Téma:Životní prostředí

Odstraňujeme nelegální graffiti

V září 2020 byl spuštěn nový antigraffiti program s názvem „Praha 10 bez graffiti II“. Nespornou výhodou oproti předchozímu programu, zděděném po předchozím vedení radnice (který „spolykal“ nepoměrně více nákladů na svou vlastní – předvolební – propagaci než na samotné čištění budov – psali jsme dříve zde) je snížená administrativní náročnost a tedy zvýšená rychlost procesu.

Žadateli o odstranění graffiti mohou být vlastníci či správci nemovitostí na území Prahy 10. Těm MČ Praha 10 odstraní graffiti až do výše nákladů 50 tis. Kč.

Do obnoveného programu se za téměř rok a půl jeho trvání zaregistrovalo několik desítek zájemců zejména z řad SVJ, kterým graffiti byla již odstraněna nebo se na jejich odstraňování pracuje. Čáranice odstraňujeme samozřejmě i z majetku MČ Praha 10, zejména z fasád základních škol. Do současné chvíle bylo graffiti odstraněno na více než čtyřech desítkách objektů. Pokud klimatické podmínky dovolí, bude odstraňování graffiti pokračovat i v zimním období.

Podmínky programu, vč. přihlášky, naleznete zde.

Dbáme o naše životní prostředí. #Držíme kurz!

Legální graffiti plochy v Praze 10:

  1. U Vršovického nádraží – Vršovická (zeď před MŠ),
  2. Přípotoční, areál gymnázia,
  3. Zeď Vladivostocká 3 a 5,
  4. Portál jídelny ZŠ u Roháčových kasáren,
  5. TJ Lokomotiva, Sportovní 1380, Praha 10 – Vršovice (část haly na stolní tenis a bytovka v areálu TJ na straně k Lopuchové ulici).

Po odstranění graffiti

Před odstraněním

 

 

 

Úklid desáté městské části zajišťovali i lidé bez trvalého domova

Na úklidu Desítky se více než rok podíleli také lidé bez domova. Dělo se tak v rámci projektu, který měl za cíl podpořit jejich zaměstnanost, a jehož výsledkem byl i čistší veřejný prostor. MČ Praha 10 na projekt využila dotaci z rozpočtu Hlavního města Prahy a realizovala ho její akciová společnost PRAHA 10 – Majetková.

Na úklidové činnosti bylo od konce června 2020 do konce srpna 2021 zaměstnáno celkem 41 projektových pracovníků. Ti vhodně doplňovali činnost kmenových zaměstnanců společnosti PRAHA 10 – Majetková. „Začínalo se naším projektem Čistota, což je pravidelný úklid vybraných oblastí Desítky, kde bývají časté problémy s nepořádkem. Jedná se o místa například u stanic metra Skalka a Strašnická, jež městská část většinou nemá povinnost uklízet, protože nejsou v jejím majetku, ale přesto chce čistý prostor zajistit,“ popisuje Jaroslav Vlk, generální ředitel Praha 10 – Majetková, a.s., a pokračuje: „Následně jsme přidali další místa, zejména Malešický park, parkoviště u stadionu Bohemians a objekt komunitního centra na adrese U Vršovického nádraží 30/30. Projektoví pracovníci vykonávali rozličné činnosti od úklidu ulic a parku přes péči o zeleň, až po služby ostrahy na parkovištích a recepce. Koordinoval je člověk, který byl v obdobné situaci před několika lety, a dobře tedy jejich situaci a potřeby zná.“

„Čistota veřejného prostoru a sociální oblast patří mezi hlavní priority všech měst a obcí. Nám se je projektem podařilo propojit, a naplňovat současně. Klíčový pro mě je i fakt, že se nejednalo pouze o časově ohraničenou aktivitu, ale že nám přinesla spoustu cenných poznatků, které můžeme v budoucnu využít. A také nové pracovníky, čtyři lidi se totiž Majetková rozhodla po skončení projektu zaměstnat,“ vyzdvihuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která je ve vedení městské části odpovědná za životní prostředí.

Samotný projekt měl ještě měsíční přípravnou fázi, během níž proběhly mimo jiné konzultace s Centrem sociálních služeb Praha či nastavení spolupráce sociálními pracovníky a sociálními kurátory městské části. Ti všichni zároveň předávali lidem bez domova informaci o nabídce zaměstnání, stejně jako terénní pracovníci Naděje a Armády spásy nebo koordinátoři z magistrátního projektu humanitárního ubytování.

„Do programu se přihlásil poměrně široký okruh lidí. Někteří byli i vysokoškolsky vzdělaní, schopni samostatné práce. Z různých důvodů se ovšem ocitli na ubytovně či přespávali u známých. Nechyběli ovšem ani tací, kteří museli přespávat na ulicích nebo ve squotech. Řadě z nich jsme vyšli vstříc a poskytovali jim i ubytování,“ říká Michal Kočí (Piráti), radní pro sociální oblast.

Každý zaměstnanec dostával zpětnou vazbu ke své práci, v pravidelných intervalech probíhaly schůzky s vedoucím projektu, u vybraných pracovníků na individuální bázi. Stranou nezůstalo ani průběžné poskytování dluhového poradenství, poradenství z oblasti zdravotní prevence či z oblasti bydlení.

Desítka nerovná se hovínka! K ještě čistšímu veřejnému prostoru v Praze 10 pomůže i interaktivní kampaň

Více než 2,5 milionu korun měsíčně vynaloží MČ Praha 10 na úklid svého veřejného prostoru, který vloni výrazně posílila. Přesto řeší stovky podnětů od nespokojených občanů. Rozhodla se proto apelovat na zodpovědné chování lidí na ulicích či v parcích, a do akce zároveň zapojit samotné obyvatele Desítky.

Desítka nerovná se hovínka, hlásá pilotní materiál kampaně “nerovná se”. Upozorňuje na to, že jen odstraňování psích exkrementů z veřejných ploch pomocí speciálních vysavačů stojí  300 tisíc korun měsíčně. Další slogany budou vymýšlet samotní občané, městská část je k tomu vyzývá na sociálních sítích.

„Jednoduše zjitíme, které nešvary ve veřejném prostoru lidi nejvíc trápí. Navíc je tím chceme aktivizovat k tomu, aby pečovali o své nejbližší okolí, a ideálně sami poučili ty sousedy, kteří v něm dělají bezdůvodně nepořádek,” říká naše místostarostka Jana Komrsková, jež má oblast životního prostředí v gesci. Nejpovedenější slogany od občanů městská část vybere a umístí na vizuální materiály. Ty se následně objeví ve veřejném prostoru i na online platformách radnice.

„My děláme pro čisté ulice a zeleň bez odpadků maximum. Klíčové je ale zodpovědné chování nás všech, jen důsledný úklid nestačí,” zdůrazňuje místostarostka Komrsková a odkazuje na smlouvy z přelomu loňského a letošního roku. Úklid svého území totiž městská část po patnácti letech nově vysoutěžila a pojala ho výrazně komplexněji. „Smlouvy nyní zahrnují například také pravidelný svoz odpadkových košů rozmístěných mimo zelené plochy. Nebo odvoz černých skládek, který byl dříve řešený nekoncepčně samostatnými objednávkami. Mezi standardní činnosti patří rovněž strojní úklid psích exkrementů a zimní čištění chodníků,” rekapituluje Jana Komrsková.

A jaké jsou reálné náklady? Za úklid chodníků radnice platí průměrně 1,3 milionu korun měsíčně. Veřejná zeleň, tedy ostatní plochy, které městská část spravuje, vyjdou na 1,2 milionu. Jen likvidace skládek (svoz objemných odpadů z ploch městské části a magistrátu) pak stojí přibližně 25 tisíc za měsíc. „ Kolegové z odboru životního prostředí a územního rozvoje navíc ročně řeší stovky individuálních podnětů od samotných občanů. Když vezmu loňský rok, tak nám na nečistoty přišlo 122 podnětů prostřednictvím MMS, přibližně čtyřikrát tolik pak přes aplikaci zmapujto.cz, nepořádek nám lidé hlásí také přes call centrum úřadu, běžnou korespondencí či telefonicky,” konkretizuje místostarostka Komrsková.

Do nahlašování podnětů jsou také zapojení místní strážníci, kteří se pohybují v terénu prakticky každodenně.

Jak MČ Praha 10 aktivizuje občany:

Kampaň „nerovná se” je už třetí letošní osvětově-informační aktivitou desáté městské části. Nedávno radnice obdobným způsobem upozornila na důsledky vandalismu ve veřejném prostoru. Duben a většinu května pak věnovala inicativě “Duben bez odpadu”, v rámci níž svým občanům radila, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem či jak správně třídit. Na základě spolupráce s řadou profesních organizací přinášela zajímavosti a užitečné tipy. Celá bezodpadová kampaň dále pokračuje různorodými jednotlivými aktivitami.

Veřejnému prostoru Prahy 10 se věnuje tématický portál verejneprostory.cz.

MČ Praha 10 stojí vandalismus v parcích přes 160 tisíc korun ročně

MČ Praha 10 se dlouhodobě potýká s vandalismem ve svém veřejném prostoru. Náklady na opravy mobiliáře v parcích se za posledních osm let vyšplhaly na bezmála 1,3 milionu korun, tedy více než 160 tisíc korun ročně. Desítka nyní zpracovala vizuální materiály, na nichž názorně ukazuje křiklavé příklady poničení svých venkovních prvků.

Nelichotivým evegreenem jsou opravy poškozených vodních kaskád v Malešickém parku a v parku Malinová-Chrpová. „Za posledních osm let stály nutné opravy přes 722 tisíc korun. Nejčastějím důvodem oprav je koupání se a odhazování věcí a odpadků do kaskád. Ty následně ucpou filtry a spálí čerpadla, která pumpují vodu zpět do oběhu. Potýkáme se rovněž s krádežemi výpustných ventilů, nebo poškozováním pítek a fontán, kde jsou náklady téměř 300 tisíc,” upřesňuje naše místostarostka Jana Komrsková, která má v gesci životní prostředí, a tedy i správu parků a dalších veřejných prostranství. Místostarostka zároveň zdůrazňuje, že částky zahrnují opravdu jen opravy, nikoliv výrazně vyšší náklady na pořizování nových prvků namísto nefukčních.

„Častým jevem je také poškozování knihovniček, laviček, košů nebo postřikovačů. Ať už rozbíjení, nebo posprejování. Je smutné, když musíme pravidelně investovat do oprav něčeho, co má sloužit nám všem a pár jedinců to bezdůvodně ničí. Přitom bychom mohli zbytečně vynaložené desítky tisíc korun investovat do dalšího zlepšování veřejného prostoru,” říká místostarostka Komrsková.

Městská část se proto rozhodla občanům na konkrétních příkladech demonstrovat, jak vandalismus vypadá v praxi. Fotografie poničeného mobiliáře doprovozené sumou, kterou radnice ročně vynaloží na opravy, umístí na své sociální sítě i přímo do veřejného prostoru. „Chceme občany přimět, aby si naplno uvědomili finanční i estetické důsledky pro městskou část. A zároveň také ty funkční, zejména u vodních prvků jejich poškozování bohužel často vede k tomu, že je musíme dočasně vyřazovat z provozu,” vysvětluje Jana Komrsková.

MČ Praha 10 vysadila 33 nových stromů za narozené děti

Na území Prahy 10 je 33 nových dřevin. Městská část je na přelomu dubna a května vysadila v rámci projektu Stromy za narozené děti. Stejně jako vloni na podzim, i nyní byla výsadba z důvodu koronavirových opatření neveřejná. Rodiče ovšem od radnice dostali informaci o druhu stromku, místě, kde stojí, a jeho fotografii. Všechny stromy jsou doplněné cedulkou s křestními jmény dětí.

Osázeno bylo celkem 22 míst po celé Desítce, nejvíce stromků (5) nově stojí na ploše ohraničené ulicemi Kišiněvská, Pitkovická, Benická a Gruzínská ve Vršovicích. Ve všech případech byl vysazený hloh obecný. Populární Malešický park je bohatší o dva duby letní, nechybí ani občany oblíbená sakura ozdobná (v ulici Křenická).

Program výsadby stromů má letitou tradici a mnoho dětí a rodičů se na ´svůj´ stromek chodí pravidelně dívat a sledovat, jak společně s dítětem roste. Je to velmi milá připomínka narození nových občánků Prahy 10. Zároveň nové stromy zkrášlují veřejný prostor a zpříjemňují nám všem pobyt venku. Zejména v horních letních měsících naplno oceníme jejich termoregulační funkci. Dřeviny také postupně doplňujeme o zasakovací vaky, které jim v suchém období dodávají vodu, a brání tak jejich usychání,“ vysvětluje naše místostarostka pro oblast životního prostředí.

Projekt Stromy za narozené děti realizuje MČ Praha 10 od roku 2007, za tu dobu díky němu vysadila už více než 4 500 dřevin. Na „svůj“ strom má nárok každé dítě narozené na Desítce, rodiče jsou s nabídkou oslovováni při slavnostním aktu vítání občánků. Jeden strom je věnovaný maximálně deseti novým obyvatelům Desítky, radnice vždy hledá nejvhodnější místo i s ohledem na bydliště rodin.

Za duben vyprodukoval každý občan Desítky 16,2 kilo směsného komunálního odpadu

Celý duben a první polovinu května věnovala MČ Praha 10 ekologické osvětě. V rámci kampaně Duben bez odpadů občany informovala, jak správně nakládat s odpadem a jak jeho vzniku úplně předcházet. Nyní bude průběžně sledovat, jak se iniciativa projeví v praxi. V dubnu bylo množství směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele srovnatelné jako vloni, a to přestože v celé České republice jeho produkce setrvale stoupá.

1 833 000 kilogramů. Takové množství směsného komunálního odpadu svezla společnost AVE Pražské komunální služby a.s. v dubnu z kontejnerů. Je to o 44 000 kilogramů (2,46 %) více než vloni za stejné období, počet občanů na Desítce ale zároveň meziročně o 2,45 % vzrostl (nyní 113 279, dříve 110 571). Poměr směsných komunálních odpadů na obyvatele byl letos 16,2 kilogramu, tedy obdobný jako v loňském roce.

„Množství směsného odpadu, který každý z nás na Desítce vyprodukuje, neroste v řádu procent, jak je v České republice běžné, ale zůstává na stejné úrovni. Naším ambiciózním cílem ovšem je, aby měl vývoj mírně klesající tendenci. Proto jsme občanům více než měsíc přinášeli rady vedoucí ke snížení produkce odpadů a apelovali na jejich osobní zodpovědnost, a to ve spolupráci s odborníky z našeho úřadu i z profesních organizací, “ říká naše místostarostka Jana Komrsková, která na vršovické radnici zodpovídá za životní prostředí.

Co se týká objemu vytříděného odpadu, toho bylo letos v dubnu 428 tun, vloni se jednalo o 419 tun. „Poměr na obyvatele je tedy rovněž stejný, 3,8 kilogramů. Vzhledem k tomu, že třídění je obecně silnou stránkou Čechů, vidím v tomto směru ještě rezervy. Na třídění jsme se v kampani hodně zaměřovali. Vyrobili jsme i velmi podrobný návodný materiál, který ukazuje, kam patří konkrétní, takřka stovka, odpadků. Cílili jsme i na děti, jejichž edukace je klíčová pro budoucnost, a zároveň pak i ony samy ovlivňují chování svých rodičů,“ popisuje místostarostka Komrsková.

Velkým tématem je bioodpad, jehož měsíční množství za duben na Desítce oproti loňskému roku výrazně vzrostlo, o 17,50 % (vloni 40 000, letos 47 000 kilogramů). „Občané mohou získat nádobu na bioodpady a její pravidelný svoz za zvýhodněnou cenu, protože její část je hrazena Hlavním městem Prahou. Tuto službu může vlastník objektu objednat online,“ upřesňuje Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

Počet domovních stanovišť na separaci odpadů meziročně více než dvojnásobně vzrostl (ze 14 na 36). „Naši obyvatelé, respektive společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, si o nádoby na tříděný odpad mohou zažádat, služba je poskytovaná v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Jedná se o velmi efektivní metodu, protože lidem v domě s možností třídění odpadá odnos odpadu na sběrná místa, který určitou skupinu lidí od třídění odrazuje. Naším cílem je neustále zvyšovat poměr nádob v domech na úkor těch ve veřejném prostoru, kde jeho část zabírají a ne vždy působí esteticky,“ nastiňuje Jana Komrsková.

Veřejných stanovišť na separaci odpadu je v Praze 10 celkem 274, která v četnostech 3x až 7x týdně uklízí společnost AVE, podzemní kontejner ve Francouzské ulici dokonce dvakrát denně. „Přesto se bohužel lidé ne vždy chovají zodpovědně a odpadky často odkládají vedle

nádob. Pro představu: Jen za duben to bylo 61 000 kilo odpadu,“ říká Dagmar Bočková ze společnosti AVE Pražské komunální služby a.s.

O iniciativě Duben bez odpadů:

Jedná se o osvětovou kampaň MČ Praha 10. V průběhu dubna (a první poloviny května) Desítka občanům radí, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem a jak správně třídit. Spolupracuje při tom s řadou profesních organizací. Informačně-edukativní materiály radnice umístila také do veřejného prostoru. Do něj (poblíž OC Cíl) rovněž instalovala, společně s iniciativou „Každá plechovka se počítá“, speciální srdce na plechovky (více zde).

Na květen Desítka naplánovala diskuzní „odpadová“ fóra za účasti zástupců profesních organizací i aktivních občanů. První proběhlo v úterý 11. května, druhé bude následovat 25. května od 18:00, zájemci ho budou moci sledovat on-line na Facebooku městské části (více zde)

Podrobnosti o kampani najdete zde.

Tabulka – meziroční srovnání měsíce dubna:

Měsíc ekologické osvěty! Na MČ Praha 10 bude Duben bez odpadů

Na tradiční zapojení do celostátní akce „Ukliďme Česko“ navazuje MČ Praha 10 vlastní osvětovou kampaní. V rámci Dubna bez odpadů bude Desítka svým občanům radit, jak předcházet vzniku odpadu, jak snižovat jeho objem a správně třídit. Bude při tom spolupracovat s řadou profesních organizací či školami na svém území.

Iniciativa „Společně ukliďme Prahu 10“ (tradiční součást akce „Ukliďme Česko“) bude letos, vzhledem k aktuální epidemické situaci, specifická. S pytlem a pracovními rukavicemi občané v sobotu 27. března nemohou vyrazit hromadně. „Spojte úklid s procházkou nebo poznáním nových míst na Desítce,“ vyzývá proto radnice. Některé tradiční desítkové úklidy pak proběhnou v případě příznivější situace v pozdějším termínu (v rámci druhé národní kampaně „Ukliďme svět“).

Městská část zároveň nechce, aby zůstalo pouze u jednorázových aktivit, proto přichází s měsícem plným „odpadové osvěty“. „Občané se od nás dozvědí řadu praktických informací. Hodně předmětů, které plánujeme vyhodit do kontejneru, může ještě najít využití jinde a jinak. Sešlapávat odpad je mnohem důležitější, než se zdá. A ke třídění jsme vytvořili velmi podrobný materiál, kam co patří,“ shrnuje naše 1. místostarostka městské části Jana Komrsková, která má v gesci mj. životní prostředí.

Dva základní informační vizuály už visí po celém území Desítky, následovat bude spousta dalších podrobnějších materiálů. „Ty budou rozdělené podle základních oblastí, které jsme si identifikovali, a to jsou: odmítni, redukuj, použij zas, recykluj a pěstuj. Zároveň budeme speciálně upozorňovat na fungování klasických i mobilních sběrných dvorů nebo možnosti, jak nám obyvatelé mohou hlásit podněty. Pokud jim někde chybí kontejner na tříděný odpad, mohou nově psát na speciálně zřízený mail bezodpadu@praha10.cz,“ říká 1. místostarostka Komrsková.

Na sociálních sítích se postupně budou objevovat i materiály či zajímavosti profesních organizací, které Desítka oslovila. Dlouhodobě na edukaci spolupracuje se společností odpadového hospodářství AVE Pražské komunální služby a.s., nově navázala kooperaci například s organizací Každá plechovka se počítá, jejíž kontejner v podobě plechového srdce bude na Desítku instalovaný. Kreativní duo (2Lehrerinen) učitelek ze ZŠ Karla Čapka pak vytvoří originální online únikovou hru s odpadovou tematikou doplnit.

Kampaní chceme lidi motivovat k lepší osobní odpovědnosti při nakládání s odpadem a komplexnějšímu přemýšlení o této tematice. Těší nás, že se nám v souvislosti s přípravou aktivity podařilo prohloubit spolupráci s některými organizacemi a aktivními občany a navázat nová partnerství. V aktivitách budeme pokračovat i po skončení Dubna bez odpadů.

Parčík v Rybalkově ulici dostane nový háv. Bude mít jezdecké schody i „vodní koleje“

Po zimní přestávce pokračuje MČ Praha 10 ve výrazné úpravě parčíku v Rybalkově ulici. Na místě dojde k revitalizaci zeleně, výsadbě nových stromů, vznikne nová parková cesta a obmění se mobiliář. Dominantou budou terénní jezdecké schody vložené do plochy trávníku. Vytvoří se tak stezka zvýrazňující vstup do Havlíčkových sadů – Grébovky.

Další zajímavostí bude pítko s vodním prvkem, který bude mít na dně vytlačený motiv kolejí. „Ty připomenou v těchto místech žijícího podnikatele Moritze Gröbeho, jehož firma se zabývala stavbou železničních tratí, a který si nechal vybudovat sousední zahradní areál, nynější Havlíčkovy sady,“ vysvětluje Jana Komrsková (Piráti), místostarostka MČ Praha 10 pro oblast životního prostředí.

Ta zdůrazňuje, že o celém konceptu nového parčíku radnice diskutovala také se zástupci místní komunity. „A domluvili jsme se na spolupráci, například při výběru vhodných textů do připravovaného poeziomatu, který bude rovněž součástí prostoru. Zároveň jsme zohlednili připomínky občanů a v některých bodech upravili projekt tak, aby odpovídal i představám místních,“ říká Jana Komrsková.

Městská část obyvatele rovněž s předstihem upozornila na plánované kácení dvou akátů, jež jsou ve špatném zdravotním stavu. „To proběhne v průběhu března. Místo těchto stromů, které by mohly být pro okolí brzy nebezpečné, do parčíku vysadíme čtyři jerlíny japonské,“ konkretizuje místostarostka Komrsková.

Revitalizace parku bude probíhat do prázdnin tohoto roku, celkové náklady budou 7 milionů korun.

 

V Praze 10 se navyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad, zvýšila se i četnost svozů

V roce 2020 podala MČ Praha 10 135 požadavků na rozšíření tříděného sběru komunálního odpadu, z toho 125 z nich Magistrát hl. m. Prahy vyhověl. V konkrétních oblastech Desítky tak došlo ke zvýšení četnosti svozů konkrétních komodit, na jednačtyřicet míst byla instalovaná zcela nová nádoba na kovy.

Nová svozová místa vznikla převážně na základě podnětů našich občanů. Zároveň mám radost, že velká část požadavků, které magistrátu odesíláme, se daří realizovat a spolupráce s hlavním městem funguje. Během jediného roku se podařilo zlepšit situaci na desítkách míst naší městské části. Letos si klademe stejně ambiciózní cíle,“ říká Jana Komrsková, místostarostka odpovědná za oblast životního prostředí, a přidává konkrétní údaje z loňska: „Ve 45 případech došlo ke zvýšení frekvence svozu papíru, ve 30 se rozšířil odvoz plastů. Četnost svozu se pak dle potřeby zvyšovala i u skla, nápojových kartonů a kovových obalů. Pro zlepšení dostupnosti sběru kovů byla na 41 místech přistavena nová nádoba.“

Aktuálně je na území desáté městské části k dispozici 276 stanovišť tříděného odpadu s kontejnery na plasty, papír a sklo. Naprostá většina sběrných míst je také vybavena nádobou na nápojové kartony, někde lze navíc roztřídit sklo na barevné a čiré a nově jsou přidána i místa sběru použitých kuchyňských olejů. Třídit lze i přímo v bytových objektech, a to formou domovních stanovišť tříděného sběru. Naši obyvatelé, respektive společenství vlastníků jednotek, si o ně mohou zažádat. Tato služba je poskytována v rámci standardního poplatku za komunální odpad. Majitel domu si za tyto nádoby již nepřiplácí, doporučuje místostarostka Komrsková.

Jak probíhá navyšování tříděného sběru v městské části?

Systém sběru a svozu komunálního odpadu je organizován Magistrátem hl. m. Prahy. Jednotlivé městské části mu své požadavky na zlepšení tříděného sběru zasílají, přičemž podněty se vždy musí týkat konkrétních míst, plošné změny nejsou možné. Pro navýšení kapacity sběrných nádob musí být vždy přiložena fotodokumentace. K žádosti o zřízení zcela nového separačního stanoviště se dokládá souhlas vlastníka pozemku a silničního správního úřadu v případě pozemních komunikací. Náměty na nedostatečnou kapacitu sběrných nádob tříděného odpadu lze podávat odboru životního prostředí a územního rozvoje, případně využitím el. podatelny úřadu – posta@praha10.cz.

MČ Praha 10 posílila úklid venkovních ploch, po 15 letech má nové dodavatele

Po více než 15 letech se nám nyní podařilo vybrat nové dodavatele. Pozitivním a současně překvapivým výsledkem tohoto tendru je skutečnost, že nabídková cena za soubor tří zakázek na údržbu zeleně je o téměř o 20 miliónů nižší, než dosud platné smlouvy, přestože obecné ceny výkonů v této oblasti na trhu výrazně vzrostly.

Svoz odpadkových košů na ulicích, strojní úklid psích exkrementů, zimní čištění chodníků či odvoz černých skládek z veřejných ploch. Tyto činnosti musí nově vykonávat společnosti, které si MČ Praha 10 najímá na úklid svého území. Správní firma PRAHA 10 – Majetková a.s. navíc pečuje o vybraná místa, jež jsou sice na Desítce, ale zároveň ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

„Čistotu veřejného prostoru, občané vnímají velmi citlivě, a ani já v tomto směru nejsem výjimkou. Proto jsem věnovala velké úsilí tomu, abychom úklid oproti minulosti posílili a zefektivnili,“ říká pirátská místostarostka Jana Komrsková, která měla vypsání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ ve své gesci.

K němu došlo už v minulém roce, v tom letošním byli vybráni dodavatelé a došlo k podpisu smluv. Od 1. listopadu zajišťuje společnost Zenova úklid v oblasti Vršovic (zahrnuje i katastr Vinohrad a Michle) a AVE v Záběhlicích (vč. části Strašnic a Michle). Oblast Malešic a části Strašnic převezme 1. ledna příštího roku firma AKROP.

Naším cílem nebylo jen vybrat nové dodavatele, ale především koncepčně rozšířit spektrum činností, za které jsou zodpovědní. Dříve byl úklid chodníků součástí mandátní smlouvy zahrnující i zeleň, nyní jsme obě oblasti oddělili. Do úklidu nově spadá i pravidelný svoz odpadkových košů, které jsou rozmístěny mimo zelené plochy. Doplnili jsme také odvoz černých skládek, které bohužel stále vznikají zejména v okolí nádob na tříděny odpad. Jejich likvidace byla doposud nekoncepčně řešena samostatnými objednávkami. Strojní úklid psích exkrementů a zimní čištění chodníků nově patří mezi standardní činnosti, které jsou smlouvami pokryty,“ vypočítává místostarostka Komrsková.

„Z konkrétních úkonů bych pak jako novinku zmínila, že firmy budou zajišťovat kromě ručního i strojní úklid chodníků či vymetání prostor citybloků přiléhajících k chodníkům. Vybrané ulice a koše se budou uklízet a svážet i v neděli,“ doplňuje Jana Komrsková.

PRAHA 10 – Majetková, správní firma městské části, navíc pravidelně uklízí v deseti lokalitách, které byly vytipovány na základě zkušeností pracovníků úřadu z terénu a podnětů ze strany občanů. „Většinu z nich nemáme povinnost uklízet, protože jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy, obyvatelé ale berou Desítku jako celek a spolupráce s Magistrátem nám v této oblasti přijde velmi účinná,“ vysvětluje Jana Komrsková.

K tématu jsme psali dříve zde a zde.