• nastavíme čitelná pravidla pro budoucí územní rozvoj Prahy 10 (např. formou regulačních plánů);
  • nesouhlasíme s výstavbou překladiště Malešice, protože zasahuje na kraj občanské zástavby a překračuje limity hygienických norem (hluk, prašnost, světelný smog). Respektujeme rovněž výsledky petice, v rámci které projevilo nesouhlas s překladištěm 1866 občanů;
  • budeme prosazovat zahloubení části plánovaného městského okruhu Balabenka-Štěrboholská radiála v místě mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) V Olšinách a MÚK Černokostelecká. Území Strašnic je unikátní svým klidem a kvalitou bydlení, zasadíme se, aby to tak zůstalo;
  • budeme se snažit získat do majetku města pozemky tzv. Proluky ve Vršovicích a připravíme alternativní využití těchto pozemků k současnému plánu zastavit tento unikátní prostor (např. farmářské tržiště).

 

Zpět na program