Blog Archives

Pirátské slavnosti 2020

Přátelé,
opět po roce Vás rádi přivítáme na Pirátských slavnostech Prahy 10!
Můžete se těšit na skvělé rodinné odpoledne s bohatým programem pro děti i dospělé. Myslíme i na lahodné občerstvení.
Postupně budeme odkrývat skladbu pestrého programu.

Těšíme se na Vás !!!

K příležitosti slavností a k polovině volebního období jsme vydali podzimní desítkové Pirátské listy.

 

MČ Praha 10 bude příští rok po více než 10 letech bez rozpočtového provizoria!

MČ Praha 10 má rozpočet na rok 2020. Spolu s plánem zdaňované činnosti ho na svém včerejším zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části. Radnice sníží běžné výdaje, třetinu prostředků bude investovat. Díky brzké přípravě materiálu nebude muset Desítka hospodařit několik týdnů či měsíců v rozpočtovém provizoriu, tak jako v uplynulých deseti letech.

Očekávané příjmy budou v příštím roce 769 mil. Kč, navrhované výdaje 1,1 mld. Kč, schodek tedy činí 335 mil. Kč. Návrh rozpočtu je ve srovnání s minulými lety velmi úsporný. Díky výraznému poklesu běžných výdajů (o 49 mil. Kč, tj. 6 %) se podařilo udržet podíl investic na 30 % celkových výdajů. V příštím roce budou dokončeny první etapa rekonstrukce polikliniky Malešice či stavba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež u Botiče. Současně bude zahájena dlouho očekávaná novostavba MŠ Bajkalská.

Plán zdaňované činnosti očekává výnosy 558 mil. Kč a náklady 482 mil. Kč, z nichž 184 mil. Kč je určeno na správu svěřeného majetku. Prioritou jsou investice do oprav a rekonstrukcí školních budov, kde má MČ Praha 10 letitý dluh. Proto na ně bude zcela využito 70 milionů, které radnice v příštím roce vybere navíc na dani z nemovitých věcí

Návrh rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech, primárně finančním. Jeho listopadové zasedání bylo otevřené veřejnosti a radnice z něj pořizovala poprvé ve své historii online přenos. Rozpočet vznikal maximálně transparentně, o jeho podobě měli průběžné informace – a mohli se k němu vyjádřit – jak opoziční zastupitelé, tak občané.

Návrh rozpočtu najdete zde.

Tiskové prohlášení – Na Praze 10 vzniká koalice VLASTA, Piráti a ODS

Tři nejsilnější strany, které uspěly ve volbách na Praze 10, společně skládají koalici. VLASTA (11 zastupitelů z celkových 45), Piráti (10 zastupitelů) a ODS (8 zastupitelů) podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. 

Novou starostkou jedné z největších městských částí se podle dohody stane Renata Chmelová, lídr koalice VLASTA a současná senátorka Prahy 10.

„Volební výsledky jsou jasným signálem, že voliči na Desítce stále chtějí změnu a že naše dlouhodobá mravenčí práce v jejich prospěch přinesla výsledky. Těšíme se, že Prahu 10 změníme v moderní městskou část, kde bude radost žít,” říká Chmelová.

První místostarostkou bude za Piráty Jana Komrsková. „Městská část Praha 10 má po letech nyní šanci být obcí s otevřenou, vstřícnou a hospodárnou radnicí!” dodává Komrsková.

Místostarostou bude i Filip Humplík z ODS. „Těším se, že budou zase posekané trávníky, uklizené a bezpečné ulice. Že bude díky naší spolupráci z Desítky opět skvělá adresa,” zdůrazňuje Humplík.

Kontakty pro média:

 • Renata Chmelová (VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí) – 724 022 964
 • Jana Komrsková (Piráti Praha 10) – 605 205 770
 • Filip Humplík (ODS Praha 10) – 602 800 800

  Memorandum o vzájemné spolupráci

  mezi

  volebními subjekty

  VLASTA – koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí (Koalice VLASTA), Českou pirátskou stranou (Piráti) a Občanskou demokratickou stranou (ODS)

  (dále jen smluvní strany)

Část I. Preambule

 1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci na řízení městské části Praha 10 prostřednictvím všech svých členů v Zastupitelstvu městské části Praha 10. Společným cílem smluvních stran je zajištění rozvoje, prosperity a stability městské části Praha 10 a růstu životní úrovně a důstojného života všech jejích obyvatel.

Část II. Účel a cíle

 1. Smluvní strany se zavazují společně připravit koaliční smlouvu do 14 dnů od podpisu tohoto Memoranda, která bude po samostatném projednání jednotlivými smluvními stranami podepsána všemi zastupiteli smluvních stran.
 1. Smluvní strany se zavazují, že na základě projednané shody ve většině programových priorit společně připraví programové prohlášení Rady městské části Praha 10 (dále jen „Programové prohlášení“) do dvou měsíců od podpisů tohoto Memoranda. To po samostatném projednání jednotlivými smluvními stranami bude projednáno a schváleno Radou městské části Praha 10 a dáno na vědomí Zastupitelstvu městské části Praha 10 a občanům Prahy 10.
 1. Smluvní strany prohlašují, že budou ve všech orgánech městské části Praha 10 a institucích zřízených městskou částí Praha 10 podporovat naplnění takto schváleného Programového prohlášení.

Část III. Závěrečné ustanovení

 1. Toto Memorandum nabývá platnosti podpisem pověřených zástupců zastupitelských klubů všech smluvních stran.

 

V Praze dne 15. října 2018

Za zastupitelský klub Koalice VLASTA                                   

Renata Chmelová

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Ing. Milan Maršálek

 

Za zastupitelský klub Piráti Praha 10

Ing. Jana Komrsková

Ing. Pavel Hájek

Ing. Petr Beneš

 

Za zastupitelský klub ODS Praha 10

Filip Humplík

Ing. arch. Martin Valovič

PaedDr. Martin Sekal