsedy kontrolního výboru (KoV). Koaliční zastupitelé si nevyzvedávají hlasovací lístky a tím sabotují volbu. Přesto se na sociálních sítích místostarosta David Kašpar chlubil, jak to pěkně v koalici vymysleli, když svoláním a řízením KoV pověřili Mgr.Adama Šilara.

Mgr.Šilar byl zjevně tak nadšený z nové „funkce“, že si nepřečetl ani usnesení, kterým byl zvolen, ani jednací řád výboru a už vůbec ne zákon. Přestože tedy bere 75 tis. Kč měsíčně, zneužil ke svolání tajemníka výboru a napodepisoval dokumenty, k jejichž podpisu nebyl zmocněn, čímž porušil zákon.

Když byli s těmito fakty on a další zástupci koalice na jednání KoV konfrontováni, po několika minutách zbaběle utekli z jednání výboru, který tak musel jednat bez nich. Což byla škoda, protože by se mohli vyjádřit v rámci zahájené „Kontroly nezákonnosti přisvojení si pravomocí předsedy KoV Mgr. Šilarem“.

Zbývá tak jen doufat, že na příštím zastupitelstvu bude už předseda KoV zvolen a všichni budeme ušetřeni tohoto nezákonného kutilství ze strany ODS, TOP 09 (Společně pro Prahu 10) a VLASTY.

Zápis z předmétného jednání kontrolního výboru:

1

2

3

4

5

Otevřená radnice se zabouchla!

Věděli jste, že městské části vládne starosta Martin Valovič (Společně pro P10, dříve ODS), zvolený do funkce i hlasy místní buňkou SPD Tomia Okamury a městem placeného přeběhlíka z ANO do ODS? Bohužel, po 4 letech, kdy Praha 10 rostla ve všech statistikách transparentnosti a udržitelného rozvoje, nastal prudký pád!

Starostou slíbené prosincové zastupitelstvo se nekonalo, městská část začala letošní rok v rozpočtovém provizoriu, v komisích a výborech dostalo nepoměrně velké zastoupení SPD Tomia Okamury, koaliční zastupitelé si schválili rekordní množství placených postů, v dozorčí radě městské akciové společnosti si několikanásobně zvýšili odměny, kontrolní výbor zastupitelstva je nefunkční a naši zastupitelé nebyli puštěni ani na jednání Rady městské části.

Strategický plán na roky 2020-2030 je rozcupovaný. Protikorupční jmenovité hlasování členů rady, které na magistrátu již funguje, nebylo na Praze 10  schváleno.  Návrhu rozpočtu pro letošní rok vévodí „beton“, hlavním poraženým je životní prostředí a úklid. Kontaktní centrum bydlení je zavřené, tak jako kancelář starosty a jeho pěti místostarostů. Odbor školství se hroutí, opustili ho klíčoví úředníci, naopak ti s pochybnou minulostí nastoupili …

Zaměstnali byste ve firmě člověka, který Vám při přijímacím pohovoru vědomě neříká o sobě pravdu?

Určitě ne. Současnému vedení městské části při výběru vedoucího odboru majetkoprávního to však vůbec nevadilo! Jedná se o jednu z klíčových manažerských pozicí na radnici. Odbor, potažmo jeho vedoucí, rozhodují o investicích v řádu stovek milionů korun. Profil kandidáta by proto měl být naprosto bez morální úhony. I přes jasné písemné upozornění Pirátů, kteří si na uchazeče o uvedenou pozici vyžádali reference u jeho předchozího zaměstnavatele, že uvedený kandidát komisi podal zkreslené/nepravdivé informace o svých dosavadních zkušenostech, byl uvedený uchazeč koalicí Společně pro P10 (ODS a TOP09) a Vlasta na uvedenou vedoucí pozici vybrán.

Předchozí zaměstnavatel pana vedoucího z oboru stavebnictví projevil po našem zjištění nesrovnalostí v životopise jeho zaměstnance afektovanou lítost nad jeho odchodem a vřelá doporučení jeho kvalit. Budeme kontrolovat, zda se nejedná o náznak případné nadstandardní družby mezi novým panem vedoucím a jeho bývalým zaměstnavatelem při stavebních zakázkách. Třeba při rekonstrukci radnice.