Přestože naši městskou část trápí více problémů v dopravě, největším již dlouho zůstává tzv. doprava v klidu − zjednodušeně parkování. Již léta postupně vzrůstá počet automobilů ve městě, Praha dnes již překonala v počtu aut na obyvatele řadu jiných evropských velkoměst.

V současnosti téměř jedinou metodou, která je v praxi v Praze využívána, jsou parkovací zóny různého charakteru:

  • výhradně pro obyvatele příslušné MČ,
  • další pro její návštěvníky,
  • kombinované.

Se zaváděním zón začaly logicky centrální městské části, kde byl problém nejpalčivější. Systém bohužel stále není řešen jednotně na celoměstské úrovni, takže vše leží na bedrech každé jedné městské části. Neoblíbené „modré zóny“ se postupně přiblížily až k hranicím Prahy 10 – nejprve od centra, tj. Prahy 2 a 3, a od července tohoto roku i od Prahy 4.

Každé zavedení zón v blízkosti vyvolalo posun, kdy se vozidla nerezidentů z dotčených oblastí přesunula jakousi přílivovou vlnou do míst bez zón. V přilehlých oblastech tak dále narůstá zatížení. To se v naší městské části týká především Vršovic, které přímo sousedí s oblastmi jiných MČ vybavených zónami, a problémy s parkováním zde kvůli vysoké hustotě osídlení nastaly již dříve. Nulovou reakcí vedení MČ Praha 10 na zavádění zón sousedy se tyto problémy prohlubují.

Parkovací zóny mohly být již i v Praze 10

Již v průzkumu provedeném v roce 2012 bylo zjištěno, že obsazenost některých komunikací činila přes 100 % (parkování v křižovatkách apod.). Přitom již v roce 2012 byl v Praze 10 proveden průzkum a zpracovány studie na zavedení zón i ve zdejší městské části. Ačkoliv návrh byl dobrým podkladem pro realizaci, neučinilo tehdejší vedení radnice pro tuto realizaci nic, studie skončila uložená „u ledu“, i když bylo zjevné, že sousední městské části zóny zavádět budou a vlny parkujících vozidel se tak přesunou na Prahu 10. Výstupy uvedené studie dnes sice nejsou stoprocentně aktuální kvůli nové výstavbě atd., ale jako dobré východisko posloužit mohou. Čekání na to, až se situace v sousedních MČ usadí, vhodné rozhodně není.

Během posledních let parkovací místa v Praze 10 spíše mizí a nová nevznikají. Nelze dohledat jediný pokus, kdy by městská část sama iniciovala vznik nového parkoviště nebo navrhla realizovat parkovací dům na svých pozemcích. Velkokapacitní parkoviště, jako je například na pozemku v sousedství stadionu Bohemians, jsou pronajata soukromým subjektům, bez jakéhokoliv zájmu o jejich plné využití. Nedávné zadání další studie přichází se zcela nepochopitelným zpožděním několika let a realizace opatření, která vzejdou z jejích výsledků, lze očekávat nejdříve v roce 2019.

Modré zóny nejsou samospasným řešením. Jejich možné zavedení je důsledkem mnohaletého přehlížení této problematiky vedením naší městské části.

V rámci Prahy je nutno postupovat komplexně a řešit tuto problematiku z hlediska celého města. V rámci jednotlivých čtvrtí pak posoudit možnosti vzniku nových stání v každé ulici, najít místa pro vybudování nových parkovacích domů lokálního dosahu, zvážit možnosti vybudování podzemních garáží a citlivého využití vnitřních dvorů bytových bloků.

 

Michal Mervart