• z fondu nevyužívaných obecních bytů poskytneme dostupné bezbariérové a sociální bydlení osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným;
  • poskytneme ve větší míře nebytové prostory pro chráněné dílny a služby podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním
  • dokončíme záměr vzniku nízkoprahového klubu pro děti a mládež i
  • posílíme terénní sociální programy (streetwork) zaměřený na osoby se závislostmi a osoby bez domova;
  • prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci posílíme pečovatelskou službu osobám se sníženou schopností soběstačností v jejich domácím prostředí;
  • nabídneme veřejnosti absolvování kurzů první pomoci formou simulace reálných situací (zážitkové pedagogiky);
  • budeme hledat další možnosti a formy pro rozšíření bezbariérovosti ve veřejném prostoru;
  • každý senior bude mít možnost v případě svého zájmu využít volné kapacity plaveckých stadionů, bez současného ponižujícího losování „plavenek“
  • prověříme současné smluvní vztahy v rámci rekonstrukce polikliniky Malešice a nájemní smlouvy v tomto objektu

Zpět na program