• zajistíme dostatečné kapacity základních škol bez neúměrného navyšování počtu žáků ve třídách
  • podpoříme vznik základní školy s rozšířenou výukou jazyků a informatiky, například v budově nově zrekonstruované budovy Staré strašnické školy
  • chceme kvalitní a moderní vedení škol – ředitelé budou každých 6 let procházet výběrovým řízením
  • vnímáme zvyšující se psychickou zátěž, kterou si děti prochází v posledních letech – budeme iniciovat vznik nového pedagogicko-psychologického pracoviště na území naší městské části
  • zavedeme institut sdíleného učitele pro suplování za dlouhodobě chybějící pedagogy
  • zachováme otevření školních hřišť pro veřejnost

 

Zpět na program