Blog Archives

Volební spot o zhodnocení naší práce za čtyři roky na radnici

Máme odvahu řídit desítku správně, a proto se můžeme klidně vrátit k našim předvolebním slibům z roku 2018.
Současnou Prahou 10 vás provede naše kandidátka na starostku Jana Komrsková, 1. místostarostka Prahy 10 .
Kudy naše cesta povede?
  • Farmářské trhy na Kubánském náměstí
  • KC Eden
  • Strašnická škola
  • Radniční noviny
  • Horský hotel
  • Lokalita Bohdalec-Slatiny
  • Konec nevýhodných smluv
  • Nové stromy v ulicích
  • Dětská hřiště
  • Otevřená radnice
Jsme jediná strana bez korupce a naše slovo platí.
Přijďte k volbám 23. a 24. září a zakřížkujte celou pirátskou kandidátku číslo 3.

Praha 10 vypsala významnou veřejnou zakázku na zeleň

Praha 10 chce zlepšit péči o veřejný prostor, a proto vypsala veřejné zakázky na zajištění úklidu chodníků a péči o městskou zeleň, které schválila Rada městské části. Ty jsou nově rozdělené na tři hlavní oblasti. Budou tak zohledněna specifika těchto lokalit, a zároveň se budou moci přihlásit i menší společnosti. Nové smlouvy budou čtyřleté, jejich počátek je plánován od 1. 1. 2020.

„Podmínky pro přihlášení do veřejných zakázek jsme nastavovali velmi pečlivě tak, abychom dokázali vybrat co nejvhodnější dodavatele pro jednotlivé práce i lokality. Přestože se jedná o velké nadlimitní zakázky, jsou vzhledem k rozdělení na tři oblasti otevřené i menším společnostem. Chceme získat větší množství soutěžících firem a zároveň očekáváme i lepší výslednou péči o svěřené území,“ uvádí Jana Komrsková (Piráti), první místostarostka MČ Praha 10.

Zájemci mohou předkládat nabídky do 18. září 2019, podrobné informace jsou ve Věstníku veřejných zakázek:

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/130868

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/130827

Oproti současnému stavu dojde k výraznému rozšíření vykonávaných činností. Do úklidu veřejného prostoru bude nově zahrnut také úklid černých skládek včetně likvidace nebezpečných odpadů, vývozu odpadkových košů v majetku městské části či doplňování sáčků na sběr psích exkrementů. Údržba zeleně se nově bude týkat rovněž specializovaných zahradnických prací od odborných řezů stromů (bezpečnostní, zdravotní, redukční) prostřednictvím profesionálních arboristů po sečení velkých parkových ploch mulčovacími sekačkami.

Praha 10 instalovala kontejnery na sběr olejů a tuků z domácností

MČ Praha 10 zahájila sběr použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností. Na deset míst městské části proto přibyly nádoby na tento odpad. Jeho třídění je žádoucí, protože zanáší potrubí, v němž tuhne. Navíc je energeticky a finančně velmi náročné čistit kontaminovanou vodu.

„Velice mě těší množství podnětů, které jsme od občanů v souvislosti se sběrem použitého oleje dostali. Lidé na Desítce jsou zvyklí recyklovat a naším úkolem je zajistit jim co nejširší spektrum možností,“ pochvaluje si Jana Komrsková (Piráti), první místostarostka, která má v gesci mimo jiné životní prostředí.

Kontejnery byly po Praze 10 instalovány v tomto týdnu. Patří do nich přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Naopak nejsou určeny na směsný (komunální) odpad, živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej či na odpad z podnikatelské činnosti. Použité rostlinné oleje lze předávat rovněž na stanovištích a v termínech mobilního svozu nebezpečných odpadů nebo ve všech sběrných dvorech hlavního města.

Svážení nádob na použité kuchyňské oleje a tuky z domácností je bezplatné a bude probíhat jednou za dva týdny.

Jak volit v komunálních volbách v Praze

Podívejte se na krátké informativní video, jak se volí v Praze.

Co se ve skutečnosti stalo na Horském hotelu?

Je to téměř přesně dva měsíce, co jsme byli lživě obviněni z vloupání do Horského hotelu Prahy 10. Zastupitel za ČSSD a současně i předseda představenstva Praha 10 – Majetková a.s., Lukáš Rázl, hovořil o vylomených dveřích, zničeném zámku, později i o kontaminované úpravně vody a škodách na objektu. Šlo o pouhé výmysly Lukáše Rázla s cílem poškodit Českou pirátskou stranu na Praze 10. Jak to ve skutečnosti bylo, uvidíte v našem (trochu delším) videu.

Dnes je již vybrán nový provozovatel celého objektu. Překvapivě to je pan Němeček, kterého uvidíte v naší reportáži. Podmínky provozu se prakticky nemění a celý stroj na peníze tak jede dál – v režii současné koalice pod vedením TOP09.

Vysvědčení Rady MČ Praha 10

Vysvedceni_MC_Praha_10_1
Vysvedceni_MC_Praha_10_2 Vysvedceni_MC_Praha_10_3 Vysvedceni_MC_Praha_10_4EDIT:

V textu „Vysvědčení Rady MČ Praha 10“ jsme v části hodnocení věnované Mgr. Ondřeji Počarovskému uvedli o společnosti Prev-Centrum z.ú. informaci, že je příjemcem dotací od MČ Praha 10. Tato informace není pravdivá a společnost Prev-Centrum z.ú. není příjemcem dotací od této městské části, ale od Hl. města Praha. Za tento omyl se omlouváme a děkujeme předsedovi správní rady společnosti Prev-Centrum z.ú., panu Janovi Jakubovi Šalomounovi za upozornění.

Ke spolupráci člena správní rady společnosti Prev-Centrum z.ú., pana Víta Rozehnala a ředitele shodné společnosti a současně i radního MČ Praha 10 pro oblast školství, Mgr. Ondřeje Počarovského, na kulturních akcích MČ Praha 10, se pan Šalomoun bohužel nevyjádřil.