• místo Vlasty nová moderní radnice
  • budeme rozšiřovat nabídku dostupného bydlení zejména pro podporovaná povolání, mladé začínající rodiny, absolventy nebo ohrožené seniory
  • nabídneme prostory vnitrobloků k odkupu pro přilehlá společenství vlastníků nebo bytová družstva
  • zřídíme novou základní školu v Kodaňské ulici
  • dokončíme rekonstrukce volných bytů a zahájíme novou bytovou výstavbu
  • snížení dluhu na technickém stavu budov ve správě MČ